buddha-natur - Forside
  Poul Solrart Sørensen.  Alt er forbundet til alt andet." Denne bog vender sig imod den reaktionær tro, som de etablerede religioner og guder har skabt. I stedet søger denne bog, at oplyse om menneskets indre energi, meditation og Buddhas filosofi i en nøgtern fremadskuende socialistisk ånd. Opdateret 4-4-2021
 
 – Bliv din egen energi coach med brug af ord og mantra lyde, der kan styrke din indre naturlige energi. Gear op dine tanker med visioner for en ny og bedre verden.  - Tune your body to the lights of the world.
 

 

”Jeg vil ikke bære ved til gudernes alter, men jeg vil bære ved til min egen oplysning." Citat: Buddha

 

Indledning.

 

Vær ambitiøs; forandre på din verden.

 

Det ligger i vores natur som mennesker, at vi gør os forskellige typer positive forestillinger om os selv med henblik på, at styrke og organisere os selv, vores indre energi og følelsestone i kroppen. Helt grundlæggende, så sætter vi os selv op til mange forskellige opgaver i løbet af en dag og nu mere vi ved om os selv, nu bedre kan vi blive til at sætte os selv op til opgaverne. Vi kan gøre vores projekter mere interessante, nemmere og hurtigere, hvis vi lærer at bruge os selv bedre.  

Vi ønsker alle at forbedre vores velbefindende, øge vores præstations evne og endvidere, at gøre et bedre indtryk på vores omgivelser. Meditation, yoga, mantraer, visualiseringer eller motion er nogen af de almindeligste måder, at arbejde med sig selv og ens energi på. Ved dagligt at sætte lidt tid af til, at gøre nogen daglige øvelser med den "indre energi", så optimere man den positive effekt, der ellers typisk vil vare i kortere tid og have mindre effekt. Uden fokus på en indre kontrol og på omtanke, så vil de forskellige impulser fra kroppen, køre deres eget flygtige og mindre fokuserede forløb.

Mantraer eller visualiseringerne, der omtales her, omhandler for en stor del, hvordan man kan rense kroppens energier fra dårlige forestillinger og tune ind på kroppens naturligt sunde energi.

 

- Der er et gammelt råd, der går på, at man skal nyde sig igennem de sensationer, som man oplever fra kroppen eller den åndelige dimension, men det er desværre ikke altid nok at nyde kroppen. Menneske har også brug for forskellige energi terapier til, at modvægte indflydelsen fra det moderne samfund og til at vedligeholde vores oprindelige natur. Vi kan ændre på vores tankegange og manipulere vores impulser ved eksempelvis lade en impuls "overdøve" en anden impuls, så vi eksempelvis overdøver vores ”karriere impuls” med et behov for at gå en tur og slappe af. Generelt så ændre vi mennesker tanker og impulser helt automatisk og naturligt, men hvis man gør sig bevidst, at man kan ændre sine impulser og tanker, så kan man ofte gøre forandringer, der er mere effektive og som på sigt kan give store fordele. Ved at tilegne os mere viden om kroppen og kroppens indre energier, så kan vi arbejde i flere planer ved eksempelvis; at ændre på forudsætningerne for, at en bestemt følelse eller bevidsthed opstår, sådan at optimisme nemmere kan opstå end eksempelvis pessimisme. Vi kan opnå en del kontrol med kroppen ved at dyrke motion, meditation og ved, at være opmærksom på vores egen indre natur og studere os selv i samspillet med naturen omkring os. Ved siden af forståelsen af kroppen som et energi legeme, så må man også søge indsigt i livs energiens åndelige sider. - Denne bog omhandler noget af det, som ingen andre fortæller dig om og som det ikke nødvendigvis er en fordel, at tale med alle og enhver om. 

 

 

Kroppens indre energier, meditation og lydord.

 

Ord udtrykker ikke bare betydning, men også indre stemninger i kroppen. Lyde som "iiiehh", "aaaehhh", "åååhhh" ”ooohhh” ”øøøeeh” betyder henholdsvis glæde, tilfredshed, forundring, utilpashed og en aktivering af en varm følelse i brystet. Disse lyde udtrykker en indre energi, som altid naturligt er tilstede i vores krop og giver sig udtryk i vores krops følelsestone. Hvis vi udbryder "iiiehhh" så udtrykker det en glæde, der øjeblikkelig bryder frem inde fra vores indre energi. Siger vi lyden "aaaehhh", så betyder det, at en øjeblikkelig tilfredsheds følelse fremkommer i kroppen og påvirker vores selvfølelse. Nogen følelser er spontane af natur som eksempelvis glæde, imens andre følelser som tryghedsfølelsen i sin natur er noget, som vi opbygger over tid. Vi øger vores tryghed ved aktivt, at mindske indflydelser, der gør os utrygge. Menneskelig civilisation omhandler for en stor del; at mindske vores kollektive utryghed og skabe trygge rammer for menneskelig udvikling, så vores selvindsigt kan øges på en naturlig måde.

Lyde som "iiiehh", "aaaehhh", "åååhhh" ”ooohhh” ”øøøehh” er også udtryk for forskellige måder at trække vejret. ”iiihhh” fokusere på ilten går til hjernen. ”aaahhh” stimulere baghovedet og ned langs ryggen og maven. ”åååhhh” kan både stimulere hurtig overfladisk vejrtrækning og en virkelig dyb mave indåndig. ”ooohhh” sender luften direkte ned i mave og mellemgulvet. ”øøøehh” sender luften ned i brystet, men kan også bruges ved mave indånding. - Det forudsættes, at man trækker vejret igennem næsen.

