buddha-natur - Forside
  Poul Solrart Sørensen. Dette skrift vender sig imod den reaktionære tro, som de etablerede religioner og guder har skabt. Dette skrift er for at oplyse om menneskets indre energi, meditation og Buddhas filosofi, i en nøgtern fremadskuende ikke racistisk og demokratisk international socialistisk ånd. - Alt er forbundet til alt andet. Opdateret 30-6-2022
 
 
INDHOLDET PÅ DENNE SIDE FINDES NU OGSÅ PÅ MIN NY HJEMMESIDE: https://www.solrart-buddhanatur.dk/
 
 – Bliv din egen energi coach med mantra-lyde og buzz-ord. Gear op dine tanker om en ny og bedre verden – lær at spille tredimensionelt skak mod dumhed.
 
Tune your body and mind to the lights of the world.
 

 

”Jeg vil ikke bære ved til gudernes alter, men jeg vil bære ved til min egen oplysning." Citat: Buddha

 

Indledning.

 

Vær ambitiøs; forandre på din verden.

 

Det ligger i vores natur som mennesker, at vi gør os forskellige typer positive forestillinger om os selv med henblik på at styrke og organisere os selv, vores indre energi og vores følelsestone i kroppen. Helt grundlæggende, så sætter vi os selv op til mange forskellige opgaver i løbet af en dag og nu mere vi ved om os selv, nu bedre kan vi blive til, at sætte os selv op til opgaverne. Vi kan gøre vores projekter mere interessante, nemmere og hurtigere, hvis vi lærer, at bruge os selv bedre.  

Vi ønsker alle at forbedre vores velbefindende, øge vores præstations evne og endvidere, at gøre et bedre indtryk på vores omgivelser. Meditation, yoga, mantraer, visualiseringer eller motion er nogen af de almindeligste måder, at arbejde med sig selv og ens energi på. Ved dagligt at sætte lidt tid af til, at gøre nogen daglige øvelser med den "indre energi", så optimere man den positive effekt, der ellers typisk vil vare i kortere tid og have mindre effekt. Uden fokus på en indre kontrol og på omtanke, så vil de forskellige impulser fra kroppen, køre deres eget flygtige og mindre fokuserede forløb.

De mantraer samt visualiseringer der ligger skjult i det danske sprog som omtales her, omhandler for en stor del, hvordan man kan rense kroppens energier fra dårlige forestillinger og tune ind på kroppens naturligt positive og sunde energi.

 

- Der er et gammelt råd, der går på, at man skal nyde sig igennem de sensationer, som man oplever fra kroppen eller den åndelige dimension, men det er desværre ikke altid nok at nyde kroppen. Mennesker har også brug for forskellige energi terapier til, at modvægte indflydelsen fra det moderne samfund og til at vedligeholde vores oprindelige natur. Vi kan ændre på vores tankegange og manipulere vores impulser ved eksempelvis, at lade en impuls "overdøve" en anden impuls, så vi overdøver vores ”karriere impuls”, med et behov for at gå en tur og slappe af. Generelt så ændre vi mennesker tanker og impulser helt automatisk og naturligt, men hvis man gør sig bevidst, at man kan ændre sine impulser og tanker, så kan man ofte gøre forandringer, der er mere effektive og som på sigt kan give store fordele. Ved at tilegne os mere viden om kroppen og kroppens ”indre energier”, så kan vi arbejde i flere planer ved eksempelvis; at ændre på forudsætningerne for, at en bestemt følelse eller bevidsthed opstår, sådan at optimisme nemmere kan opstå end eksempelvis pessimisme. Vi kan opnå en del kontrol med kroppen ved at dyrke motion, meditation og ved i lighed med vores forfædre, at være opmærksom på vores egen indre natur og samspillet med naturen omkring os. Ved siden af forståelsen af kroppen som et energi legeme, så må man også søge indsigt i livs-energiens åndelige sider. – Dette skrift omhandler noget af det, som ingen andre fortæller dig om og noget af indholdet på siden, er det ikke nødvendigvis en fordel at tale med alle og enhver om. 

 

 

Kroppens indre energier, meditation og lydord.

 

Ord udtrykker ikke bare betydning, men også emotioner, de såkaldte indre stemninger i kroppen. Lyde som "iiiehh", "aaaehhh", "åååhhh" ”ooohhh” ”Uuuhh” og ”øøøeeh” der betyder henholdsvis glæde, tilfredshed, forundring, utilpashed, en nysgerrig vagtsomhed på noget, der ikke føles rigtigt og til sidst en aktivering af en varm følelse i brystet.

Disse lyde udtrykker en indre energi, som altid naturligt er til stede i vores krop og giver sig udtryk i vores krops følelsestone.  Hvis vi udbryder "iiiehhh" så udtrykker det en glæde, der øjeblikkelig bryder frem inde fra vores indre energi. Siger vi lyden "aaaehhh", så betyder det, at en øjeblikkelig tilfredsheds følelse fremkommer i kroppen og påvirker vores selvfølelse. Nogen følelser er spontane af natur som eksempelvis glæde, imens andre følelser som tryghedsfølelsen i sin natur er noget, som vi opbygger over tid. Vi øger vores tryghed ved aktivt at mindske indflydelser, der gør os utrygge. Menneskelig civilisation omhandler for en stor del; at mindske vores kollektive utryghed og skabe trygge rammer for menneskelig udvikling.

 

Lyde som "iiihh", "aaahhh", "åååhhh" ”ooohhh” ”øøøehh” ”Uuuhh” og ”jum” (”Jum” som i den engelske lyd ”yum”) er med til at stimulere og underbygge forskellige måder at trække vejret. ”iiihhh” fokusere på at ilten går til hjernen, men ”iiihhh” kan endvidere også få ilten helt ud i siderne af lungerne. ”aaahhh” stimulere baghovedet, hals og ned langs ryggen og maven. ”åååhhh” kan både stimulere hurtig overfladisk vejrtrækning og en virkelig dyb mave indånding afhængig af betoning. ”ooohhh” sender luften direkte ned i mave og mellemgulvet. ”øøøehh” sender luften ned i brystet og udvider brystet ved dyb mave indånding. ”Uuuhh” søger for at luften kommer ned i bunden af lungerne. ”jum” trækker vejret helt ned i underlivet samt mave og lunger. ”jum” er et fantastisk ilt-mantra. Når du bruger ”jum” til at trække vejret helt ned i underlivet i en rytmiske meditation, så prøv om du kan sortere en serie rytmiske åndedrag ind med henholdsvis ”iiihh” og ”aaahh”, for på den måde, at stimulere vejrtrækningen i hele lunge, mave og underliv. Det forudsættes, at man trækker vejret igennem næsen og man har lukkede øjnene. Hvis du bare tænker lyden ”aaahh” med åbne øjne, så vil du trække vejret ned i det øverste af lungerne, men med lukkede øjne med mantraet ”aaahh” sammen med din indånding, så fortager du en dyb indånding.  På samme måde funger ”iiihhh” også forskelligt i forhold til om du siger det højt eller om du tænker ”iiihhh” lyden med lukkede øjne under systematiske indånding, hvorved luften går ned i siden af lungerne og får ilten helt ud i lungerne. En anden forskellighed opstår i relation til din krops positur. Hvis du spreder dine fingre og eller arme samtidigt med, at du siger ”iiihhh” så øges intensiteten af den glade energi betydeligt og du fylder letter lungerne med ilt. Når du viser åbenhed ved at sprede fingere og arme, så fortæller du kroppen at du føler dig åben og sikker og kroppen øger dermed din udadvendte glæde i øjeblikket.

Helt modsat er det med ”aaahhh” lyden, hvor du ved at slå armene omkring dig selv, får ”aaahhh” lyden til at vende sig ind ad i kroppen.

Det vigtige er at være opmærksom på, hvor uendeligt mange muligheder, som mantra lyde giver for at påvirke krop og sind. Hvis du vil være en god mantra-gartner, så check lydene i forskellige situationer som med: lukkede øjne, åbne øjne, siddende i stol, siddende i lotus-stilling, siddende i en lænestol, stående med samlet ben, stående med spredte ben, med udslåede arme, med spredte fingre med knyttede fingre osv.

Ikke lad dig begrænse, men check forskellige lyde som du støder på og som du på en og anden måde finder er tiltrækkende. I forhold til lyde, så vær opmærksom på, at der er forskel på de lyde som vi selv frembringer og lyden af musik fra et orkester. Den lyd vi selv frembringer, den føler vi, hvorimod lyden fra et orkester er så sammensat, at det overvælder vores sansning og vi går fra at føle lydene til at nyde musikken i en slags overvældet drømmeagtig tilstand. Når vi arbejder med mantraer, så ønsker vi at føle lyden og mærke hvordan den indvirker på vores indre energi, det kan godt ende i nydelse, men i så tilfælde ønsker vi, at føle processen fra følelse til nydelse, fordi det er via følelsen at vi opdager, hvordan vi kan bruge de enkelte lyde til, at påvirke vores egen indre energi.

