buddha-natur - Forside
  Poul Solrart Sørensen      "Alt er forbundet til alt andet." Denne bog vender sig imod reaktionær tro, sådan som etablerede religioner og deres guder fremstiller verden. I stedet søger denne bog, at oplyse om menneskets indre energier, meditation og Buddhas filosofi i nøgtern fremadskuende socialistisk ånd. 

 Tune your body to the lights of the world.
 

”Jeg vil ikke bære ved til gudernes alter, men jeg vil bære ved til min egen oplysning." Citat: Buddha

 

Indledning.

 

Det ligger i vores natur som mennesker, at vi gør os forskellige typer positive forestillinger om os selv med henblik på, at styrke og organisere os selv og vores indre energi. Helt grundlæggende så sætter vi os selv op til mange forskellige opgaver i løbet af en dag og nu mere vi ved om os selv, nu bedre kan vi blive til at sætte os selv op til opgaverne. Vi kan ofte både gøre vores projekter mere interessantere, nemmere og hurtigere, hvis vi lære at bruge os selv bedre.  

Vi ønsker alle at forbedre vores velbefindende, øge vores præstations evne og endvidere gøre et bedre indtryk på vores omgivelser. Meditation, yoga, mantraer, visualiseringer eller motion er nogen af de almindeligste måder, at arbejde med sig selv og ens energi på. Ved dagligt at sætte lidt tid af til, at gøre nogen daglige øvelser med den "indre energi" så optimere man den positive effekt, der ellers typisk vil vare i kortere tid og have mindre effekt. Uden fokus på en indre kontrol og på omtanke, så vil de forskellige impulser fra kroppen køre deres eget mere eller mindre tilfældige forløb.

 Mange af de mantraer eller visualiseringerne, der her omtales omhandler, hvordan man kan rense kroppens energier fra dårlige forestillinger og tune ind på kroppens naturlig energi.

 

- Der er et gammelt råd der går på, at man skal nyde sig igennem de sensationer, som man oplever fra kroppen eller den åndelige dimension, men det er desværre ikke altid nok, at nyde kroppen, det er også nødvendigt, at benytte sig af forskellig energi terapier for at opnå en tilstrækkelig viden og erfaring med hvordan man kan indvirke på kroppen. Vi kan opnå en del kontrol med kroppen ved at dyrke motion, meditation og ved generelt være opmærksom på os selv og vores egen indre natur og endvidere at se os selv i samspillet med naturen omkring os. Ved siden af forståelsen af kroppen som et energi legeme, så må man også søge indsigt i energiens åndelige sider. - Denne bog omhandler noget af det, som ingen andre fortæller dig om og som det ikke nødvendigvis er en fordel, at tale med alle og enhver om. 

 

 

Kroppens indre energier, meditation og lydord.

 

Ord udtrykker ikke bare betydning, men også indre stemninger i kroppen. Lyde som "iiihh", "aaahhh", "åååhhh" er lydord, der meget direkte udtrykker en indre energi, som naturligt er tilstede i vores krop i form af; koncentreret opmærksomhed, glæde afslapning, tilfredshed, eller overraskelse. Hvis vi udbryder "iiihhh" eller "aaahhh" så betyder det henholdsvis, at en øjeblikkelig glæde eller en øjeblikkelig tilfredshed bryder frem og udfylder vores krop. Nogen følelser er selvfølgelig mere spontane af natur som glæde, imens andre følelser som tryghed i deres natur mere er noget vi opbygger over tid.

 

Vores humør har en stor indflydelse på os og vi kan næsten ikke undlade at smile hvis nogen siger noget sjovt, men vore selvkontrol er også latent under overfladen og kan hentes frem når det er passende at holde op med at grine. Ligesom vi kan udforske vores humor og øve os i at grine, sådan kan vi også opøve vores selvkontrol og udforske smarte måder at bruge den på.

Vi behøver at udforske sindet igennem eksempelvis meditation og ved at udvide vores  horisont igennem socialt samvær, at læse bøger, se film, høre musik, men også mere direkte ved at studere vores egen "indre energi" dels med fokus på hvordan eksempelvis lyde og eller musik kan påvirke os positivt og frigøre os fra stress og anden negativ påvirkning og dels hvordan indre forestillinger og visualiseringer kan påvirke vores "indre energi" så vi dels fungere bedre med den og dels forstår den bedre og dette sidste er formålet med dette skrift.

 

Vi oplever verden via vores følelser.