 

Vores humør er relativt spontant og vi kan næsten ikke undlade at smile, hvis nogen siger noget meget sjovt. Vores selvkontrol er selvfølgelig også altid aktivt til stede og kan bruges til, at stoppe os fra at grine, hvis det er mest passende at holde masken. Vi kan udforske vores humor ved at øve os i at grine. På samme måde, kan vi også finde smarte måder til at opøve vores selvkontrol. Op-øvning af vores selvkontrol har to sider, dels skal den få os til, at stoppe os selv op og ”tænke i situationen igennem” inden vi handler og dels kan op-øvning af selvkontrol hjælpe os til at være bevidste om ikke at blive for overkontrollerende. Når vi slipper taget lidt i os selv, så kan vores naturlige følelsestone skinne igennem både hos os selv og mennesker vi er sammen med. Vi kan nemmere tappe ind i vores naturlige spontanitet, hvis vores fornuft ikke er overkontrollerende.

Vi behøver at udforske sindet igennem eksempelvis meditation, socialt samvær, at læse bøger, se film, høre musik sammen med andre. Vi behøver også et mere direkte studium af vores egen "indre energi" med fokus på, hvordan vi personligt kan eksperimentere med eksempelvis lyde og musik for derved, at få bedre føling med vores egen krops energi.

- Vi må studere den ”indre energis” samspil med omverdens ”følelsestone”- det at være nysgerrig og skabe nye sammenhænge er essentielt for vores egen mentale udvikling og det er også sundt for sproget.  Sproget er en menneskehedens store værdier også selvom mange desværre ikke rigtigt opdager det. Ordsnedkerne der har arbejdet med følelser, energi, lyd, natur og kultur rundt om i verden har efterladt os mere end bare bogstavs kombinationer. En forudsætning for at øge livsværdi er, at man sætter sin nysgerrighed om på forsædet i sit liv. Formidling af viden om kroppens indre energi og de muligheder denne indsigt giver, er formålet med dette skrift.

 

Vi oplever verden via vores følelser.

 

Det der står tilbage efter vores forskellige måder at arbejde med os selv er, at vi har følt det. Det der står tilbage efter en endt dag er, at vi har følt, at vi er til. Selv når vi analyser sammenhænge nøgternt, så spiller vores følelser ind. – vores følelsestone er vigtig.

Vores bevidsthed om ”at være til”, er afhængigt af, hvor bevidste vi er om vores daglige erfaring med ”at være til” også i relation til samspillet med andre mennesker. Vi kan opnå en meget høj indsigt i det ”at være til” som et menneske og de mange muligheder det giver for influere vores liv i en positiv retning, hvis vi fokuserer vores opmærksomhed på det liv vi lever.

Afhængigt af hvor meget vi finder ud af om os selv og vores krop, så kan vi forlænge det der føltes godt og forkorte eller ignorere det, der føles som dårligt for os.

Til at hjælpe os med, at forstå den kontrol som vi kan opnå med os selv, der har vi sproget. Sproget er det, som vi bruger til, at oversætte vores følelser, erfaringer og viden, så vi kan skabe os et overblik over den verden, som vi funger med. Sproget er et perfekt redskab til at ændre på, hvordan vi har det, fordi sproget består af lyde og mening, som går lige i blodet på os. Et smukt digt kan eksempelvis føles som, at det ændrer selve det DNA, som vi som mennesker består af.

 

Sproget, følelser og lydord.

 

Sprog er meget tæt på os, fordi både lydene og betydningen ved et ord, er en direkte oversættelse af noget, der har sat tanker og følelser i gang hos et menneske, på et givent tidspunkt i menneskehedens historiske udvikling. Sprog er oplevelser der ønskes overført til andre som en lyd med betydning for noget i vores menneskelige natur eller i forlængelse af naturen omkring os. Ord består af lyde inspireret af vores indre natur og naturen omkring os, udtrykt via symboler for disse lyde.

Selv om sproget i sit udgangspunkt kommunikerer følelser, så er der kommet mange andre ord til, som følge af menneskets egen udvikling og det deraf opståede samfund. Sproget har fået en masse ord og ”sprog” der intet har at gøre med, hvad vi kan føle, men som beskriver tekniske og mekaniske sider af verden.

Vi er ikke længere optaget af om lydene er dækkende for det, som vi føler ved et givent objekt, der skal beskrives. Til gengæld har sproget fået flere tillægsord til at nuancere vores oplevelse af at være til. Tekniske konkrete beskrivelser kommer til at virke som abstrakte i forhold til det mere oprindelige følelsesbetonede sprog.

Vi har alle sammen en følelsestone i vores krop, der varierer med hvad vi selv gør og hvem vi er sammen med og om hvad vi er sammen. Nogle gange føler vi den ”fysiske følelsestone” og andre gange er det en mere ”mental følelsestone” som kommer til udtryk, men disse følelsestoner spiller naturligvis en rolle når vi navngiver ting, som vi føler for. Følelsestoner imellem mennesker skaber et uendeligt hav af kombinationer, der kan oversættes til sprog. Når vi hører andre sprog, så oplever vi tit, der er lyde der, taler til noget inde i os og som vi ville ønske at vi kunne indlemme i vores eget sprog, fordi det nuancerer følelser i os. Enhver lyd eller ord, der lyder spændende kan potentielt indeholde en nøgle til at frigøre energi, der kan give klarhed, styrke, indsigt i vores krop eller anden forståelse om os selv, som vi ønsker os - Sprog og dets lyde er værd, at gøre et større studie af.

 

Følelses udbrud og skabelsen af sprog.

 

De udbrud som vi har for glæde, sorg, overraskelse er så oprindelige, at vi i stort omfang deler dem med aber og andre af vores slægtninge i dyre verden og derfor må vi antage, at disse udbruds lyde også logisk set, bør rubriceres som oprindelige lyde også for os mennesker. – Sprog er en vision om at dele vores følelser og vores oplevelse af tilværelsen med vores medskabninger.