Når vi føler lyden så bruger vi den samme proces, der har været brugt til at skabe vores ord i sin tid. Først har man følt noget, derpå har man mærket efter, hvordan man kunne forme og gengive den følelse med en lyd. Jeg er for eksempel ikke i tvivl om, at det danske ord ”ære” er fremkommet ved at nogen engang i fortiden har sunget ”æ” lyden i en høj klar tone og så har følt noget højtideligt og stort ved lyden. Check selv om der ikke er noget højtideligt, der rør sig højt i brystet ved den lyd.

– En lyd- og mantra-gartner kan kun finde ud af hvad der er ”spiseligt” ved at arbejde med sine følelse omkring lydene.

 

Nysgerrighed og følelsestone.

 

Humøret er relativt spontant, vi kan næsten ikke undlade at smile, hvis nogen siger noget meget sjovt. Vores følelser har generelt en spontan dimension der virker som inspirationen for en stor del af vores sprog.

Når vi diskuter bøger, film, sangtekster med andre, så er vi indirekte i gang med et indre studium af vores egen "indre energi" med et fokus på hvad vi egentligt selv føler, men også i forhold til, hvad vi kan udvide vores eget mønster af følelser med.

Det at være nysgerrig og skabe nye sammenhænge er essentielt for vores egen mentale udvikling og det er også sundt for sproget.  Sproget er en menneskehedens store værdier også selvom mange, desværre ikke rigtigt opdager sprogets mange magiske indflydelser på deres liv.

Ordsnedkerne, der har arbejdet med følelser, energi, lyd, natur og kultur rundt om i verdens forskellige sprog-kulturer og har efterladt os mere end bare bogstavs kombinationer – Disse mantra-gartnere har også beriget vores krops følelsestone både på det fysiske og mentale plan. Følelsestonen er defineret i den psykologisk litteratur som den emotionelle-tone i forhold lyst, ulyst eller neutral følelses-fornemmelse i kroppen. Forskellen på lyst og ulyst er, hvis du går i naturen og føler en lyst til at tage naturens indtryk til dig, som duften fra træer og planter og sø. Ulyst er, hvis du på turen passere du et par afbrændte bilvrag, hvor du føler du ulyst ved at tage indtrykket til dig. Sådan funger følelsestonen.

 

Nydelsens indre natur af lukkethed og følelsens naturlige åbenhed.

 

Nydelsen er ikke på samme måde åbent for indtryk, nydelsen begynder først når følelsen har indhentet indtryk, som nydelsen finder det værd at nyde. Nydelse er på den måde en indadvendt helt personlig følelse. Man nyder efter at man oplevet stærke og glade følelser, som derefter overvælder en indvendigt.  

 

Den fysiske følelsestone er lig med, hvordan vi overordnet har det  

Den mentale følelsestone er en registrering af lyst og ulyst eller en neutral følelsestone. Vi registrerer psykisk, om vores psyke(/følelsestone) er positiv, udadvendt og modtagelig for de indtryk som vi sanser eller om psyken lukker af for indtryk hvilket ikke er en sund tilstand. Hvis man lukker for meget af for indtryk, så er det vigtigt, at man finder noget der kan interessere en, som kan lukke op for ens sansning og nysgerrighed, hvilket kan være i forbindelse med; sport, lære at tegne, læse romaner eller fortolker poesi eller måske deltage aftenskole om det der interesserer en.

En åben og udadvendt følelse er som, hvis man ser et maleri, der åbner ens sanser for indtryk og gør en nysgerrig. Ulyst er modsætningen til åbenhed og kan bedst beskrives; som hvis man står op til et rod om morgenen efter en fest.

Følelsestonen er ikke i sig selv ladet med nogen mening andet end, at den registrer lyst og ulyst i forhold til kroppen. Følelsestonen er yderst påvirkelig af mantralyde, mening, positivtænkning, buzz ord, humor, sprog, motion, interesser og meget andet, som jeg vil komme mere ind på i det nedenstående.

Hvis man skal definere den fysiske og psykiske følelsestone under et, så er det lyst og ulyst, engageret og uengageret, interesseret og uinteresseret, åben og lukket. Der er selvfølgelig alle mulige niveauer af mere rolige neutrale følelser ind imellem.

En forudsætning for at øge ens livsværdi er åbenhed både indad- og udad- til, og der igennem at lære sig selv at kende. Identificer dine resurser og udvikl din horisont for at være kreativ. Hvis vi er bange for at analysere og reflektere på os selv, så kommer følelser og nydelse nemt til at leve en skyggefuld tilværelse. – Der kommer ikke noget godt ud af at nøjes med at opleve sit liv som noget mystiks, som man ikke forstår. Ens følelser og nydelse trives bedst i en frimodighed af oplysthed bevidsthed, der har ladet sig stimulere af kreativitet og nysgerrighed på verdens mangfoldighed. – ens nysgerrighed trives bedst på forsædet i ens liv.

- Formidling af viden om kroppens indre energier og de muligheder det giver for et rigere indre liv, er formålet med dette skrift.

 

Vi oplever verden via vores følelser.

 

Det der står tilbage efter vores forskellige måder at arbejde med os selv er, at vi har følt det. Det der står tilbage efter en endt dag er, at vi har følt at vi er til. Kemien i vores hjerne sikre at vi føler før vi tænker når oplever noget, så selv når vi analyser sammenhænge nøgternt, så spiller vores følelser ind. – vores følelsestone spiller en vigtig rolle i de mange bevidste følelser, som vi oplever i løbet af dagen.

Vores bevidsthed om ”at være til” er afhængig af hvor bevidste vi er om vores daglige erfaring med ”at være til” i os selv og i samspillet med andre mennesker. Vi kan opnå en meget høj indsigt i det ”at være til” som et menneske, hvis vi lægger mærke til hvordan vi har det, hvis vi kun lever et liv i vanens automatgear, så opdager vi måske slet ikke forskellen på, når der optræder en fyldig harmonisk tone i os og når det hele bare er stress og støj, sådan som det også kan være.

Afhængigt af, hvor meget vi finder ud af om os selv og vores krop, så kan vi forlænge det der føltes godt og forkorte eller ignorere det, der føles som dårligt for os. Indtryk af nydelse, der får os til at nyde i vores egen krop, kan skubbe stress ud af kroppen om ikke andet for en tid.  Nydelse er ikke vores ypperste følelse, som man måske sommetider kan forledes til at tro, men den kan hjælpe til at mobilisere vores indre styrke. Som følge af nydelsens indadvendte natur, så nydelsen styrke mere til at motivere os til at holde fas og mindre til at søge at udvikle os selv. Nydelsen står i sin natur stille og nyder og bliver måske til et smukt minde, hvorimod følelsens og dens indbyggede nysgerrighed kan fordybe sig i: ord, lyde, sprog og kommunikation der udvikler os og bringer os fremad til et mere nuanceret og rigere livssyn.

Den første meningsfulde lyd, der er blevet ytret af nogen organisme, har betydet at følelser, ideer, tanker og poesi er blevet luftbårne i stedet for at være fanget i kroppen. Uden disse luftbårne lyde af håb, perspektiv, skønhed og visioner, så ville evnen til at nyde livet hurtigt være udtørret. På samme måde som et forhold udtørrer hvis man ikke har noget meningsfuldt at tale om, eller et demokrati dør hvis befolkningen ikke debattere med sig selv og politikerne – det tankerne og følelser for os selv og verden er blevet ”luftbårne” imellem mennesker er et menneskeligt mirakel.

Sproget hjælper til at forstå den kontrol som vi kan opnå med os selv og vores udvikling. Sproget er det, som vi bruger til, at oversætte vores følelser, erfaringer og viden med, så vi kan skabe os et overblik over den verden, som vi funger med. Sproget er et perfekt redskab til at ændre på hvordan vi har det, fordi sproget består af lyde og mening, som går lige i blodet på os. Et smukt digt kan eksempelvis føles som, at det ændrer selve det DNA, som vi mennesker består af. Og nogle gange kan et digt, skrift eller en sang ændre ikke bare vores DNA, men DNA’et i hele den verden omkring os. – ord er fyldt med en mangfoldighed af positive betydninger for os mennesker. Prøv selv at sætte selv nogen tilfældige ord sammen og mærk, hvordan betydninger og billeder vælter frem.

 

Sproget, følelser og lydord.

 

Sprog er meget tæt på os, fordi både lydene og betydningen ved et ord, er en direkte oversættelse af noget; der har sat tanker og følelser i gang hos et menneske, på et givent tidspunkt i menneskehedens historiske udvikling. De enkelte bogstaver og ordet selv består af lyde inspireret af vores indre natur og naturen omkring os. Rigtigt mange ord er opstået som direkte signaler for, hvordan noget føles inden i vores krop.