 

 - Det der står tilbage efter vores forskellige måder at arbejde med os selv er, at vi har følt det. Afhængigt af hvor meget vi har fundet ud af om os selv, så kan vi forlænge det der føltes godt og forkorte eller eksempelvis ignorere det, der føles som dårligt for os. Til at hjælpe os med at forstå den kontrol, som vi kan opnå med os selv, har vi sproget. Sproget er det, som vi oversætter vores følelser, erfaringer og viden til og sammen med dette så skaber vi billeder af det vi føler stærkt for og billeder omsættes igen til inspiration for sproget og udviklingen af sproget. Sproget kan hjælpe os til gøre noget der føles grimt til smukt, noget der er stort til småt og meget andet som vi måtte ønske at ændre på, hvad vi føler om. - Det meste af det jeg skriver om på disse sider handler om, at forstå sandheden og bruge den til at få det bedre.

 

Sproget, følelser og lydord.

 

Sprog er meget tæt på os og fordi vi som ovenfor anført oversætter alt til sprog og de lyde som sproget består af. Endvidere kommer en stor del af sproget direkte fra vores indre opfattelse som mennesker af, hvilke lyde der vil passe med hvilke følelser, begreber eller ting. Sproget er blevet mere effektivt og mere mekanisk med tiden, fordi vi ikke længere på samme måde overvejer om lydene er dækkende for det, som vi føler om objektet, der beskrives. De udbrud som vi har for glæde, sorg, overraskelse er dog så oprindelige, at vi i stort omfang deler dem med aber og andre af vores slægtninge i dyre verden og som vi derfor rent logisk må rubricere som oprindelige lyde for os mennesker.

Hvis vi undersøger danske ord som har mulige oprindelse i lyde for følelsesmæssige udbrud, så vil opdage et mønster af sammenhænge. Man kan i flæng nævne ord som: Dejlig der kommer af lydordet "Eeejjj" eller "Eeejja" kendt fra udtrykket "Eeejjja altså" der udtrykker benovelse. "Eeejj" indeholder en energi der stimulere fra hals og ned igennem bryst og til midt i underlivet og det er kan hente en passioneret glæde op i kroppen ....Fra lydordet "eeejjj" skabes ordet: "(d)eeej(lig)". Jeg kan ikke forklare, hvorfor der sættes et "d" foran "eeej", men mit bud er at vi her taler om benovelse over en dejlig smag og "'d'et" sætter gang i mundvandet. Endelsen (lig) er blot en endelse, der på oldnordisk betyder lighed og derfor er en naturlig endelse for et tillægsord.

 Kærlighedsgudinden Freja's navn kommer sikkert også fra lydordet "(F)eeejjj(a)  ( "eeeejjj" for benovelsen) og den kvindelige endelse på for navneord "a".  Ordet frodighed lægger sig nok til moderskabet og lyden "ooohhh" referer til mavecenteret, hvor fosteret vokser - "(Fr)ooohhh(dig) og her er en anden tillægsords endelse "dig" . Ordet skøn: Lyden ved "skøøøn" skaber en overstadig mental energi fra øvre bryst og hals. Skræk: "skræeeerk" kommer nok fra lyden "aarrrgh" som er et udbrud vi kommer med, når vi bliver overrasket og det aktivere nakken så vi hurtigt kan bevæge hovedet og se efter en flugt mulighed. Lyden "aaarrgh" gør os også krops bevidste, men kan også fryse energien, hvis frygten bliver for overvældende. Stærk: lyden ved "stærk" samler energi i solar plexus. Rasende: kommer af vredes udbruddet "rrraaaaarhhh"  en knurrende lyd-energi som hvis man er rasende kan sidde bag pande og øjne og som er udadvendt da det vil ud. Et vredes udbrud både kan og skal kontrolleres væk af en selv, hvilket vi også føler instinktivt, i og med vi har en følelse af, at det er forkert at være vred. Sød: "søøøeed" skaber/aktiver en hjerterød energi der næsten er placeret som en tredje rød brystvorte midt øverst i brystet. Glæde/æde: "gl-æde" er sikkert en afledning af at æde. Tanken på at æde får os til at stråle af overstadig lykke, hvis vi er trætte og sultne nok. Selve lyden at "æææde" ligger godt til maven og gl-æde vil jeg tro oprindeligt referere til en glad følelse af mæthed efter at have ædt. Senere tider har set andre muligheder i glæde og referere det til en energi der stråler ud inderst inde fra brystet som om vi var i ekstase af glæde. Ordenes indflydelse variere selvfølgelig lidt fra person til person i forhold til omstændighederne man er i som; alder, køn og hvor positivt og åbent et menneske man er.

De ovenstående nævnte eksempler viser, at flere ord referer til kroppens indre energier og som vi derfor kan bruge til at styre kroppens energi og "gejst" med. Selvom lyden på mange ord i et og andet omfang svare til dets betydning for kroppens energi, så skal man være opmærksom på, at der i mange tilfælde er lavet noget om på både lydene, betydning og stavningen af de forskellige ord igennem tiderne, hvorfor ordne ikke længere nødvendigvis harmonere med vores fysiske energi eller siger noget om disse energier. For at genfinde energien i ordet kan man med fordel sammenligne med andre nordiske stavemåder for at finde den bedst dækkende lyd for sindsstemningens energi. Ved sammenligning af det norske "søt" og det danske "sød" vil man dog opdage at de referer til en helt forskellig energi i kroppen "søt" referer til hals og mund imens det danske "sød" referer til bryst og det giver helt forskellig kropsenergi, så noget kan godt ligne men alligevel være meget forskellig. Ikke alle ord har den kvalitet, at de beskriver en indre energi i krop, sind eller hjernen, men de ord der taler til energien i os kan hjælpe os til, forstå os selv bedre og blive bedre til at bruge vores energi.