Hvis vi undersøger danske ord som har mulige oprindelse i lyde for følelsesmæssige udbrud, så vil opdage et mønster af sammenhænge. Udtrykket "Eeejjja altså" udtrykker opstemt benovelse. "Eeejj" indeholder en energi der stimuler fra hals og ned igennem bryst og til midt i underlivet og det kan hente en passioneret glæde op i kroppen.

 Kærlighedsgudinden Freja's navn kommer sikkert fra lydordet for benovelse "Eeejj"; "(Fr)eeejjj(a) er sammensat fra "eeeejjj" for benovelse og den kvindelige endelse for navneord "a".  Ordet Dej, der er noget man ælter, har også en sensation af benovelse ved sig, når man ælter dejen og derfor har man brugt lyden ”eeejj” plus et hårdt ”d” sat foran.  Dej er så hen ad vejen blevet til ”dej-lig”, i forhold til noget man gerne vil ælte med. Ætling (efterkommer) en er nok en afledning af ”æltning.” Et andet ord som ”frodighed” lægger sig nok til moderskabet og lyden "ooohhh" referer til mavecenteret, hvor fosteret vokser - "(Fr)ooohhh(dig) ”Fr” referer måske til Freja og ”dig” er en tillægsordsendelse. Ordet ”skøn eller "skøøøeent" skaber en overstadig mental energi fra øvre bryst og hals – Skøøøen eller skøøøent er nærmest ”Ø” lyden på steoider. En kærligheds erklæring fra nogen i fortiden til ord med ”Ø”.😊  

Skræk: "skræeeerk" er nok beslægtet med lyden "aarrrgh" som er et udbrud vi kommer med, når vi bliver overrasket og det aktiver nakken, så vi hurtigt kan bevæge hovedet og se efter en flugt mulighed. Lyden "aaarrgh" gør os også krops bevidste, men kan også fryse energien, hvis frygten bliver for overvældende – De fleste lyde kan gå flere veje i vores krop. Hvilken vej en bestemt lyder tager er afhængig af følelsestonen i vores egen krop og de mulige betoninger i ordet, der kan aktivere forskellige følelsestoner hos modtageren af beskeden. ”Stærk: lyden ved "stærk" samler og centrere energi i solar plexus. Rasende: kommer af vredes udbruddet "rrraaaaarhhha" en knurrende lyd-energi, som fremkommer bag pande og øjne. Det er en udadvendt energi der vil ud. Et vredes udbrud både kan og skal kontrolleres væk af en selv, hvilket vi også føler instinktivt ved det, at vi har en følelse af, at det er forkert at være rigtigt vred.

Sød: "søøøeed" skaber/aktiver en hjerterød energi, der næsten er placeret som en tredje rød brystvorte midt for øverst i brystet – Sød er måske det ord i det danske sprog, der er mest originalt og har mest kvalitet i relation til en indre følelse.

Jeg tror i det hele taget, vi bør lægge mærke til ord med "Ø" som i: at løse op, tø op, være rørt, sød, føle, føde, ømhed, ønske, der alle er ord der udtrykker healende intens varm energi som har været vævet ind i sproget. Hvis vi synkronisere vores åndedræt med ”øøøeeehhh” når vi trækker vejret ind, så fyldes vi med luft og med en følelse af at være til, hvilket nok skyldes, at det syntes som, at vi bliver mere opmærksom på luftens indhold af energi, stemning og dufte. "Ø" er specielt og det har betydning, at ”Ø” er det første bogstav i navnet på det verdenshjørne, hvor solen starter sin tur hen over himlen, hvilket er følelsesmæssigt varmt øjeblik – lig mantraet ”øøøeeehhh” synkroniseret med dybe åndedrag. Eftersom man får åndedraget synkroniseret, så bliver det mere til et kort ”øøeee”. Har man svært ved at få det til at fungere, så prøv at synkroniserer med ordet ”rød” - ”r” lyden kan nogle gange gøre lyden mere vedkommende og luk evt. øjnene og mærk hvordan forskellige mantra lyden aktivere vores indre energi landskab.

Glæde/æde: "gl-æde" er sikkert en afledning af at æde. Tanken på at æde får os til at stråle af overstadig lykke, hvis vi er trætte og sultne nok. Selve lyden at "æææde" ligger godt til maven og gl-æde vil jeg tro oprindeligt referere til en glad følelse af mæthed efter at have ædt. Senere tider har set andre muligheder i glæde og referere det til en energi, der stråler ud inderst inde fra brystet, repræsentere en fornemmelse af opstemt ekstase der vælter frem i brystet. Vi erstatter nogen gange glæde med at sige," at vi har en varm følelse" og når vi har mange erstatninger for et ord, så kan det betyde, at der er mange nuancer af den pågældende følelse eller at måske sproget ikke har ramt den lyd, der svare til det, der bobler indvendigt.  Ordenes indflydelse varierer selvfølgelig i forhold til alder, køn og i forhold til, hvor godt bekendt man er med ens egne "indre energier" og hvor nysgerrig man er om, hvad man føler og hvorfor man føler som man gør. Et ord som jeg tror, at man med vilje har givet en anden stavemåde end dets lyd er ”ør”, der betyder træt i kroppen. På norrønt (oldnordisk) valgte man at stave ”ør” som ”æær” og det tror jeg, er fordi man ikke har villet blandet det at føle sig ør, med alle de positive ord der indeholder ”Ø”, selvom ”ør” præcis duplikere en indre træthed.