Selv om sproget i sit udgangspunkt kommunikerer følelser, så er der også kommet mange andre ord til, som følge af menneskets egen udvikling og det deraf opståede samfund. Sproget har fået en masse ord og ”sprog” der intet har at gøre med, hvad vi kan føle, men som beskriver tekniske og mekaniske sider af verden.

Vi er ikke længere optaget af, om lydene er dækkende for det, som vi føler ved et givent objekt der skal beskrives. Til gengæld har sproget fået flere tillægsord til, at nuancere vores følelse af at være til som menneske. Mange tekniske konkrete beskrivelser kommer til at virke som abstrakte, i forhold til de mere oprindelige følelsesbetonede ord og det kan næsten virke som om, at det tekniske sprog og det følelsesmæssige sprog er udviklet på hver sin planet.

Vi har alle sammen en følelsestone i vores krop der varierer med, hvem vi er sammen med og hvad vi beskæftiger os med.

Nogle gange føler vi den ”fysiske følelsestone” og andre gange er det en mere ”mental følelsestone” som kommer til udtryk. Disse følelsestoner spiller naturligvis en rolle, når vi navngiver ting og ikke mindst når det er ting som vi føler meget for.

Følelsestoner imellem mennesker i forskellige situationer skaber et uendeligt hav af kombinationer, der kan oversættes til sprog.

Når vi hører andre sprog, så oplever vi tit, at der er lyde, der taler til noget inde i os og som vi ville ønske, at vi kunne indlemme i vores eget sprog, fordi det nuancerer følelser i os. Enhver lyd eller ord, der lyder spændende kan potentielt indeholde en nøgle til at frigøre energi i os. Lyde kan give klarhed, styrke, indsigt i vores krop eller anden forståelse, der kan få vores verden til at stå i et klare lys - Sprog og dets lyde er værd, at gøre et større studie af, fordi de lyde, ord og betydninger, som vi har fundet det vigtigt, at optage i vores sprog også er de lyde og ord som vi beskriver og fortolker vores verden med fremadrettet.

 

Følelses udbrud og skabelsen af sprog.

 

De udbrud som vi har for glæde, sorg, overraskelse er så oprindelige, at vi i stort omfang deler dem med aber og andre af vores slægtninge i dyre verden og derfor må vi antage, at disse udbruds lyde også logisk set, bør rubriceres som oprindelige lyde også for os mennesker. – Sprog er en vision om at dele vores følelser og vores oplevelse af tilværelsen med vores medskabninger.

Hvis vi undersøger danske ord som har mulige oprindelse i lyde for følelsesmæssige udbrud, så vil opdage et mønster af sammenhænge. Udtrykket "Eeeejj" eller "Eeeejjja” udtrykker opstemt benovelse. "Eeeejj" indeholder en energi der stimuler fra hals og ned igennem bryst og til midt i underlivet og det kan hente en passioneret glæde op i kroppen. Kærlighedsgudinden Freja's navn kommer sikkert fra lydordet for benovelse "Eeeejj"; "(Fr)eeejjj(a) er sammensat fra "eeeejjj" for benovelse og den kvindelige endelse for navneord som er "a". 

Ordet ”Dej” (d+eeej) er også afledt fra benovelse. Dej er opstået i relation til sensationen ved at ælte dejen og derfor har man brugt lyden ”eeejj” plus et hårdt ”d” sat foran.  Dej er så hen ad vejen blevet til ”dej-lig”, i forhold til noget man gerne vil ælte med. Ætling (efterkommer) er nok en afledning af ”æltning.” Det personlige stedord ”dig” kan meget nemt også være en afledning af dej.  

Et andet ord som ”frodighed” lægger sig nok til moderskabet, fordi lyden "ooohhh" referer til mavecenteret, hvor fosteret vokser - "(Fr)ooohhh(dig). Den første stavelse ”Fr” i frodig referer måske til Freja og endelsen ”dig” er en tillægsordsendelse.

Ordet ”skøn eller "skøøøeent" skaber en overstadig mental energi fra øvre bryst og hals – Skøøøen eller sk-ØØØent, er nærmest selve ”Ø” lyden på steroider. Skønt er en kærligheds erklæring fra nogen i fortiden til lyden ”Ø” og ord med ”Ø”. Der er ingen tvivl om at ordet og lyden ved ”skønt” har været designet til at sætte nogen lyst betonede emotioner i sving i kroppen. Det er nærmest som om at ”Ø” er en egen følelsestone, som man har dyrket.😊 

- Skønt bruges også som et ord for, at ”vurdere” – alt i verden kan vurderes på, hvor skønt som det skønnes at være – hvor påskønnet det er. Et udtryk meget brugt i norsk er ”Skønner du” oversat til danske betyder det ”forstår du”.

Skræk: "skræeeerk" er nok beslægtet med lyden "aarrrgh" som er et udbrud vi kommer med, når vi bliver overrasket og det aktiver nakken, så vi hurtigt kan bevæge hovedet og se efter en flugt mulighed. Lyden "aaarrgh" gør os også krops bevidste, men kan også fryse energien, hvis frygten bliver for overvældende – De fleste lyde kan gå flere veje i vores krop. Hvilken vej en bestemt lyd tager, er afhængig af følelsestonen i vores egen krop og følelsestonen som vi registrerer fra omgivelserne.

”Stærk”: lyden ved "stærk" samler og centrere energi i solar plexus. Stærk bliver ofte kombineret med vilje.

Ordene ”Vil” og ”Vilje”, som kommer nok af ”il(d)” hvor der sat et ”v” foran, som igen er en afledning af det lystbetonede ”iiihhh” der er en lyd, der flammer op i os som ild.  ”Ville” og ”vilje” er også noget der flammer op i os. ”Vil” er et lystbetonet ord der fremkommer med en sammentrækning af mellemgulvet hvis det betones kraftigt. ”Vil” har en stor indflydelse på vores mentale og kropslige følelsestone.  ”Vil” har også et negativt udtryk i ”ille”. ”Ille” kan være i relation at ”ile” der betyder at ”skynde sig” hvilket nok referer til, at ild kan komme ud af kontrol og via tørt græs ”ile” ud af bålet og det er ”ille”.  Der er også en positiv reference til det svenske ”jag gillar (g-”illar”) noget, der betyder ”jeg kan lide noget i forståelsen af, at man optændt af interesse, hvilket igen er en reference til ild.  Hvis vi ”vil” noget, så siger vi også at vi brænder for det. Det engelske ord ”ill” der betyder syg referer også til at blive varm af en feber eller ”indre ild”. Ordet ”Vild” er ”v+ild” og jævnfør udtrykket ”vild i varmen” føre det os tilbage til den positivt opflammende ”iiihh” lyd, der tænder en op.

Rasende: kommer af vredes udbruddet "rrraaaaarhhha" en knurrende lyd-energi, som fremkommer bag pande og øjne. Det er en udadvendt energi, der vil ud. Et vredesudbrud både kan og skal kontrolleres væk af en selv, hvilket vi også føler instinktivt ved det, at vi har en følelse af, at det er forkert at være rigtigt vred.

Sød: "søøøeed" skaber/aktiver en hjerterød energi, der næsten er placeret som en tredje rød brystvorte midt for øverst i brystet – Sød er måske det ord i det danske sprog, der er mest originalt og har mest kvalitet i relation til en indre følelse.

Jeg tror i det hele taget, vi bør lægge mærke til ord med "Ø" som i: at løse op, tø op, være rørt, sød, føle, sønner, døtre, mødre, føde, ømhed, ønske, at mødes, der alle er ord der udtrykker healende intens varm energi, som har været vævet ind i sproget. Hvis vi synkroniserer vores åndedræt med ”øøøeeehhh” når vi trækker vejret ind, så fyldes vi med luft vores brystkasse udvider sig med en følelse af at være til. Hvis vi rynker panden og siger ”øøøhhh” i vores hoved, så mærker vi intensiteten i hjernen, som hjernen bevæger sig lidt og bliver skarpere. Det er ikke tilfældigt, at sanseorganer som øre og øjne indeholder ”Ø”. Følelse, stemning, energi og sansning er forbundet til ”Ø” også i relation til synkronisering af vores åndedræt med ”øøøehhh”.

"Ø" er specielt og det har betydning, at ”Ø” er det første bogstav i navnet på det verdenshjørne, hvor solen starter sin tur hen over himlen, hvilket er et følelsesmæssigt varmt sanseligt og nærværende øjeblik – i lighed med lyden i ”Ø”.