 

Hvordan man kan bruge Lyde til at rejse rundt i kroppens indre energier.

 

 

Lyden "iihhhhhh" 

 

Lyden "iiihhhhh" genspejler: Glæde/energi og lyst. Lyden "iihhhhhh" kan visualiseres, tænkes eller man kan forestille sig, at man siger lyden inde i sit hoved eller i sin krop og resultatet vil i hvert tilfælde være det samme, nemlig, at man bliver gladere - fordi sådan er energien i lyden "iiihhhhh".

Før hen har lyde som: iiihhh, nææææhe, aaahh, åååhh, været brugt til at stimulere kroppens energier og ens humør, fordi netop disse lyde er udtryk for bestemte energier ved kroppen og dens energi.

Man kan forme lyden ”iiihhh” nede i sit brystet, hvilket giver en behagelige glad og varm energi. Prøv at lægge hele sjælen i, at sige "iiihhh" inde i dig selv og mærk, hvordan du kan opfange essensen af det gode humør i dig selv - Hvis du vil have hele den salige essens ud af "iiihhh" så bøj armen og hold albuerne ind til hver sin side af brystet og pres indad imens du siger "iiihhh" (lidt som en lille pige, der spændt og glad smiley.gif. En anden måde at bruge "iiihhh" energien er ved, at knytte begge hænder imens du med et rigtigt stort smil siger "iiihhh", det giver lykke følelse i brystet. En tredje måde, at opleve lykkefølelse er, at slå ud med armene imens, at du siger "iiiiiihhh højt", det frigør og stimuler glæde i kroppen.

Hvis man visualisere, at man lader lyden "iiihhh" flyde ud inde fra solar plexus og lidt ud foran solar plexus, så vil man kunne konstatere, at dette mantra løfter brystet og stimulere vejrtrækning. Lad "iiihhh" energien besjæle dig og gå ud over kroppens grænser.

Med "iiihhh"  energien kan man også øge sin charme ved at forstille sig et gult ”i” lidt over næseroden, det virker sådan, at man kan smile charmerende med øjne.

 

En fordel ved "iiihhh" er, at det dybest set og oprindeligt hentes frem fra mellemgulvet og op til brystet for derefter, at kunne forsættes med en visualisering af "iiiihh" i hjernen. Den lyse farve fra "iiihhh" lyden fungere godt med energiens forløb og aktivitet i kroppen. Når ”iiihhh” energien starter i kroppen og fortsætter til hovedet, så fornemmes et løft i energierne i en selv, men også i ens udstråling imod omverdenen.

 

Hvis man vil modvirke hovedpine, så kan man starte med ”iiihhh” lyden i et niveau for derefter når lyden brede sig i kroppen, så derpå sætte den et par niveauer højere op.

Denne højere ”iiihhh” tone kan godt hjælpe en til en rigtig ”glad i låget oplevelse" samtidigt med, at det kan give relief til en hovedpine. - husk, at det gælder om at ramme der, hvor man får det bedst med sig selv og ikke der hvor man kan løfte humøret højst op.smiley.gif

 

Brug lyden "iiihhh" og andre lyd mantraer til, at lære, hvordan kroppens energi kan bruges.

 

Brug lyden "iiihhh" som healing: 1) Forestil dig, at du følger problematiske energier i kroppen og brug så lyden "iiihhh" sådan, at du fortrænger eller ændre den energi, som du har problemer med sådan at energien bliver til en ”iiihhh” energi og der med svækker evt. negativitet eller problemer. Lyden ”iiihhh” får energien til, at løsne op ligesom når vores korps energier løsner op fordi vi ler. Prøv at se for sig at du står i en lysning i en skov og lad som om at alt lyset der skinner ned i lysningen er "iiihhh" energi, der lægger sig om dig med sin lyse glade energi.

 

Lyden "iiihhh" er en lidt gylden energi, der også opleves noget hvidgult og det skyldes ikke mindst, at de mange hvide energier begynder, at vibrere med lyden "iiihhh". Nu mere eftertryk, som man lægger på lyden af bogstavet ”i”, nu mere kan man styre energien rundt, men husk, at det der giver lyden "iiihhh" sin styrke, er den glade følelse i lyden, det er det der ændre ens sindsstemning og ikke "iiihhh"s farve.

Lyden "iiihhh" forstærkes ved fokusere på det glade i lyden.