De ovenstående nævnte eksempler viser, at flere ord referer til kroppens indre energier og som vi derfor kan bruge til at styre kroppens energi og "gejst" med. Selvom lyden ved mange ord i et og andet omfang svare til dets betydning for kroppens energi, så skal man være opmærksom på, at der i mange tilfælde er ændret på både lydene, betydning og stavningen af de forskellige ord igennem tiderne, hvorfor ordne ikke længere nødvendigvis harmonere med vores fysiske energi eller siger noget om disse energier - men uanset hvilke ændringer et ord har været udsat for, så ligger der en historie bag, som det kan være interessant at forfølge. For at genfinde energien i ordet kan man med fordel sammenligne med andre nordiske stavemåder for, at finde den bedst dækkende lyd for sindsstemningens energi. Ved sammenligning af det norske "søt" og det danske "sød" vil man dog opdage at de referer til en helt forskellig energier i kroppen "søt" referer til hals og mund imens det danske "sød" referer til bryst og det giver helt en forskellig kropsenergi, så noget kan godt ligne, men alligevel være meget forskellig. Jeg tror det norske ”søt” invitere til et kys imens det danske ”sød” invitere til et kram.  ”Søt” og ”sød” er samme oplæg, men to forskellige strategier i forhold til, at forsøge, at gøre indtryk på det andet køn. Ord kan tale direkte til en energi i os, hvis vi mærker efter og det kan hjælpe os til at forstå os selv meget bedre. - En stor del af sproget er betegnelser for indre energi, der på en enkel måde sætter os i stand til, at kommunikerer dybt og nuanceret med andre mennesker. Fællesskab om samtale om bøger kan afdække nye indre oplevelser af hvad vi selv føler, fordi sprog er med til, at afdække de mange forskellige mulige måder vi både kan føle og udtrykke vores indre energi. Hvis man syntes et sprog lyder specielt cool, så kan det være fordi det sprog ekkoer et og andet i både ens sind og energi, som man kan have glæde af, at være nysgerrig på.

 

Hvordan man kan bruge Lyde til at rejse rundt i kroppens indre energier.

 

 

Lyden "iihhhhhh" 

 

Lyden "iiihhhhh" genspejler: Forventning, lyst, glæde og energi i en lyd. Lyden "iihhhhhh" kan både visualiseres, tænkes eller man kan forestille sig, at man siger lyden inde i sit hoved eller i sin krop og resultatet vil i hvert tilfælde være, at man bliver gladere - fordi sådan er energien i lyden "iiihhhhh" og den forplanter sig i vores krop og skaber en lys glad energi.

Før hen har lyde som: iiihhh, nææææhe, aaahh, åååhh, øøøeeeh været brugt til at stimulere kroppens energier og ens humør, fordi netop disse lyde er udtryk for bestemte energier der ligger latent i vores krops energi og som kan vækkes med lyd fra den menneskelig stemme eller via forskellige indre forestillinger om denne lyd.  Disse lydord er et produkt af menneskenes fælles indre forestilling af glæde eller afslapning, men du skal selvfølgelig tilpasse lyden i disse lydord til din egen mest sublime indre oplevelse af glæde eller afslappelse m.m.

Man kan forme lyden ”iiihhh” nede i sit bryst, hvilket giver en behagelige glad og varm energi. Prøv at lægge hele sjælen i, at sige "iiihhh" inde i dig selv og mærk, hvordan du kan opfange essensen af det gode humør i dig selv - Hvis du vil have hele den salige essens ud af "iiihhh" så bøj armen og hold albuerne ind til hver sin side af brystet og pres indad imens du siger "iiihhh", lidt som en lille pige der er spændt og forventningsfuld smiley.gif.

En anden måde at bruge "iiihhh" energien er ved, at knytte begge hænder imens du med et rigtigt stort smil siger "iiihhh", det giver lykke følelse i brystet. Du kan også løfte armen i niveau med skuldrene og spænde muskler, med hovedet rettet opad og sige ”iiiihhh” som et sejrs udbrud, det kan mærkes ud i kroppen. En tredje måde, at opleve lykkefølelse er, at slå ud med armene imens, at du siger "iiiiiihhh højt", det frigør og stimuler glæde i kroppen.

Prøv også at lade "iiihhh" energien besjæle dig helt, så energien bølger eller stråler ud over kroppens grænser.

Med "iiihhh" energien kan man også øge sin charme ved at forstille sig et gult ”i” lidt over næseroden, det virker sådan, at man kan smile charmerende med øjne.

 

Lyden "iiihhh" er god med kropsøvelser, men det er først og fremmest en buzz lyd for hjernen.  "iiihhh" giver en ”buzz” følelse af forventning og denne buzz energi hentes oprindeligt helt frem fra mellemgulvet, så snart vi former tanken "iiihhh", så sendes der en impuls til mellemgulvet om at nu sker der noget. På bevidst plan fornemmer vi det som, at hjernen får energien til buzz følelsen fra hoved og måske overkrop, men impulsen til kroppen om at være glad og forventningsfuld sættes i gang med en impuls fra mellemgulvet. – Af en og anden mærkelig grund, så bruges disse energier ikke i stedet for at give piller. Måske skyldes det profit hensyn.

Den lyse farve fra "iiihhh" lyden funger godt med energiens forløb og aktivitet i kroppen. Når ”iiihhh” energien fornemmes som et løft i energierne i en selv, men også i ens udstråling imod omverdenen. ”iiiihh” lyden kan opleves som en lidt tynd fin energi, men kan også varieres med mere fylde.

 

Hvis man vil modvirke hovedpine, så kan man starte med ”iiihhh” lyden i et niveau for derefter, når lyden breder sig i kroppen, så at sætte tonen et par niveauer højere op.

Denne højere ”iiihhh” tone kan godt hjælpe en til en rigtig ”glad i låget oplevelse" og samtidigt give relief. Lyden ”iiihhh” er en slags naturlig relief, som vi også bruger, hvis vi stikker tåen ned i meget koldt vand ved stranden, hvis man får hældt koldt vand ned af ryggen eller hvis det er koldt og man begynder at klappre tænder og ryster af kulde, så siger man også lyden ”iiihhh” – alle har hørt nogen sige ”iiihhh hver er det koldt” og det er ikke tilfældigt, fordi ”iiihhh” lyden hjælper som en slags indre regulator af vores krops energi og den henter ekstra ilt til at hjælpe vores modstand kraft – bare hold vejret og tænk ”iiihhh” så mærker du, at du til føres ekstra energi og ilt til at holde vejret længere end du ellers ville. smiley.gif

 

 

Brug lyden "iiihhh" som healing: 1) Forestil dig, at du følger problematiske energier i kroppen og brug så lyden "iiihhh" sådan, at du fortrænger eller ændre den energi, som du har problemer med, så den dårlige energi bliver til en ”iiihhh” energi og der med svækker evt. negativitet eller problemer. Lyden ”iiihhh” får energien til at løsne op, ligesom når vores korps energierne løsnes op når vi ler eller bruger grine terapier.