Glæde/æde: "gl-æde" er sikkert en afledning af at æde. Tanken på at æde, får os til at stråle af overstadig lykke, hvis vi er trætte og sultne nok. Selve lyden at "æææde" ligger godt til maven. Ordet gl-æde vil jeg tro, oprindeligt referere til en glad følelse af mæthed efter at have ædt. Senere tider har relateret glæde til glad der kommer fra ”aaahhh” lyden men som ligger noget fra glæde. Glæde er kommet at referere til en energi, der stråler ud inderst inde fra brystet og repræsentere en fornemmelse af opstemt ekstase, der vælter frem i brystet, det er nok selv det højstemte ”Æ” mantra, som er blevet fortolket til ordet ”glæde”. Vi erstatter nogle gange glæde med at sige," at vi har en varm følelse" og når vi har mange erstatninger for et ord, så kan det betyde, at der er mange nuancer af den pågældende følelse eller at måske sproget ikke helt har ramt den lyd, der svarer til det, der bobler indvendigt.  

Ordenes indflydelse på os mennesker varierer selvfølgelig i forhold til alder, køn og i forhold til, hvor godt bekendt man er med ens egne "indre energier" og hvor nysgerrig man er om, hvad man føler og hvorfor man føler som man gør. Hele vores sprog er dog et vidne om det at bruge buzz-ord til at gøre vores følelser levende altid har været en grundsten i kulturen.

 Et ord som jeg tror, at man med vilje har givet en anden stavemåde end dets lyd, er ”ør”, der betyder træt i kroppen. På norrønt (oldnordisk) valgte man at stave ”ør” som ”æær” og det tror jeg er fordi, man ikke har villet blandet det at føle sig ør, med alle de positive ord der indeholder ”Ø”, også selvom ”ør” præcis duplikere en indre trætheds følelse. På den anden side så staves død med ”ø”, men det skyldes måske at man levede med døden på mere tæt hold og man kunne ikke udskyde den som vi kan i dag. Fordi man ikke vidste alt det som sygdom, som vi ved i dag, så havde man en anden kultur omkring død, hvor man opfattet det mere almindeligt og som en del af det fællesskab man havede, at måtte sige farvel til nogen og derfor stavede man ”død” med ”ø”.

Et ord, der garanteret har fået forandret stavemåden er ”bryster”. Der kan ingen tvivl være om, at ” bry-ster” oprindeligt har hørt til ord gruppen med ”Ø” og har været stavet ”brøster” jævnfør ordet armbrøst.  - Nogen har nok syntes det lød finere med ”bry-ster”. Det kan dog ikke fuldstændigt udelukkes at ”bryster” blev stavet med ”y”, fordi ordene ”fryd” og ”nydelse”, der også er gamle Buzz-ord, har gjort, at man har syntes at ”bryster” hørte til i den gruppe.

De ovenstående nævnte eksempler viser, at flere ord referer til kroppens indre energier og som vi derfor kan bruge til at styre kroppens energi og "gejst" med. Selvom lyden ved mange ord i et og andet omfang svare til dets betydning for kroppens energi, så skal man være opmærksom på, at der i mange tilfælde, er ændret på både lydene, betydningen og stavningen af de forskellige ord igennem tiderne, hvorfor ordene ikke længere nødvendigvis harmonere med vores fysiske energi eller siger noget om disse energier - men uanset hvilke ændringer et ord har været udsat for, så ligger der en historie bag, som det kan være interessant at forfølge.

For at genfinde energien i ordet kan man med fordel sammenligne med andre nordiske stavemåder for, at finde den bedst dækkende lyd for sindsstemningens energi. Ved sammenligning af det norske "søt" og det danske "sød" vil man dog opdage, at ordene på trods af de referer til samme sindsstemning, referer til en helt forskellige energier i kroppen, "søt" referer til hals og mund imens det danske "sød" referer til bryst og det giver helt en forskellig kropsenergi, så noget kan godt ligne, men alligevel være meget forskellig. Jeg tror det norske ”søt” invitere til et kys imens det danske ”sød” invitere til et kram.  ”Søt” og ”sød” er samme oplæg om en tiltrækning mellem to mennesker, men det er to forskellige strategier i forhold til, at forsøge, at gøre indtryk på det andet/samme køn. Der er en forskellig sanse-værdi i søt og sød.

Ord kan tale direkte til en energi i os, hvis vi mærker efter og det kan hjælpe os til at forstå os selv meget bedre. - En stor del af sproget er betegnelser for indre energi, der på en enkel måde sætter os i stand til, at kommunikerer dybt og nuanceret med andre mennesker. Fællesskab om samtale om bøger kan afdække nye indre oplevelser af, hvad vi selv føler, fordi sprog er med til at afdække de mange forskellige mulige måder, som vi både kan føle og udtrykke vores indre energi.

 - Ord og ord-en (orden) og ord-net (ordnet) er sikkert i familie. Ord er lig med orden og system, blandt andet fordi ordene har en rod og læg mærke til at ”rod” er de samme bogstaver som ”ord” bare modsat, hvilket nok heller ikke er helt tilfældigt.

Et lille tip: Jeg tror at svenskernes tendens til at lægge tryk på alle stavelser, kan være meget hjælpsomt til at opdage sammensatte ord og lyde også i forhold til dansk. – hvilket kan være interessant, hvis altså man interesserer sig for ord arkæologi. 😊

 Hvis man syntes et sprog lyder specielt cool, så kan det være fordi det sprog ekkoer et og andet både i ens sind og energi, som man kan have glæde af at være nysgerrig på, hvad er.

Afslutningsvis for dette afsnit vil jeg stille spørgsmålstegn ved den gældende ”videnskabelige” opfattelse af, at dansk skulle komme fra tysk, fordi mange ord ligner hinanden. Selvfølgelig har de forskellige folk fra dengang, da sproget blev til, stjålet ord fra andre sprog præcist som det sker i dag, men der er også en anden grund til at ord ligner hinanden og det er fordi vores forfædre brugt deres indre følelser til at navngive deres aktiviteter og omgivelser, og ikke overraskende så er vores fælles menneskelige følelser ikke helt så forskellige i forhold til lys, skyer, arbejde, kærlighed osv. Jeg tror der har været forskellige bølger af følelsesmæssige fortolkninger af sprog, hvor sproget til forskellige tider er blevet korrigeret, til bedre fortolkninger af menneskelige følelser og livet. Denne forædling har ført til, at sprogene er kommet til at ligne hinanden på en del punkter, fordi vi mennesker og vores oprindelige lyde ligner hinanden. Grunden til at man har ønsket at bilde os danskere ind, at vores sprog er en oversættelse af tysk er fordi, de danske konger har været af tysk afstamning og det samme gælder den danske adel og det officielle sprog ved hoffet var tysk i mange hundrede år var prædikerne også på tysk. Politisk set har man ønsket at styrke en forbindelse til det protestantiske kristne Tyskland frem for de andre Skandinaviske lande, som vi har hedensk fortid sammen med. Af disse politiske årsager sidder man i det danske sprognævn stadig og referere danske ord tilbage tysk selvom, enhver kan se, at de lægger sig til andre Skandinaviske ord. Sprog og ord var meget vigtige hvis man går tilbage i tiden og man har selvfølgelig ikke bare ”stjålet” sit sprog fra et andet folk, fordi sprog netop kommer af, hvad man føler og hvordan man fortolker sin virkelighed – hvilket også er en vigtig grund til, at man har ulejliget sig med at omskrive de ord, som man så har ”lånt” fra nabosprogene. - I stedet for bare at se på ligheder, så burde man nok lægge mere mærke til de forskelle der er, der kan give et hint om variationen i følelserne imellem folkene.

 

 - Disse kulturelle sammenhænge om fælles menneskelige lyde, sprog samt naturen omkring os, handler mere om det at være dansk og menneske end alt det nationale højreorienteret konservative nonsens, som nogen politiske partier vrøvler om – Det handler heller ikke om, hvor du er født. Det handler om, at du har fået lov til at forstå - og netop der i ligger kulturens grundlag, at der er noget som man ved en fælles overenskomst kan forstå og som kan inkludere mennesker og følelser.  ”Sproget” er vi menneskers mulighed for at spille tredimensionelt skak imod dumhed, uoplysthed og følelseskulden i tilværelsen.

 

 

Hvordan man kan bruge Lyde til at rejse rundt i kroppens indre energier.

 

Lyden "iihhhhhh" 

 

Lyden "iiihhhhh" genspejler: Forventning, lyst, glæde og energi i en lyd. Lyden "iihhhhhh" kan både visualiseres, tænkes eller man kan forestille sig, at man siger lyden inde i sit hoved eller i sin krop og resultatet vil i hvert tilfælde være, at man bliver gladere - fordi sådan er energien i lyden "iiihhhhh" og den forplanter sig i vores krop og skaber en lys glad energi.

Før hen har lyde som; iiihhh, nææææhe, aaahh, åååhh, øøøeeeh været brugt til at stimulere kroppens energier og ens humør, fordi netop disse lyde er udtryk for en kemi og energi, der ligger latent i vores krop og som kan vækkes med lyd fra den menneskelig stemme eller via en tanke på ”iiihhh” lyden og dens effekt.  Disse lydord er et produkt af menneskenes fælles indre forestilling af glæde eller afslapning, men du kan selvfølgelig tilpasse lyden i disse lydord til din egen mest sublime indre oplevelse af glæde eller afslappelse m.m.