Hvis du vil meditere på lyden "iiihhh", så kan du eksempelvis lægge dig et behageligt sted og lukke øjne og forestille dig energien "iiihhh" rundt om i kroppen; Forestil dig blandt andet "iiihhh" lyden, som nede i et hult rum, der er åbnet oventil (som en pose) og lad lyden "iiihhh" ligge i dette hulrum, så ”iiihhh” lyden kan fornemmes, mere intenst i kroppen rundt om og i hulrummet - husk glæden i energien.

 

En anden måde, at arbejde med "iiihhh" er, ganske kort at holde vejret ganske let tilbage og så forestille sig, at "iiihhh" fornemmelsen breder sig i brystet – det let tilbageholdte åndedræt giver en mere styring over energien. Nogen gange behøver man blot, at tænke sig "iiihh" og så breder der sig et godt humør og andre gange må man arbejde med forskellige måder for, at fremkalde glæden ved ”iihhh” lyden, men husk at det er ikke svært, men meget let at løfte ens indre energi med ”iiihhh” lyden.

Det kan være lidt svært at meditere på "iiihhh" når man cykler eller arbejder, det fungere bedst når man stille og roligt kan koncentrere sig om lyden og den glæde der er indeholdt i lyden.  Hvis man cykler så kan man prøve med at forstille sig en lille prik af gylden/orange energi i det øverste af brystet, der så tænder/fungere med, at ens inhalering og exhalering former et "iiihhh".

 

En dag i fremtiden vil der selvfølgelig være en maskine, der duplikere effekten af mantraernes indre lyd, så i stedet for at sige "iiiihh” i sit bryst, så vil man måske have et lille stykke plastik med et lille batteri, der lige kan klisterets på brystet og som afgive den energi og glæde der ligger i "iiihhh" lyden. Måske vil man også finde et akupunktur punkt, der svare til "iiiihh” lydens indflydelse på kroppen. Selvom vi i dag ikke har et punkt der stimulere "iiihh" energien, så kan vi stimulere punkter via akupunktur, der virker positivt ind også på vores psykiske balance. - Indtil forskning finder nye veje og nye maskiner der kan hjælpes os, så må vi lære os selv at være mere positive og eksempelvis bruge positive mantra lyde for at blive gladere.

 

 

Hvis du vil identificere den energi, som dit mantra skaber i dig eller andre aktive energier i kroppen, så kan du gøre det ved, at puste ud igennem munden og så vil du kunne mærke energien i kroppen bedre. Ved at puste ud, så kan vi både "se" og fornemme energier i os selv, der er aktive. Prøv og forme "iiihhh" energien i dig selv og hold den nogen sekunder ekstra samtidigt med, at du lader den gå helt ned i mellemgulvet, til du udstråler "iiihhh" energi.  Pust så ud og du vil blandt andet kunne opdage en meget hvid energi i mellemgulvet, som kan minde lidt om en sukkerknald bortset fra, at den har en helt glat overflade som sukker, der har været opløst og efterfølgende er størknet og fået en glat overflade og fra denne energi stiger der en "iiihhh glæde" op. Når du har identificeret denne hvide energi, så kan du flytte forestilling af denne energi rundt i kroppen og derved løfte dit syn på tingene via denne hvide energi, men vær opmærksom på, at det er en meget intens energi.

 

- Når du puster ud, så kan du identificere og trække energier op efter i kroppen. Husk at lydene "aaahh" eller "iiiihhh", kun er redskaber, der kan hjælpe dig med, at arbejde med din egen indre og ydre lyde. Du er født med lyde i dig og omkring dig og mantra lydene kan hjælpe dig med, at nå længere med dit potentiale. Nogen mantra lyde har et meget stort potentiale, hvorfra du ikke vil få det hele udbytte medmindre, at du arbejder aktivt med at bruge mantraet og har lyttet til essensen af energien i mantra lyden.

 

Tilfredsheds lyden "Aaahh"

 

- Hvis man han været i gang hele dagen og sætter sig i sin lænestol, så undslipper der nemt et lille tilfreds udbrud "Aaahhh" for at underbygge den velvære og afslapning, som man gerne vil opnå eller føler ved at sætte sig i stolen. Når man sætter sig i en stol så går "Aaahhh" lyden inde fra brystet og rettes ud af, men hvis man ligger i sengen og krammer sin dyne, så går "Aaahhh"  typisk ind ad. I begge eksempler bruges "Aaahhh"  til, at skabe og udbygge en i forbindelse med den indre følelse, af tilfredshed og afslapning, men med lidt forskellige nuancer.