 

Lyden "iiihhh" er en lidt gylden energi, der også opleves noget hvidgult og det skyldes, at de mange hvide energier i kroppen begynder at vibrere med lyden "iiihhh". Nu mere eftertryk, som man lægger på lyden af bogstavet ”i”, nu mere aktiveres den hvide energi, der kan styres rundt i kroppen, men husk, at det der giver lyden "iiihhh" sin styrke, er den glade følelse i lyden, der fremkaldes i ens krop. Lyden "iiihhh" forstærkes mange gange med mere fokus på det glade i lyden.

 

Hvis du vil meditere på lyden "iiihhh", så kan du eksempelvis lægge dig et behageligt sted og lukke øjne og forestille dig energien "iiihhh" rundt i kroppen evt. med forskellig intensitet.

En anden måde, at arbejde med "iiihhh" er, ganske kort at holde vejret ganske let tilbage og så forestille sig, at "iiihhh" fornemmelsen breder sig i brystet – et let tilbageholdte åndedræt giver en mere styring over energien. Nogen gange behøver man blot, at tænke sig "iiihh" og så breder der sig et godt humør og andre gange må man arbejde lidt med af få "iiihhh" lyden til, at frigive sin magi. Det dog næsten altid super let, at løfte ens indre energi med ”iiihhh” lyden.

Det kan være lidt svært at meditere på "iiihhh" når man cykler eller arbejder, men man kan rytmisk trække vejret ind på "iiihhh" og det får luften til at brede sig ud i ydre siden af lungen. Jeg bruger det dog mest forbindelsen med ”Ice man” oxygen meditation.  Det giver en ro at trække vejret ind, med en medfølgende tanke på "iiihhh". Det føles som at luften, man trækker ned i lungerne, har et indehold af glad "iiihhh" energi med sig ned i lungen.  Som en kuriositet, så prøv at tage nogen dybe vejrtrækninger og hold så vejret i ca. et halvt til et helt minut og skiftet imellem at tænke ”iiihhh” og ”aaahhh” ”øøøehh” ”åååehhh” og du vil opdage, at du dels nemmere kan holde vejret når du fokuser på ”iiihhh” og dels ”åååehhh” fundere godt med dybe indåndinger. Måske det er derfor åndedræt stater med ”å”. Med øvelse kan du virkeligt fornemme, at ”iiihhh” og aaahhh” ”øøøehh” er forskellige mentale gear. Hele vores sprog er serier af lyde, der spiller sammen og influere på os og vores følelsestone.

 

En dag i fremtiden vil vi selvfølgelig kunne duplikerer effekten af mantraernes lyd, så i stedet for at sige "iiiihh” i sit bryst, så vil man måske have en lille chip i brystet som afgiver den glade energi der fremkaldes med "iiihhh" lyden. Måske vil man også finde et akupunkturpunkt der svarer til "iiiihh” lydens indflydelse på kroppen. - Indtil forskning finder nye veje, som kan hjælpes os, så må vi lære os selv at være mere positive og eksempelvis dagligt bruge 2 min. på positive mantra lyde, grine meditation m.m. for at blive gladere – ikke sæt ambitionerne for lavt i forhold til at smile og være glad. 😊

 

 Hvis du vil identificere den energi, som dit mantra skaber i dig eller identificere andre aktive energier i kroppen, så kan du gøre det ved, at puste ud igennem munden og så vil du kunne mærke energien i kroppen bedre. Ved at puste ud, så kan vi både "se" og fornemme energierne i os selv, der er aktive. Prøv og forme "iiihhh" energien i dig selv og hold den nogen sekunder ekstra samtidigt med, at du lader den gå helt ned i mellemgulvet, til du udstråler "iiihhh" energi.  Pust så ud og du vil blandt andet kunne opdage en meget hvid energi i mellemgulvet, som kan minde lidt om en sukkerknald bortset fra, at den har en helt glat overflade som sukker, der har været opløst og efterfølgende er størknet og fået en glat overflade og fra denne energi stiger der en "iiihhh glæde" op. Når du har identificeret denne hvide energi, så kan du flytte forestilling af denne energi rundt i kroppen og derved løfte dit syn på tingene via denne hvide energi, men vær opmærksom på, at det er en meget intens energi.

 

- Når du puster ud, så kan du identificere og trække energier op efter i kroppen. Husk at lydene "aaahh" eller "iiiihhh", kun er redskaber, der kan hjælpe dig med, at arbejde med din egen indre og ydre lyde. Du er født med lyde i dig og omkring dig og mantra lydene kan hjælpe dig til mere harmoni og til at udvikle dit potentiale. Nogen mantra lyde har et meget stort potentiale, men du ikke vil kunne få hele udbytte af mantraet medmindre, at du arbejder aktivt med at bruge mantraet og har lyttet til essensen i mantraets energi.

 

Tilfredsheds-lyden "Aaahh"

 

- Hvis man han været i gang hele dagen og sætter sig i sin lænestol, så undslipper der nemt et lille tilfreds udbrud "Aaahhh" for at underbygge den velvære og afslapning, som man gerne vil opnå eller føler ved at sætte sig i stolen. Når man sætter sig i en stol, så går "Aaahhh" lyden inde fra brystet og rettes ud af, men hvis man ligger i sengen og krammer sin dyne, så går "Aaahhh" typisk ind ad. I begge eksempler bruges "Aaahhh" til at skabe og udbygge, en i forbindelse med den indre følelse, af tilfredshed og afslapning, men med den nuance at lyden tager forskellige retninger, men med samme resultat.