Man kan forme lyden ”iiihhh” i sin mave eller i sit bryst eller i sit hoved og når man aktivere ”iiihhh” i kroppen, så sendes der helt automatisk en besked ned til underlivet lige under maven hvor vores sundhedschakra sidder, fordi dette område også indeholde vores forventning og herfra frigives helt automatisk en glad forventningsfuld energi, så snart du forventer noget godt vil ske. Når du fokusere på glæde og forventning, så finder mantraet selv vejen til der, hvor kemien i kroppen udløses fra. Fokusere på selve ”glæden” som mantraet kan give, uanset hvor i krop eller hoved, at du fremkalder denne forventningens glæde som ”iiihhh” lyden afgiver.

Man kan eksempelvis forme lyden ”iiihhh” nede i sit bryst, hvilket giver en behagelige glad og varm energi. Hvis man samtidigt med man siger ”iiihhh”  spreder sine arme og fingre ud, så spreder man energien inde i sig og samtidigt med at sprede energien, så åbner man sig mod omverden. Hvis man samler fingere og armes så samler man energien i sig og hvis man knytter næverne ned langs siden, så lukker man af for andres energi, men man kan samtidigt intensivere sin egen energi. Vores hænder og arme kan underbygge og gøre vores følelsestone synlig. Udspredte arme og fingere er som håbet og forventningens akupunktur punkt og "iiihhh" er dets mantra.

Prøv at lægge hele sjælen i, at sige "iiihhh" inde i dig selv og mærk, hvordan du kan opfange essensen af den forventnings glæde om noget godt, som "iiihhh" lyden bringer frem - Hvis du vil have hele den salige essens ud af "iiihhh" så bøj armen og hold albuerne ind til hver sin side af brystet og pres indad imens du siger "iiihhh", lidt som en lille pige der er spændt og forventningsfuld smiley.gif.

Prøv også at stå med let spredte ben og så slå armene ud med spredte fingre og mærk en forventning om en glæde helt ud dine fingre, der strækker sig ud imod verden og sig "iiihhh" lyden højt for dig selv og hold lyden samtidigt med at strækker armene op over hovedet og svajer lidt frem og tilbage i kroppen med "iiihhh" lyden.  Du behøver ikke råbe lyden, men bare sig den højt og hold lyden lidt. Jeg garanterer for, at din krop vil afgive en masse glæde i dig – det er helt livs forandrende efter min mening. Forventnings glæde udløser en kemi i os og det er nok en grunden til man kalder ”forventningens glæde” for den største glæde. Med vores smil kan vise vores indre glæde og vi kan tænde den indre glæde op hos andre.

 

 

😊 Forventning, nysgerrighed og kreativitet og andre mentale aktiviteter udløser en kemi i os, der styrker vores krop og mentalitet på samme måde, som vi kan styrke vores muskler ved at rører os og det hele udøver indflydelse på vores overordnede følelsestone – og det bør folkeskolen være en refleksion af.

 

En anden måde at bruge "iiihhh" energien er ved at knytte begge hænder, imens du med et rigtigt stort smil siger "iiihhh", det giver lykke følelse i brystet.

Du kan også løfte armen i niveau med skuldrene og spænde muskler, med hovedet rettet opad og sige ”iiiihhh” som et sejrs udbrud, hvilket vil kunne mærkes ud i kroppen.

Prøv også at lade "iiihhh" energien besjæle dig helt, så energien bølger eller stråler ud over kroppens grænser. - "iiihhh" energien kan også give energi og charme i ens blik.

 

Lyden "iiihhh" er god med kropsøvelser, men det er først og fremmest en buzz lyd for hjernen.  "iiihhh" giver en ”buzz” følelse af forventning og denne buzz energi hentes oprindeligt helt frem fra et område lige under maven, hvor sundhedschakraet sidder og så snart vi former tanken "iiihhh", så sendes der en impuls til chakraet lige under maven med en besked om, at nu sker der noget, som forventes at blive noget rigtigt godt. På det bevidste plan fornemmer vi det ofte som, at hjernen får impulsen til at være glad fra hjerne eller bryst, men impulsen til at være glad og forventningsfuld sættes i gang med en impuls fra lige under maven, hvilket man ofte ikke umiddelbart lægger mærke til og det skyldes måske, at glædes fornemmelsen tit opstår meget hurtigt – vi bliver meget hurtigt glad over det hele, det er som kroppen ønsker, at hele kroppen skal få del i glæden på en gang. – Af en og anden mærkelig grund, så bruges disse energier ikke i stedet for at give piller. Måske skyldes det et profit hensyn.

Den lyse farve fra "iiihhh" lyden funger godt med energiens forløb og aktivitet i kroppen. Når ”iiihhh” energien fornemmes som et løft i energierne i en selv, men også i ens udstråling imod omverdenen. ”iiiihh” lyden kan opleves typisk som en lidt tynd fin energi der spreder sig til hele kroppen og hovedet, men kan også varieres med mere fylde.

 

Hvis man vil modvirke hovedpine, så kan man starte med ”iiihhh” lyden i et niveau for derefter, når lyden breder sig i kroppen, så at sætte tonen et par niveauer højere op.

Denne højere ”iiihhh” tone kan også godt hjælpe en til en rigtig ”glad i låget oplevelse" og samtidigt give relief.  

 

Brug lyden "iiihhh" som healing: 1) Forestil dig, at du følger problematiske energier i kroppen med den glade forventning i lyden "iiihhh" sådan, at du fortrænger eller ændre den energi, som du har problemer med. Den dårlige energi bliver influeret af ”iiihhh” energi og dermed svækkes evt. negativitet eller problemer. Lyden ”iiihhh” får energien til at løsne op, ligesom når vores korps energierne løsnes op, når vi ler eller bruger grine terapier.

 

Lyden "iiihhh" er en lidt gylden energi, der også opleves noget hvidgult og det skyldes, at de mange hvide energier i kroppen begynder at vibrere med lyden "iiihhh". Nu mere eftertryk, som man lægger på lyden af bogstavet ”i”, nu mere aktiveres den hvide energi, der kan styres rundt i kroppen, men husk, at det der giver lyden "iiihhh" sin styrke, er den forventningsfulde glade følelse i lyden, der fremkaldes i ens krop. Lyden "iiihhh" forstærkes mange gange med mere fokus på det forventningsfulde og glade i lyden.

 

Hvis du vil meditere på lyden "iiihhh", så kan du eksempelvis lægge dig et behageligt sted og lukke øjne og forestille dig energien "iiihhh" rundt i kroppen evt. med forskellig intensitet.

En anden måde, at arbejde med "iiihhh" er, ganske kort at holde vejret ganske let tilbage og så forestille sig, at "iiihhh" fornemmelsen breder sig i brystet – et let tilbageholdte åndedræt giver en mere styring over energien. Nogle gange behøver man blot, at tænke sig "iiihh" og så breder der sig et godt humør og andre gange må man arbejde lidt med af få "iiihhh" lyden til, at frigive sin magi. Det dog næsten altid super let, at løfte ens indre energi med ”iiihhh” lyden.

Det kan være lidt svært at meditere på "iiihhh" når man cykler eller arbejder, men man kan rytmisk trække vejret ind på "iiihhh" og det får luften til at brede sig ud i ydre siden af lungen.

Jeg bruger "iiihhh" lyden i forbindelsen med ”Ice man” oxygen meditation.  Det giver en ro at trække vejret ind. Det føles som at luften, man trækker ned i lungerne, har et indehold af glad "iiihhh" energi med sig ned i lungen og det fylder energien helt ud i siderne af lungen.  Som en kuriositet, så prøv at tage nogen dybe vejrtrækninger og så holde vejret i ca. et halvt til et helt minut og skift imellem at tænke ”iiihhh” og ”aaahhh” ”øøøehh” ”åååehhh” og du vil opdage, at når du bruger disse mantraer, så bruger du også ilt i forbindelse med at du holder vejret. Endvidere vil du mærke at der er forskel på de forskellige lyde og hvor længe de dig lader sig holde vejret. Med øvelse kan du virkeligt fornemme, at ”iiihhh”, ”åååehhh” og aaahhh” ”øøøehh” er forskellige mentale gear. Hele vores sprog er serier af lyde, der spiller sammen og influere på os og vores følelsestone.