  

Med lyden "Aaahhh"  og den tilfredsheds fornemmelsen der følger med dette mantra, der kan man rejse rundt i kroppen og nemt komme ind i kroppens energier i flere forskellige områder af kroppen. Sig "Aaahhh" højt for dig selv med udgangspunkt i brystet imens du lader dig besjæle af dette tilfredsheds mantra. Læg mærke til, at lyden "aahhh" har en mørk tone i stedet imodsætning til den lyse hvidlige tone som ”iiihhh” lyden har. Lyden "aaahhh" samler energi til sig imodsætning til "iiihhhh" der blot aktivere den allerede værende energi. Lyden ”Aaahhh” indeholder både en lyd, en farve og en følelse af tilfredshed. En tilfredshed som kan kombineres forskelligt afhængigt af hvor i kroppen, som man vil rejse rundt med denne følelse af tilfredshed som ”Aaahhh” aktivere, der hvor Aaahhh lyden kommer frem i kroppen.

Hvis man ligger ned og lukker øjne, så kan man "sende" "Aaahhh" lyden ned i maven eller rundt i kroppen. Da jeg var barn tænkte jeg på, at det var som at morse, at sende  "Aaahhh" signaler til kroppen og i sammenhængen lagede jeg mærke til at det er bedst at den mantraet rytmisk for derved at fylde kroppen op med tilfredshed - dette er meget stimulerende og giver en meget god energi.

 - Hvis man gnider sig om hagen, så vil man opdage, at det stimulere energien i hovedet i lighed med den måde lyden "Aaahhh" stimulere på og at de to ting kan underbygge hinanden. Det at gnide sig som hagen kan sammen med en indånding endda udløse et indre "Aaahhh" oplevelse af tilfredshed i hovedet. Der kan selvfølgelig findes tilsvarende akupressur punkter for "iiihhh" og de andre lyde.

 

”aaahhh” giver ikke alene det gode humør og tilfredshed, fordi disse energier af tilfredshed sidder allerede i kroppen og venter på og blive aktiveret, af en tanke eller et mantra som lyden ”Aaahhh”. I specielle områder af kroppen som baghovedet, nakke, bag skulderbladene, ved led, bag maven vil man typisk hurtigt opleve at ”Aaahhh” lyden aktivere tilfredsheds energi i kroppen. ”Aaahhh” kan også ændres til et superaktivt kælent aaaeehe, der aktivere og stimulere kroppen, som en kat der spinder. Mantraet "aahhh" kan også formes som forestilling af en tunge eller pose af energi, der går ned i kroppen og som blandt andet kan skubbe uønsket energi ud. Når man bruger mantraet ”aaahhh”, så kan man evt. starte med, at forestille sig det indre, som et mørke eller sort, hvilket giver en god rolig spændingen for lyden ”aaahhh” til at arbejde sig ned og rundt i kroppen.

  

Man kan sikkert finde mange andre måder, at bruge ”aaahhh” til, at arbejde med sine indre energier på. Eksempelvis kan man fremmane tilfredsheds energierne med et ”Aaahhh” så energierne føles, som om de ligger et bestemt fysisk sted i kroppen evt. i mellemgulvet, hvor energien så kan udstråle tilfredshed. Hvis man føler "aahhh" energien har ophobet tilfredshed i et område af kroppen, så kan man visualisere for sig, at man berøre denne tilfredshed ganske let med en finger, sådan så energien opløses til en mere flydende "aaahhh" energi, der kan flyde ud i området med en mere flydende ekstatisk tilfredshed.

Forstil dig et "aaahhh" som en tanke, som du ser for dig. Forestil dig, at denne tankeenergi breder sig helt frit ud i kroppen og  ud i din energi uden omkring kroppen sådan, at hele kroppen følelses indhyllet i et stort ”aaahhh” der frigør mere ”aaahhh” energi og derved frigøre spændinger. Du kan evt. også forstille dig, at du tager energien og smøre ”aaahhh" energien rundt på mave og bryst og fornem afslapningen. Smør ikke hoved og krop samtidigt – ved smøring på hovedet kan det fjerne hovedpine.

- Teorien bag ved at bruge mantraet ”aaahhh” til fremkalde mere tilfredshed i kroppen.

 

Følelsen af tilfredshed har et centrum imellem skuldrebladene og et andet centrum for tilfredshedsfølelsen ligger lidt bagved under maven lige under mellemgulvet, hvor man til tider kan mærke, at man føler sig rigtigt godt tilfreds og disse energier, der fremkalder tilfredshed kan kontaktes blot ved, at tænke på energien i tilfredshed. Smag evt. på ordet tilfredshed, det har en kvalitet af mørk ”vandet” energi hvoraf, der kommer små spredte prikker af hvide og sorte energier, der har behagelig kvalitet. Med et jævnligt arbejde med lyden ”aaahhh” kan man med indføling og opmærksomhed på kroppen, fremkalde følelsen og energien fra tilfredshed i kroppen og styre den og så man fremkalde "aaahhh" energien, der fremkalder tilfredsheds følelsen blot ved, at tænke på lyden af ”aaahhh” i mave, bryst, hoved eller hvor man måtte ønske. Tilfredshedens energi omdannes til en mørk tonet (farven variere også med humøret o.l.) energi, når vi arbejder eller foretager os noget og derved trækker vejret dybere.