 

Med lyden "Aaahhh" og den tilfredsheds fornemmelsen der følger med dette mantra, der kan man rejse rundt i kroppen og nemt komme ind i kroppens energier i flere forskellige områder af kroppen. Sig "Aaahhh" højt for dig selv med udgangspunkt i solar plexsus imens du lader dig besjæle af dette tilfredshedsfølelsens mantra.

Læg mærke til, at lyden "aahhh" har en mørk tone imodsætning til den lyse hvidlige tone som ”iiihhh” lyden har. Lyden "aaahhh" samler energi til sig imodsætning til "iiihhhh" der blot aktivere den allerede værende energi. Lyden ”Aaahhh” indeholder både en lyd, en farve og en følelse af tilfredshed. En tilfredshed som kan kombineres forskelligt afhængigt af hvor i kroppen, man vil fremkalde denne følelse af tilfredshed som ”Aaahhh” aktivere i kroppen.

Hvis man ligger ned med lukker øjne, så kan man "sende" "Aaahhh" lyden ned i maven eller rundt i kroppen. Da jeg var barn tænkte jeg på, at det var som et morsesignal, der blev sendt til kroppen. Hvis man gnider sig om hagen, så vil man opdage, at det stimuler energien i hovedet i lighed med den måde, som lyden "Aaahhh" stimulere på og at de to ting kan underbygge hinanden. Det at gnide sig om hagen kan sammen med en indånding, endda udløse en indre "Aaahhh" oplevelse af tilfredshed i hovedet - hagen virker næsten som et akupunktur punkt for tilfredshed.

 

”Aaahhh” lyden fremkommer nærmest naturligt når man strækker sig ud, får en tiltrængt kop kaffe eller te, krummer sig sammen, ser lækker mad, får en omfavnelse, kommer ind fra kulden eller bliver kølnet ned en varm sommerdag alt sammen noget, der giver godt humør og tilfredshed. Disse ”Aaahhh” energier af tilfredshed sidder allerede i kroppen og venter på at blive aktiveret, af en tanke, en aktivitet, en venlig stemning eller et mantra som ”Aaahhh”. - Kroppen er fyldt med forskellige positive energier, der nemt kan frigives, hvis man ved hvordan. I specielle områder af kroppen som baghovedet, nakke, bag skulderbladene, ved led, bag maven vil man typisk hurtigt opleve at ”Aaahhh” lyden aktivere tilfredsheds energi i kroppen. ”Aaahhh” kan også ændres til et superaktivt kælent aaaeehe, der aktivere og stimulere nærmest hele kroppen, som en kat der spinder. Man kan visualisere mantraet "aahhh" til en forestilling af en tunge af mørk ”Aaahhh” energi, der breder sig ned og ud i kroppen og som blandt andet kan skubbe uønsket energi ud. Mantraet ”aaahhh's ” lidt mørke tone, hjælper kroppen til at slappe af og afspænde og gør det nemmere for energien, at komme helt rundt i kroppen.

  

Tilfredsheds energi kan fremkaldes overalt i kroppen i større eller mindre grad, men især krop og bag-hoved er der, hvor tilfredshedens energien hurtigst opstår og kan fremkaldes. Man kan visualisere "aahhh" energien som flydende energi, der strømmer ud i kroppen og skaber en ekstatisk tilfredshed.  - Indre visualisering er en guldgruppe til at bruge kroppens energi effektivt.

Forstil dig et "aaahhh" som en tanke, som du ser for dig. Forestil dig, at denne tankeenergi breder sig helt frit ud i kroppen og ud i din energi uden omkring kroppen sådan, at hele kroppen følelses indhyllet i en stor ”aaahhh” tilfredsheds energi, der frigør mere ”aaahhh” energi og derved frigøre spændinger – gør evt. forestillingen under dynen. Du kan evt. også forstille dig, at du tager energien og smøre ”aaahhh" tilfredsheds energi rundt på forskellige områder af kroppen. Når man stryger nogen med håret, så fremkaldes også en ”aaahhh” energi.

- Teorien bag ved at bruge mantraet ”aaahhh” er at fremkalde mere tilfredshed i kroppen.

 

Vi kan fra det ene sekund til det næste føle os tilfredse med os selv og vi kan bruge "aaahhh" mantraet til bevidst, at udbygge denne tilfreds følelse og til at slappe bedre af.

Tilfredshedens energi kan flyttes rundt i kroppen, forstørres, strækkes og styres rundt i kroppen med mantraet "aaahh" - smag på ordet tilfredshed, tag tilfredsheden og dens afslappende virkning til dig. - Det er generelt let at føle sig selvtilfreds og få tilfredsheden til at sprede sig til hele kroppen, hvis man vil føle sig tilfreds.

 

Vær dog opmærksom på, at lyden "Aaahhh" og dens mørke tone kan være lidt problematisk. Den lyse ”iiihhh” energi giver i sig selv et overskud af energi når man arbejder med den, hvor ”Aaahhh” bruger mere energi. - "iiihh" aktivere hele energien i kroppen, hvor "aaahhh" energien er en bestemt tilfredsheds energi, der har centre hvor ud fra tilfredsheden kommer og ”samler” om tilfredsheden følelsen i kroppen, hvilket virker beroligende på resten af kroppen. – Jeg tror kun det er et spørgsmål om tid, før læge videnskaben begynder at arbejde seriøst med disse krops fænomener.