 

En dag i fremtiden vil vi selvfølgelig kunne duplikere effekten af mantraernes lyd, så i stedet for at sige "iiiihh” i sit bryst, så vil man måske have en lille chip i brystet som afgiver den glade energi der fremkaldes med "iiihhh" lyden. Måske vil man også finde et akupunkturpunkt der svarer til "iiiihh” lydens indflydelse på kroppen. - Indtil forskning finder nye veje, som kan hjælpes os, så må vi lære os selv at være mere positive og eksempelvis dagligt bruge 2 min. på positive mantra lyde, grine meditation m.m. for at blive gladere – ikke sæt ambitionerne for lavt i forhold til at smile og være glad. 😊

 

 Hvis du vil identificere den energi, som dit mantra skaber i dig eller identificere andre aktive energier i kroppen, så kan du gøre det ved, at puste ud igennem munden og så vil du kunne mærke energien i kroppen bedre. Pust ud flere gange i træk uden at trække vejret. Ved på den måde at puste ud, så kan vi både "se" og fornemme energierne i os selv, der er aktive.  

- Når du puster ud, så kan du identificere og trække energier op efter i kroppen. Husk at lydene "aaahh" eller "iiiihhh", kun er redskaber, der kan hjælpe dig med, at arbejde med din egen indre og ydre lyd. Du er født med lyde i dig og omkring dig og mange forskellige mantra lyde kan hjælpe dig til mere harmoni og til at udvikle dit potentiale. Nogen mantra lyde har dog et specielt stort potentiale, men din følelsestone vil ikke kunne få hele udbytte af mantraet medmindre, at du arbejder aktivt med at bruge mantraet og har lyttet til essensen i mantraets energi.

 

Tilfredsheds-lyden "Aaahh"

 

- Hvis man han været i gang hele dagen og sætter sig i sin lænestol, så undslipper der nemt et lille tilfreds udbrud "Aaahhh" for at underbygge den velvære og afslapning, som man gerne vil opnå eller føler ved at sætte sig i stolen. Personligt finder jeg nemmeste tilfredsheds energien med ”Aaahhh” når jeg sidder ned. Hvis man lader sig dumpe ned i en stol, så går "Aaahhh" lyden inde fra brystet og rettes ud af, men hvis man ligger i sengen og krammer sin dyne eller partner, så går "Aaahhh" lyden ind ad i en glad følelse. Afhængigt af situationen så kan "Aaahhh" energien vende ind i en selv eller den kan vende energien så den går ud af. Både i forhold til at kramme og til at slappe af i en stol så er der tale om en tilfredshed energi. Lyden "Aaahhh" kan tage forskellige retninger, men med samme følelse af tilfredshed som resultat. Jeg tror at både ordene ”glad”, ”varm, bade, vand og arne (ildsted)  sammen med forskellige andre ord med ”A” har en forbindelse til den oprindelige ”Aaahhh” lyd den tilfredshed den hjælper til at udløse..

 

Med en indre ”gladhed” og tilfredsheds fornemmelse samt lyden "Aaahhh", kan man rejse rundt i kroppen og nemt komme ind i kroppens energier i flere forskellige områder af kroppen. Sig "Aaahhh" højt for dig selv med udgangspunkt i solar plexsus imens du lader dig besjæle af dette glæde og tilfredshedsfølelsens mantra.

Læg mærke til, at lyden "aahhh" har en mørk tone imod sætning til den lyse hvidlige tone som ”iiihhh” lyden har. Lyden "aaahhh" samler energi til sig imod sætning til "iiihhhh" der blot aktivere den allerede værende energi. Lyden ”Aaahhh” indeholder både en lyd, en farve og en følelse af tilfredshed. En tilfredshed som kan kombineres forskelligt afhængigt af hvor i kroppen, man vil fremkalde denne følelse af tilfredshed som ”Aaahhh” aktivere i kroppen.

Hvis man ligger ned med lukker øjne, så kan man "sende" "Aaahhh" lyden ned i maven eller rundt i kroppen. Da jeg var barn, tænkte jeg på, at det var som et morsesignal, der blev sendt til kroppen.

Hvis man gnider sig om hagen, så vil man opdage, at det stimuler energien i hovedet i lighed med den måde, som lyden "Aaahhh" stimulere på og at de to ting kan underbygge hinanden. Det at gnide sig om hagen kan sammen med en indånding, endda udløse en indre "Aaahhh" oplevelse af tilfredshed i hovedet - hagen virker næsten som et akupunktur punkt for tilfredshed.

 

”Aaahhh” lyden fremkommer nærmest naturligt når man strækker sig ud, får en tiltrængt kop kaffe eller te, krummer sig sammen, ser lækker mad, får en omfavnelse, kommer ind fra kulden eller bliver kølnet ned en varm sommerdag alt sammen noget, der giver godt humør og tilfredshed. Disse ”Aaahhh” energier af tilfredshed sidder allerede i kroppen og venter på at blive aktiveret, af en tanke, en aktivitet, en venlig stemning eller et mantra som ”Aaahhh”. - Kroppen er fyldt med forskellige positive energier, der nemt kan frigives, hvis man ved hvordan. I specielle områder af kroppen som baghovedet, nakke, bag skulderbladene, ved led, bag maven vil man typisk hurtigt opleve at ”Aaahhh” lyden aktivere tilfredsheds energi i kroppen. ”Aaahhh” kan også ændres til et superaktivt kælent aaaeehe, der aktiver og stimulere nærmest hele kroppen, som en kat der spinder. Man kan visualisere mantraet "aahhh" til en forestilling af en tunge af mørk ”Aaahhh” energi, der breder sig ned og ud i kroppen og som blandt andet kan skubbe uønsket energi ud. Mantraet ”aaahhh's ” lidt mørke tone, hjælper kroppen til at slappe af og afspænde og gør det nemmere for energien, at komme helt rundt i kroppen.

  

Tilfredsheds energi kan fremkaldes overalt i kroppen i større eller mindre grad, men især krop og bag-hoved er der, hvor tilfredshedens energien hurtigst opstår og kan fremkaldes. Man kan blandt andet visualisere "aahhh" energien som flydende energi, der strømmer ud i kroppen og skaber en ekstatisk tilfredshed.  - Indre visualisering er en guldgruppe til at bruge kroppens energi effektivt.

Forstil dig et "aaahhh" som en tanke, som du ser for dig. Forestil dig, at denne tankeenergi breder sig helt frit ud i kroppen og ud i din energi uden omkring kroppen sådan, at hele kroppen følelses indhyllet i en stor ”aaahhh” tilfredsheds energi, der frigør mere ”aaahhh” energi og derved frigøre spændinger – gør evt. forestillingen under dynen. Du kan evt. også forstille dig, at du tager energien og smøre ”aaahhh" tilfredsheds energi rundt på forskellige områder af kroppen. Når man stryger nogen med håret, så fremkaldes også en ”aaahhh” energi.

- Teorien bag ved at bruge mantraet ”aaahhh” er at fremkalde mere tilfredshed i kroppen.

 

Vi kan fra det ene sekund til det næste føle os tilfredse med os selv og vi kan bruge "aaahhh" mantraet til bevidst, at udbygge denne tilfreds følelse og til at slappe bedre af.

Tilfredshedens energi kan flyttes rundt i kroppen, forstørres, strækkes og styres rundt i kroppen med mantraet "aaahh" - smag på ordet tilfredshed, tag tilfredsheden og dens afslappende virkning til dig. - Det er generelt let at føle sig selvtilfreds og få tilfredsheden til at sprede sig til hele kroppen, hvis man vil føle sig tilfreds. Det er vigtigt at kunne føle sig tilfreds med sig selv, fordi selvtilfredshed og selvsikkerheder er følelser, der hænger sammen.  

 

Vær dog opmærksom på, at lyden "Aaahhh" og dens mørke tone kan være lidt problematisk, men den mørke tone ”Aaahh” bruges til at samle og fremkalde den mere hvide nistrede tilfredsheds følelse.

Den lyse ”iiihhh” energi giver i sig selv et overskud af energi når man arbejder med den, hvor ”Aaahhh” bruger mere energi til at samle tilfredsheds følelsen. - "iiihh" aktivere hele energien i kroppen, hvor "aaahhh" energien er en bestemt tilfredsheds energi, der har centre hvor ud fra tilfredsheden kommer og ”samler” om tilfredsheden følelsen i kroppen, hvilket virker beroligende på resten af kroppen. – Jeg tror kun det er et spørgsmål om tid, før læge videnskaben begynder at arbejde seriøst med disse krops fænomener. Eksempelvis det er være glad fjerner alle andre fornemmelser, hvorfor vi sommetider ler lidt nervøst, hvis der er noget, som vi er føler os usikrere ved. Det kan være godt for mennesker, at vide, hvorfor man sommetider har denne uventet reaktion og endvidere at forstå, at vi kan bruge latter bevidst til, at lægge afstand til en uønsket følelse.

 

De fleste har hørt nogen synge lidt drilsk ”nah nah … nah nah …nah” (gentag) når de vil triumfere over noget og det er noget af den samme energi, der er i ”aaahhh” og læg mærke til, hvordan denne lille smæde sang går indefter og nydes med tilfredsstillelse. Jeg har hørt at denne smædesang skulle gå igen i næsten alle kulturer.  Det skyldes ikke at forskellige kulturer har skrevet af fra hinanden, men at der er en høj sanse værdi i denne sang, så alle kulturer har opdaget dette drilske lille omkvæd.