Tilfredshedens energi kan flyttes rundt i kroppen, forstørres, strækkes og styres rundt i kroppen med mantraet "aaahh". Det er selvfølgelig muligt, at forestille sig tilfredsheds energi alle steder i og på kroppen, som for eksempel næsen, øre, albue også uden at du bruger ”aaahhh” mantraet til at fremkalde tilfredsheds energien - det er generelt let at føle sig selvtilfreds.

 

Vær dog opmærksom på, at lyden "Aaahhh" og dens mørke tone kan være lidt problematisk. Den lyse ”iiihhh” energi giver i sig selv et overskud af energi når man arbejder med den, hvor ”Aaahhh” bruger mere energi. - "iiihh" aktivere hele energien i kroppen, hvor "aaahhh" energien en bestemt tilfredsheds energi og virker beroligende på resten af kroppen.

  

Hvis du siger "aaahhh" højt for dig selv, så prøv og sig lyden så, at du lægger mere vægt på "aee" lyden eller du kan fokusere på "aaae", Hvis du bruger "aaae" så sig lyden med lidt modstand, så det bliver lidt kælent og dermed tilsætter lidt mere lyst til lyden.  De forskellige lyde tilsættes lidt  variation af andre følelser og så de kan få helt nye funktioner i forhold til dine visualiseringer og indflydelse på din krop og dens indre energier.

 

 

Andre lyde som kroppen fungere med.

Lyden: "uuMmm" (genspejler koncentration.) kan man bruge til at bevæge sig rundt om ansigtet: Mund, næse, øre.  

Med lyden ”bbeiiiii” kan man ”stikke” lige igennem et hvilket som helst område i kroppen. Med denne lyd kan man stikke ned i et område, hvor man har en irritationen og man kan opvibrerer området, hvis man følger op med en visualisering af et skarpt orange stik af energi, der går ind i et område af energi, som man vælger. Man kan også forestille sig en skarp summen fra en bi, der følger energien og som kan gå ind i energien og ændre den. Den energi som man går ind i, den kan man ofte få et indre billede frem af og se for sig hvor kommer fra.

 

Mantra lyden "UUUhhh" (sig det lidt truende, som en uhyggelig ugles tuden og noter det som lidt uhyggeligt) kan man sige for sig selv inde i sin krop og der hvor kroppen har nogen nervøs energi typisk fra spændinger, der vil man med det samme få fornemmelse af nervøs energi fra, det kan ofte opleves ved, at hvid energi nervøs energi frigøres fra der, hvor kroppen har lidt prolemmer og det kan skræmmes frem ved, at sige lyden "UUUhhh" i kroppen (forsøg et med sted, hvor du ved, at du har nervøs energi).

 

Lyden "Rahrrr" for balderne kan efter følges af energien "BAAaHh" der får energien til at skubbes ned og ud, disse to lyde kan også bruges evt. højere oppe på ryggen til slippe af med en uønsket energi fornemmelse. Man kan også sige lyden "Rahrrr" for sig selv i brystet for, at opløse en energi fornemmelse, der er der.

  

Det tibetanske mantra A-UM kan bruges ved at man søger inde i sin krop med lyden "Aeee" og når man får fokuseret på det område, hvor man vil ind i energien og så tager man en ny indånding og efter "Aee" til føjer man "UMM" og man vil opleve, at området bliver oplyst i gult lys og hvis der er ømme steder, der står fem for ens indre syn af området så kan man forestille sig, at man berøre stedet med følelse intensiteten fra toppen af sin pegefinger og derpå vil en blå energi fra det yderste fingeren gå ind og opløse ømheden eller hvad der måtte være, men vær forsigtig og husk at behandle kroppen som en kær ven. (Det legendariske systemet: hvis noget gør ondt så forsøg at forestil dig at du berøre det indefra med fingerspidsens energie.)

  

Mantraet "PYyyhh" der får en gullig energi fra Y'et, kan bruges sammen med visualiseringen, på den måde, at der pustes gullig energi ud og at denne gullige energi fortrænger fornemmelsen af andre energiers organisation i det område det rettes imod. Kroppen vil selvfølgelig altid bagefter oprette den naturlige energi i området.

 

Sig lyden ”OOOhhh” højt i dig selv, men spids evt. munden dette får nogle energier fra området ved lår og skridtet til, at influerer energierne opad i kroppen og det er hvide og let tonede gullige energier, som der får de hvide energier i hjernen til og stråle ganske let af frisk hvid energi og det kan løsne en fra fastlåst indre oplevelse til en mere vital og skarp stemning. Hvis du står op og visualisere et hvidt "OOOhhh" som du siger i maven, som hvis du havde ondt i maven. Så læg mærke til, hvordan lyden trækker ned efter i mellemgulvet lige under maven, så maven lettere kan trække sig ind. "OOOhhh" lyden trækker nedefter og forestiller dig eksempelvis, at du siger "OOOhhh" lige under nakken, så kan du etablere et behageligt og beroligende træk ned efter i energien i baghovedet.