  

Hvis du siger "aaahhh" højt for dig selv, så prøv og sig lyden så, at du lægger mere vægt på "aee" lyden eller du kan fokusere på "aaae", Hvis du bruger "aaae" så sig lyden med lidt modstand, så det bliver lidt kælent og dermed tilsætter lidt mere lyst til lyden, fordi vi har også masser af lyst resurser i kroppen, som vi kan aktivere.  De forskellige lyde tilsættes lidt variation af andre følelser og så de kan få helt nye funktioner i forhold til dine visualiseringer og indflydelse på din krop og dens indre energier.

 

 

Andre lyde som kroppen funger med.

Lyden: "uuMmm" (genspejler koncentration.)

 

Uhyggelige lyde som en ugles spøgelsesagtige tuden "Uuuuhhh" kan aktivere hvor vores stress som sidder i kroppen, hvis vi mærker efter, hvor kroppen reagere på uhyggen.

 

Lyden "Raaahrrr" mærkes i naturligt i lår både hvis man sidder eller hvis man står op og skal sparke eller stampe. "BAAaHh" kan skubbe med energi og specielt ned efter. Man kan også sige lyden "Raaahrrr" for sig selv i brystet for, at opløse en energi fornemmelse man oplever der.

 

  

Det tibetanske mantra A-UM kan bruges til at søge ind i sin krop med lyden "Aeee" og når man får fokuseret på de område, hvor man vil ind i energien og så tager man en ny indånding og efter "Aee" til føjer man "UMM" og man vil opleve, at området bliver oplyst i gult lys og hvis der er ømme steder. Så forestil dig at du berør området ganske let med din pegefinger, så forsvinder problemet ofte. På samme måde hvis du har nogen tanker i hovedet du ikke kan slippe af med, så forstil dig at du berør det sted i hovedet, hvor du føler tankerne fremkommer i hovedet og så forsvinder de. - At visualisere at man berører noget i kroppen pegefingerens healende spids for, at få det til at gå i sig selv, er et legendarisk system.

  

Mantraet "PYyyhh" får en gullig spids energi fra Y'et, der bruges til at skubbe noget væk og denne gullige energi fortrænger fornemmelsen af andre energiers organisation i det område det rettes imod. Kroppen vil selvfølgelig altid bagefter oprette den naturlige energi i området.

 

Sig lyden ”OOOhhh” højt i dig selv, men spids evt. munden dette får nogle energier fra området ved lår og skridtet til, at influerer energierne opad i kroppen og det er hvide og let tonede gullige energier, som der får de hvide energier i hjernen til at stråle ganske let af frisk hvid energi og det kan løsne en fra fastlåst indre oplevelse til en mere vital og skarp stemning. Hvis du står op og visualisere et hvidt "OOOhhh" som du siger i maven, som hvis du havde ondt i maven. Så læg mærke til, hvordan lyden trækker ned efter i mellemgulvet lige under maven, så maven trækkes ned i en mere afslappende stilling, hvor maven også lettere kan trække sig ind. "OOOhhh" lyden strækker og trækker nedefter, der hvor du forestiller dig den.

 

Lyden "Øe" høre til centralt i brystet hvor den både opløser og samler rød energi om sig. Hvis du tænker "Øøøøeeh" samtidigt med, at du trækker vejret, så vil du fylde dine lunger mere med luft end ellers og du vil samtidigt løfte brystet. ”Øe” lyden fremmer også at man føler man er til som et levende væsen i verden. – det at lægge mærke til sit åndedrag øger generelt sensationen af at være til. Når folk siger ”Øøøøeeh” fordi de ikke ved hvad de vil sige, så gør de for at vække oplevelsen af at føler i situationen og trække tiden ud indtil de ved hvad de helt præcis føler i situationen. Man signalere også helt direkte, at man ikke føler man er helt med.

 

- Generelt kan alle lyde som man kan tænke sig efterlade et eller andet indtryk og/eller aktivere vores indre energi landskab.

- Hvis vi siger for os selv, at vi virkeligt elsker et andet menneske, så vil nogle energier om kærlighed og forelskelse vækkes i vores energi krop og gentager vi tit nok vores oplevelse af kærlig, så vil vi langsomt begynde, at blive influeret, af denne forventning som vi har skabt i vores indre energi landskab og derfor skal man også passe lidt på, hvad man ønsker sig. Det er ikke fornuftigt at ønske noget frem, der ikke i længden kan modnes eller modne en selv, til en seriøs stræben efter et indhold, der netop kan gøre en til en lykkelige person på sigt i livet.

 - Vores indre energi landskab foretager sig nogen gange nogle hurtige forandringer. Hvis nogen siger bøøøhh til os, så efterlades der et kaotisk indtryk, hvis nogen fortællers os en vittighed, så bliver vores indre energi landskab præget en munter afslappethed og et nok så lille smil i en uventet situation, kan helt ændre det ”indre energi landskab” i optimistisk og positiv retning - så vores krop er vant til, at få ændret ganske meget på sit ”indre energi landskab”. Mantra lyde er kun en måde, som vi kan gøre noget for og influere, vitalisere eller stabilisere vores indre energier.

Musik kan også ændre vores humør hen over forskellige klange, toner og rytme skalaer. De følelser der er lagt i musik producere tankebilleder, som igen kan give os et direkte indtryk af vores humør energi og resten af kroppens energi. – I forbifarten er det værd lige at nævne at stille meditation imens man lytter til sit åndedræt giver mental sundhed.

 

Med eller uden lyd og musik, så influeres vores indre energi landskab i alle forhold i livet, som eksempelvis når vi bevæger os. Vores krops energi og følelsestone er helt anderledes efter vi har været ude og gå en tur. Der er også forskel på om vi bevæger os friskt, dreven, yndefuldt, adræt, hurtigt eller langsomt. Det betaler sig for os mennesker at afsøge muligheder for at forstå, hvordan vi fungere og hvordan vi kan bruge os selv bedre.