 

Ordet ”ramme” er et ord, der også har relation til ”aaahh”, fordi ”aaahh” lyden samler energien i kroppen og den energi skal man bruge til at ramme. Ordet ”ramme” funger med vores indre energier i forhold afslappelse og koncentration. Hvis man krøller et stykke papir sammen og siger til sig selv ”nu rammer jeg papirkurven med papiret”, så mærker man en koncentration fra mellemgulvet, der går op til hjernen, der så kordinere at man sigter og at armen retter sig ind efter at ville ramme papirkurven. Det centrale i ordet ”ramme” er ”A”, fordi man kan ikke udskifte ”A” med eksempelvis ”O” eller ”U”, der er svært at forestille sig, at man kan ramme imens man tænker på ordet ”romme”. De andre bogstaver i ”ramme” funger som helhed godt med energien i ”ramme”, men det kan forbedres til ”rama”, der fylder hele mellemgulvet med en afbalanceret koncentration og det er nok heller ikke tilfældigt at ordet ”mad” indeholder ”ma” der også referer til mellemgulvet og til ”aaahhh” lyden for tilfredshed.

  

Hvis du siger "aaahhh" højt for dig selv, så prøv og sig lyden så, at du lægger mere vægt på "aee" lyden eller du kan fokusere på "aaae", Hvis du bruger "aaae" så sig lyden med lidt modstand, så det bliver lidt kælent og dermed tilsætter lidt mere lyst til lyden, fordi vi har også masser af lyst resurser i kroppen, der kan drive den sanselige værdi af lydene, som vi kan aktivere op.  De forskellige lyde tilsættes lidt variation af andre følelser og så de kan få helt nye funktioner i forhold til dine visualiseringer og indflydelse på din krop og dens indre energier.

 

 

Andre lyde som kroppen funger med.

 

Lyden: ”hhmmm”, "uuhhmm" eller ”huummm” Får os til at puste puste let ud af næsen for, at øge vores visuelle syns koncentration på eksempelvis en skærm.  Lydene "uuMmm" eller ”huummm” fokusere ikke nødvendigvis kun på selve synet, men kan også øge koncentrationen på energien bag næse, øjne og pande via lyden og dens energi – ”hhhmmm” 😊 .

 

”Herligt” er et lettelsen og frigørelsens mantra og det lægger sig selvfølgelig til hjertet, fordi det centrerer sig om lyden ”e”, som er hjertelyden. Prøv at sige ”hhheeeeeerrliigt”. Det mærkes som et glad lettelsens suk, der letter en om hjertet.

 

Yeeeaaah eller jeeeaaeh der er lyde der udtrykker triumf og frigørelse, er også lyde der aktiver energien i den øverste del af hovedet.  

 

Uhyggelige lyde som en ugles spøgelsesagtige tuden "Uuuuhhh" kan aktivere, hvor vores stress som sidder i kroppen, hvis vi mærker efter, hvor kroppen reagere på uhyggen den uhyggelige tuden, så er det ofte et sted, hvor der er nogle problemer. Det kan under alle omstændigheder være smart at observere, hvor vores stress sidder i det indre energi landskab.

 

Lyden "Raaahrrr" mærkes i naturligt i lår både hvis man sidder eller hvis man står op og skal sparke eller stampe. "BAAaHh" kan skubbe med energi og specielt ned efter. Man kan også sige lyden "Raaahrrr" for sig selv i brystet for at opløse en energi fornemmelse, som man oplever der.

 

  

Mantraet "PYyyhh" får en gullig spids energi fra Y'et, der kan bruges til at skubbe energi væk. Den gullige energi fortrænger fornemmelsen af andre energiers organisation i det område det rettes imod. Kroppen vil selvfølgelig altid bagefter oprette den naturlige energi i området.

 

Sig lyden ”OOOhhh” højt i dig selv, med spids mund dette får nogle energier fra området ved lår og skridtet til, at influerer energierne opad i kroppen og det er hvide og let tonede gullige energier, som der får de hvide energier i hjernen til at stråle ganske let af frisk hvid energi. Hvis du siger "OOOhhh" fra længere nede i halsen så flytter dit fokus fra skridtet til mave området. Læg også mærke til at "OOOhhh" lyden sagt fra halsen både kan strække og trække nedefter, der hvor du forestiller dig lyden. Lyden ”OOOiie” lægger sig til en syns oplevelse og det er måske der navnet ”Øjne” kommer fra, jævnfør ”Øjj” eller ”Øjjee” hvor godt. Det skal dog noteres, at ”Ø” lyden meget ofte lægger sig til brystet, hvorved ”Øjj” og ”Øjjee” er udtryk for benovelse der kommer helt inde fra sjælen, men måske en sjæl vækket af noget der er set med øjet. Angående sjælen i ”Ø”, så skal det lige indskydes, at Freja også var stavet Frøja og ligedan kan hendes bror Frey også staves med ”Ø” som Frøy og begge søskende refereres til som ”Frø” og deraf kommer naturligvis navnet ”frø” i forhold til frø der sås i jorden. Der er nok også en forbindelse til ”fryd”– og i øst står den varme sol op og får frøene til at vokse og det er en ren fryd.

 

Lyden "Øee" hører til centralt i brystet hvor den både opløser og samler rød energi om sig, lidt som ved et ”brøl” hvor energien fokuseres og derefter spredes ud ad i kroppen til bryst, arme, nakke og ryg. Et brøl fokuseret i ”Ø” lyden er ikke et fjendtligt brøl, det et brøl fokuseret i at man føler sig selv og signalerer ”se på mig” jeg har overskud.

Hvis du tænker "Øøøøeeh" samtidigt med, at du trækker vejret, så vil du fylde dine lunger mere med luft end ellers og du vil samtidigt løfte brystet. ”Øee” lyden en indføling med, at man er til som et levende fysisk væsen i verden. – det at lægge mærke til sit åndedrag øger generelt sensationen af at være til og afhængigt af hvilket mantra man bruger, så kan det mantraet fungere fysisk, mentalt eller i relation til det åndelige magiske plan.

Når folk siger ”Øøøøeeh” med overlæg, så er ofte et klovnet selvironisk signal, at de lige må have lidt mere indre indføling inden de lukker munden op og siger noget. Det klovnede i forbindelse med ”Øøøøeeh” referer til at ord med ”ø” ofte er vigtige ord som sød, føle, sønner, døtre, mødre, føde, ømhed, ønske og den underforståede vittighed ligger i at bruge ”Ø” til, at lave en intetsigende og værdiløs pause med lyden ”ø”.  Med tiden er ”Øøøøeeh” bare blevet noget vi bruger til at trække tiden ud og den humoristiske baggrund for at grine, når folk siger ”Øøøøeeh” er gået tabt – selvom vi stadig trække på smile båndet, hvis folk siger ”Øøøøeeh” mange gange efter hinanden. Alternativt til dette eller måske i tillæg, så kan det lægges til, at folk også siger ”Eeeehhh”, ”Ææææhhh” ”Uuuuhhh” eller ”Oooohhh” i forbindelse med at de ikke ved hvad de skal sige eller ikke kan huske et og andet og måske er lydene fremkommet i forbindelser med remser for ord, som man har lært udenad for at huske de forskellige ord, som har indeholdt de forskellige bogstaver. Man har så sagt ”Æææhhh” når man skulle komme i tanke om ord med ”æ”. Dengang var bøger ikke tilgængelige, men man har sikkert vidst, at det har været godt for den menneskelige tænkning og hjerne, at lære så mange ord som muligt.

 

- Generelt kan alle lyde som man kan tænke sig efterlade et eller andet indtryk og/eller aktivere vores indre energi landskab.

- Hvis vi siger for os selv, at vi virkeligt elsker et andet menneske, så vil nogle energier om kærlighed og forelskelse vækkes i vores energi krop og gentager vi tit nok vores oplevelse af kærlig, så vil vi langsomt begynde at blive influeret af denne forventning, som vi har skabt i vores indre energi landskab og derfor skal man også passe lidt på, hvad man ønsker sig. Det er ikke fornuftigt at ønske noget frem, der ikke i længden kan modnes eller vil modne en selv, til en seriøs stræben efter et indhold, der netop kan gøre en til en lykkelige person, på sigt i livet.

 - Vores indre energi landskab foretager sig nogle gange nogle hurtige forandringer. Hvis nogen siger bøøøhh til os, så efterlades der et kaotisk indtryk, hvis nogen fortællers os en vittighed, så bliver vores indre energi landskab præget af en munter afslappethed og et nok så lille smil i en uventet situation, kan helt ændre det ”indre energi landskab” i optimistisk og positiv retning - så vores krop er vant til, at få ændret ganske meget på sit ”indre energi landskab”. Mantra lyde er kun en måde, som vi kan gøre noget for og influere, vitalisere eller stabilisere vores indre energier.