 

"Øøøøhh" Denne lyd kan siges for skellige steder i kroppen og denne lyd vil sprede energien i det området det siges og til skaber det en ny rød energi der giver en god kontakt til kroppen. "Øøøøhh" kan køre uønsket energi ud af et område.

 

Generelt kan alle lyde efterlade et indtryk og/eller aktivere vores indre energi landskab. Hvis vi siger for os selv, at vi virkeligt elsker et andet menneske, så vil nogen energier om kærlighed og forelskelse vækkes i vores energi krop og gentager vi tit nok vores oplevelse af kærlig, så vil vi langsomt begynde, at blive influeret, af den forventning, som vi har skabt i vores indre energi landskab og derfor skal man også passe lidt på, hvad man ønsker sig. Det er ikke fornuftigt at ønske nogen forventninger frem om noget, der i længden ikke modner eller på anden måde giver en de udfordringer, der kan gøre en lykkelig med den person, som man selv stræber efter, at blive.

 - I denne sammenhæng skal man huske, at alle lyde efterlader et indtryk i vores energi landskab, hvis nogen siger bøøøhh til os, så efterlades der et indtryk, hvis nogen fortællers os en vittighed, så efterlades der et indtryk i vores energi landskab og bare et nok så lille smil, kan helt ændre det indre energi landskab - så vores krop er vant til og få ændret sit energi landskab og mantra lyde er kun en måde, som vi kan gøre noget for og influere vores indre energier.

Musik kan også ændre vores humør hen over forskellige klang, tone og rytme skalaer og hvor deres indtryk i vores energier også ofte kan producere tankebilleder, der  igen giver et direkte indtryk på  vores humør energi og resten af kroppens energi. Det betyder selvfølgelig noget om vi påvirker vores energi krop med positive tanker, motion, mantra lyde eller stille meditation, hvor man lytter til sit åndedræt.

Med eller uden musik, så influeres vi på alle måder som ved, at bevæge os yndefuldt, adræt, hurtigt eller langsomt. Det er selvfølgelig ikke sådan, at energiens forskellige påvirkninger styre os, vi mennesker har et "jeg", der vælger og nogen mener endda, at man kan definere livet, som det "at vælge", men selv om det, at vælge er essentielt ved livet, så betyder det lige så meget, måden som man vælger på og hvordan man arbejder med det, som man har valgt - formen man sætter sine valg ind i, har også betydning. - Så selv om man tuner sin energi til verdens lys, så handler det også om måden, man selv er med i det og den form, det får.

 

Energierne forskellige steder i kroppen har forskellig karakter og de kan kanaliseres rundt i kroppen i forskellige positive sammenhænge. (eksempelvis kan fleksibilitet i en del af kroppen inspirer andre dele af kroppen, så det opleves, som hele kroppen bliver mere fleksibel.)

 

Der er også nogle mantraer, som kan ophobe positiv energi som "iiiihhh", der kan ophobes blandt andet både i mellemgulvet og selvfølgelig i brystet. Mantraer kan skabe kontakt via lyd, som lyden ”slubre”, som kontakter maven ude fra i stedet for ”ooohhh” der kontakter indefra. Lyden ”uumhm” kan siges med passion, som hvis man havde et stykke lagkage i maven og "uumhm" vækker samtidigt også en indre drømmene tilstand, som man kan hvile i. Ord som ”uumhm” og ”slubre” er "lyd-ord", som kan indvirke positivt på ens humør, når man siger det for sig selv.

 

Lyden "zoooueem" er en lyd meget lig den lyd, som vi oplever ved vores tunge.

"hirr" er en meget magtfuld lyd, der kan få os til, at spænde os op og have et tag i os selv. Når kroppen får lidt opmærksomhed så finder den selv ud af, at falde til ro på den bedste måde ...husk meditation som netop er det: Ingenting at gøre er noget fantastisk og meget sundt for os.

 

 

Alle lydene ”aaahhh”, ”åååhhh” , ”uuumm” osv. Kan også siges så de udtrykker en negativ energi. Hvis man "ah ah", så menes der; det man må ikke. Hvis man siger Ohe eller åhe så betyder det; ikke så godt. ”iiihhh” mener jeg ikke kan være afvisende, der bruges i stedet næe. ”Næe” centrer os i det orange chakra der får os til at stå fast når det siges kort, men får os til, at glide når det laves om til det positive ”næhhe”.