 

Der er også nogle mantraer, som kan ophobe positiv energi som "iiiihhh", der kan ophobes blandt andet både i mellemgulvet og selvfølgelig i brystet. Mantraer der kan skabe direkte kontakt til ens indre via deres lyd, som lyden ”slubre”, som øjeblikkeligt kontakter noget i maven indefra. Lyden ”uumhm” kan siges med passion, som hvis man havde et stykke lagkage i maven og "uumhm" vækker samtidigt også en indre drømmene tilstand, som man kan hvile i. Ord som ”uumhm” og ”slubre” er "lyd-ord", som kan indvirke positivt på ens humør, når man siger det for sig selv.

"hirr" er en meget magtfuld lyd, der kan få os til, at spænde os op og have et tag i os selv.  

Alle lyde kan få et negativt udtryk.

Alle lydene ”aaahhh”, ”åååhhh” , ”uuumm” osv. Kan også siges så de udtrykker en negativ energi. Hvis man "ah ah", så menes der; det man må ikke. Hvis man siger åhhhe så betyder det; ikke så godt. ”iiihhh” kan selvfølgelig siges vrængende og ironisk. Jeg tror det korte ”ik” eller ”ikke” er et slags  passende negativt modstykke til det lange positive ”iiihhh”.  ”Næe” med kort udtrykt i betydningen ”nej” centrer os i det orange chakra, der får os til at stå fast. Imens det positive mere glidende ”næhee” kommer mere fra hals og bryst regionen. Lyden ”nææehhe” kan ligesom ”aaahhh” stimulere lyst lige under solar plexus og lige over maven.

 

 

Styrk dit indre energi forsvar.

Hvis nogen siger BØØHH til dig, så mærk at energien i hele mellemgulvet vækkes. For at udvide din forståelse af kroppens energier, så identificer de forskellige måder, som din energi mobiliseres. Ved at kende energierne kan du finde ud af, hvordan du kan styrke din energi til, at imødegå negativitet på energi niveauet og på det mentale niveau. Energier påvirkninger afføder en kæde af reaktioner, som vi kan gøre os selv bevidst om, ved at arbejde med vores reaktioner på indre energier, så vi tuner os selv til en mere formåls tjenlig måde at tackle vores indre energi på, når vi eksempelvis udfordres af stress. Vi kan bedre bearbejde stress, når vi ved hvordan vi frigøre positiv energi i kroppens energi landskab.

 

Børn afprøver lyde.

 - Det er lidt morsomt, at tænke på, hvordan man som barn forestillede sig, at man kørte bil og sagde motorlyde som "aaaannndene anndeen" og skiftede gear "AAaaeenndene annden" og kørte op og ned i de motorlyde sådan, som man forestillede sig bilen lød. Man kunne sommetider blive helt ekstatisk af, at lege at man kørte bil.smiley.gif

 

Gør lyden personlig.

Mantra lyde kan gøres mere behagelige ved, at man engang imellem visualisere dem som indeholdende varme, sundhed eller at de udstråler lys, men det er også vigtigt, at du gøre lydende til dine egne. For bedre, at gøre lydene til dine egne, så prøv, at eksperimentere med, at sige forskellige toner (og overtoner) for dig selv, til du finder en lyd, der løfter dig samtidigt med, at du fornemmer, at lyden rør den, som du er - din "indre energi".  Eksperimenter selv med lyde, det er ikke svært og du gjorde det allerede da du var barn – så det bør ikke opleves som noget nyt.

 

Der er lyde til at ændre på næsten alle måder som du føler og du kan selv skabe lydene i din forestilling. Du har mange flere harmoniske lyde eller lyde der skaber energi og velvære i dig end du aner. Du kan skabe lyde for alt ved dig selv både tanker, hoved, sanser, arme, ben eller hvilken som helst anden del af kroppen eller sindet som du ønsker, det er bare at prøve sig frem. Selvfølgelig er mange smarte lyde allerede opfundet og findes i vores sprog. Ordet "tø" betyder at smelte og jeg tror betydningen kommer fra en indre varm samlende oplevelse som bogstavslyden "Ø" med sin røde tone giver os i brystet, den energi opløser indre hårdhed og spænding i kroppen. Hvis du siger ”ø” i dit bryst, så breder der sig en afspænding i brystet og denne afspænding har givet navn til tø i forbindelse med naturens afspænding af is og efter min mening går det samme igen i betydningen af ordet "tøs", der referer til en ung pige, der smelter andre med sin unge charmerende energi. - Indre oplevelser og natur oplevelse blandes sammen og bliver til lyd, ord, sprog og til sidst kultur og inspiration til kommende generationer.

 

Dyrelyde.

Noter også at de fleste mennesker bevidst eller ubevidst lægger mærke og føler sig tiltrukket til dyrenes lyde, som kattes spindende, dues kuren, hestens vrinsken, ulvens hylen. Dyrs lyde opleves ofte som følelsesudbrud og det får også os til at spidse øre fordi der er noget i dyrenes udbrud, som kan vi genkende ved os selv og måske noget som vi ikke altid helt forstår, men med tiden vil kunne lære fra. I hvert fald har vi taget dyrenes lyde til os i litteratur og musik og det er da også svært at beskrive en morgen på landet uden hanens galen.

  

I relation til guder af alle slags, så vil jeg lige huske folk på Buddhas ord: "Jeg vil ikke bære ved til gudernes alter, men kun bære ved til min egen udvikling.".…

 

 

                    Beyond the beliefs of any religion,
                    there is the truth of the human spirit.
                    Beyond the power of nations,
                    there is the power of the human heart.
                    Beyond the ordinary mind,
                    The power of wisdom, love, and
                    healing energy is at work in the universe.
                    When we can find peace within our hearts,
                    We contact these universal powers.
                    This is our only hope. Af Tarthang Tulku

"All you people out there, bring in the peace all over this world."

Næste side:  http://www.solrart.dk/side+1+Den+indre+energi.php

 
Panel title

© 2021 buddha-natur

Antal besøg: 37430

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.098266124725342sekunder