 

En øvelse man kan gøre er, at lægge sig ned sådan, at man ligger behageligt og derpå gentage lyden aaahhh med dens medfølgende følelse af behag og evt. ind imellem bruge et iiihhh for derved, at fornemme, hvordan disse lyde harmonisk uddyber deres medfølgende af energi og følelser af behag og glad velvære. For at finde ud af hvilke lyd- og energi- områder som er i kroppen, så sammenlign lydene og reaktionerne med hinanden.

Styrk dit indre energi forsvar.

Hvis nogen siger BØØHH til dig, så mærk at energien i hele mellemgulvet vækkes. For at udvide din forståelse af kroppens energier, så identificer de forskellige måder, som din energi mobiliseres og hvordan man kan styrke sin energi til at imødegå negativitet på energi niveauet, men også på det mentale niveau. Energier påvirkninger afføder en kæde af reaktioner, som vi kan gøre os selv bevidst om, ved at arbejde med vores reaktioner på indre energier, så vi tuner os selv til en mere formåls tjenlig måde, at tackle vores energier når vi eksempelvis udfordres af stress. Vi kan bedre bearbejde stress, når vi ved hvor den sidder i vores energier og derefter har arbejdet med vores indre energier.

 

Børn afprøver lyde.

 - Det er lidt morsomt, at tænke på, hvordan man som barn forestillede sig, at man kørte bil og sagde motorlyde som "aaaannndene annden" og skiftede gear "aaaaaannndene annden"og kørte op og ned i de motorlyde som man forestillede sig bilen lød og hvordan man kunne blive helt ekstatisk af, at lege at man kørte bil.smiley.gif

 

Mantra lyde kan gøres mere behagelige ved, at man engang imellem visualisere dem som indeholdende varme, sundhed eller at de udstråler lys, men det er også vigtigt, at du gøre lydende til dine egne. For bedre, at gøre lydene til dine egne, så prøv, at eksperimentere med, at sige forskellige toner (og overtoner) for dig selv, til du finder en lyd, der løfter dig samtidigt med, at du fornemmer, at lyden rør den, som du er - din "indre energi". På den måde kan du nemmere bruge de andre lyde og mantraer, som jeg foreslår på denne og de kommende sider.

 

Der er lyde til at ændre på næsten alle måder som du føler og du kan selv skabe lydene i din forestilling. Du har mange flere harmoniske lyde eller lyde der skaber energi og velvære i dig end du aner. Du kan skabe lyde for alt ved dig selv både tanker, hoved, sanser, arme, ben eller hvilken som helst anden del af kroppen eller sindet som du ønsker, det er bare at prøve sig frem. Ordet "tø" betyder at smelte og jeg tror betydningen kommer af en indre oplevelse af lyden "tø", som er en oplevelse af, at lyden "tø" opløser indre hårdhed og spænding i kroppen ved en indre gengivelse lyden evt. med en visualisering af ordet. Hvis du siger tø i dit bryst, så breder der sig en afspænding i brystet og denne afspænding har givet navn til tø-sne som er en naturens afspænding af is og efter min mening går samme betydning  igen i ordet "tøs", der referere til en ung pige der smelter andre med sin unge charmerende energi. - Sådan kan mange ord refereres til indre oplevelser, der er blevet overført på naturen og/eller blevet benævnelser i den menneskelig kultur.

 

VIGTIGT!

Prøv forskellige lyde som arrrghh, æææhhe, bøøøeeede, og alle mulige andre lyde og noter, hvor de aktivere kroppen eller dens energi. Noter også at de fleste mennesker bevidst eller ubevidst lægger mærke og føler sig tiltrukket til dyrenes lyde, som kattes spindende, dues kuren, hestens vrinsken, ulvens hylen. Dyrs lyde, for deres indre energier aktivere noget i os og går igen i  vi menneskers litteratur, musik og meditation og vi føler, at vi kan lære noget af det og den forbundenhed med dyrene og deres lyde, som vi på et og andet plan mener at kunne relatere til selvom vi ikke rigtigt forstår.

  

I relation til guder af alle slags, så vil jeg lige huske folk på Buddhas ord: "Jeg vil ikke bære ved til gudernes alter, men kun bære ved til min egen udvikling.".… I øvrigt, som en anden interessant ting i forhold til de indre energiers lyde; Så siges det, at en Shakyamuni Buddha, kun lærte fra sig om inlightment med mantraet ”ah” og ikke andre ord eller lyde... så disse mantra lyde må jo have noget perspektiv.

 

 

                    Beyond the beliefs of any religion,
                    there is the truth of the human spirit.
                    Beyond the power of nations,
                    there is the power of the human heart.
                    Beyond the ordinary mind,
                    The power of wisdom, love, and
                    healing energy is at work in the universe.
                    When we can find peace within our hearts,
                    We contact these universal powers.
                    This is our only hope.

                                             Tarthang Tulku

"All you people out there, bring in the peace all over this world."

 
Panel title

© 2017 buddha-natur

Antal besøg: 9422

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0,56788992881775sekunder