Musik kan også ændre vores humør hen over forskellige klange, toner og rytme skalaer. De følelser der er lagt i musik producere tankebilleder, som igen kan give os et direkte indtryk af vores humør energi og resten af kroppens energi. – I forbifarten er det værd lige at nævne at stille meditation imens man lytter til sit åndedræt giver mental sundhed.

 

Med eller uden lyd og musik, så influeres vores indre energi landskab i alle forhold i livet, som eksempelvis når vi bevæger os. Vores krops energi og følelsestone er helt anderledes efter vi har været ude og gå en tur. Der er også forskel på om vi bevæger os friskt, dreven, yndefuldt, adræt, hurtigt eller langsomt. Det betaler sig for os mennesker at afsøge muligheder for at forstå, hvordan vi fungere og hvordan vi kan bruge os selv bedre.

 

Der er også nogle mantraer, som kan ophobe positiv energi som "iiiihhh", der kan ophobes blandt andet i underliv og maven og selvfølgelig i brystet. Der er mantraer, der kan skabe direkte kontakt til ens indre via deres lyd, som lyden ”slubre”, som øjeblikkeligt kontakter noget i maven indefra. Lyden ”uumhm” kan siges med passion, som hvis man havde et stykke lagkage i maven og "uumhm" vækker samtidigt også en indre drømmene tilstand, som man kan hvile i. Ord som ”uumhm” og ”slubre” er "lyd-ord", som kan indvirke positivt på ens humør, når man siger det for sig selv.

 

"hirr" er en meget magtfuld lyd, der kan få os til at spænde os op og have et tag i os selv.  Afledninger af den oprindelige magtfulde lyd "hirr" er blandet andet, det noget svagere kommando-ord ”her”, men også ”hær” og mest direkte ”hird”, men også ordet ”herrer” eller ”herr-er” kommer nok fra ”hirr” samt ”hør” kan tilhøre ord fra ”hirr”. De engelske ord ”here” og ”hear” tilhøre nok også en afledning af ”hirr”. Lydene bagved ordene i vores sprog, er nøglen til at forstå den indflydelse ordne kan få på vores indre energi landskab.

- Ord er ordnede lyde og ordet ”ord” er sikkert i familie med ”odd” som betyder spids, i forbindelse med spidser, der spidder en lyd fra vores indre energi landskab eller spidder noget i naturen omkring os med en lyd betegnelse, der bliver et ord.

 

Ordenes værdi.

 

Ord kan have en større eller mindre sanselig værdi, som kommer til udtryk i ordet. Værdien af et ord kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Hvis man sammenligner ordene at flyde og at svømme, så opleves de som noget af det samme, men de har helt forskelligt sanse indhold. At ”flyde” kommer uden tvivl af at ”flade ud” og ”a” er så skiftet ud med et ”y” der referer til andre ord med ”y” som ynde, nyde. Ordet svømme referere til noget andet på trods af, at det er både dejligt og forfriskende med en svømmetur. Bogstavet ”ø” referer til det er noget vigtigt i dagligdagen og et bad må siges at være vigtigt i dagligdagen. ”ømme” hentyder til uden tvivl til, at man bruger alle sine muskler når man svømmer og derfor bruges øm i flertal. ”sv” i svømme vil jeg tro kommer fra ordet svimmel, fordi man bliver svimmel når man skal op af vandet efter at have svømmet en længere distance. Man undrer sig over at ordet ”bade” ikke staves med ”ø” da det er en daglig foreteelse, men det skyldes nok, at ”bade” kommer fra tilfredshed lyden ”aaahhh”, fordi der er et stærkt tilfredsheds element i at vaske sig eller hoppe i søen en varm sommerdag.  

Ordenes sanse værdi kan også komme af den måde ordret udtales på, som ved ordet ”tydeligt”, hvor der kræves en tydelig udtale for at sige lyden ”tydeligt”. Med ordet tydelig skal man bruge omhu i udtalen og det referer direkte tilbage til ordets egen betydning.

Ord der ligner hinanden i stavemåde kan tit have forskellige skjulte værdier i deres betoning eller andet der kan afdækkes. Ord består af bogstaver og en ting det er vigtigt at hæfte sig ved er, at ingen ord er fremkommet ved en tilfældighed. Man har ikke haft en bunke ord og så bare rodet den sammen og givet dem en og anden betydning, der er altid en historie bag dannelsen af et ord.

Ord har forskellige værdier som: sanseværdier, følelsesværdier, symbolske værdier og dette er bare nogen af de værdier der kan identificeres ved ord. Det samlede antal ord værdier udgør det man kalder ”ordets magt”, der i øvrigt også anerkendt som værende større end sværdets magt – værd at huske. Den magt ordet besidder er at det har en direkte effekt på vores følelsestone og dermed vores opfattelse af hvad, der er rigtigt og forkert. Sproget er ikke bare et redskab, men indeholder ”magiske værdier”, som; tone, udtale, stavemåde osv. Der hver for sig fremkalder alle mulige slags associationer, der øver indflydelse på os. Det er også min opfattelse, at indsigt og forståelse af disse ”magiske ord” har betydning for hvem og hvad vi bliver i livet.

 

 

 

Alle lyde kan få et negativt udtryk.

 

Helt generelt, hvis en lyd er en kort stødlyd fra halsen, så er det som regel en advarsels lyd som i lydene ”ahh”, ”åhh”, ”uhme”. Alle lydordne ”aaahhh”, ”åååhhh” , ”uuumm” osv. kan siges, så de udtrykker en negativ energi.

Faktisk siger den negative form af ord lige så meget om vores sprog som de positive ord og lyde, men det generelt et noget overset området af sproget. Nogen lydord som ”åååhhhee” kan varsle, at noget ikke er som det burde være. ”iiihhhee” kan trækkes så det lyder vrængende og ironisk. ”aaahhh” kan blive til ”aha” der både kan være positiv, men også et ”got you” udtryk.  Mange negative lyde indeholder en underforståethed, fordi de samtidigt ofte signalere en advarsel og det influer direkte på vores ”indre energi landskab” og hvis man er opmærksom på dette kan man måske imødegå nogen typer stress reaktioner. Det er værd at bemærke, at der ikke findes en negativ stødlyd for det lange positive ”iiihhh”. Der er til gengæld ingen positiv lyd for ”ikke”.

 Lyden ”nææehhe” der signaler beundring har sit modstykke i ”Næh” der med et kort tryk på ”næ” signalere ”nej” samtidigt med, at det centrer os i det orange chakra, der får os til at stå fast.

 

 

Styrk dit indre energi forsvar.

Hvis nogen siger BØØHH til dig, så mærk at energien i hele mellemgulvet vækkes. For at udvide din forståelse af kroppens energier, så identificer de forskellige måder, som din energi mobiliseres. Ved at kende energierne kan du finde ud af, hvordan du kan styrke din energi til, at imødegå negativitet på energi niveauet og på det mentale niveau. Energier påvirkninger afføder en kæde af reaktioner, som vi kan gøre os selv bevidst om, ved at arbejde med vores reaktioner på indre energier, så vi tuner os selv til en mere formåls tjenlig måde at tackle vores indre energi på, når vi eksempelvis udfordres af stress. Vi kan bedre bearbejde stress, når vi kender naturen af den stress, der sidder i kroppen og vi har fundet ud af, hvordan vi frigøre positiv energi i kroppens energi landskab.

 

Børn afprøver lyde.

 - Det er lidt morsomt at tænke på, hvordan man som barn forestillede sig, at man kørte bil og sagde motorlyde som "aaaannndene anndeen" og skiftede gear "AAaaeenndene annnden" og kørte op og ned i motorlyde sådan, som man forestillede sig biler lyder. Man kunne sommetider blive helt ekstatisk af at lege, at man kørte bil.smiley.gif

 

Gør lyden personlig.

Mantra lyde kan gøres mere behagelige ved, at man engang imellem visualisere dem som indeholdende varme, sundhed eller at de udstråler et bestemt lys. For bedre at gøre lydene til dine egne, så prøv, at eksperimentere med, at sige forskellige toner (og overtoner) for dig selv, til du finder en lyd, der løfter dig samtidigt med, at du fornemmer, at lyden rør den, som du er - din "indre energi".  Eksperimenter selv med lyde, det er ikke svært og du gjorde det allerede da du var barn – så det bør ikke opleves som noget nyt at eksperimentere med lyde.

 

Der er lyde til at ændre på næsten alle de måder som du føler. Du har mange flere harmoniske lyde eller lyde der skaber energi og velvære i dig, end du aner. Du kan skabe lyde for alt ved dig selv både tanker, hoved, sanser, arme, ben eller hvilken som helst anden del af kroppen eller sindet som du ønsker, det er bare at prøve sig frem. Selvfølgelig er mange smarte lyde allerede opfundet og findes i vores sprog. Ordet "tø" betyder at smelte og jeg tror betydningen kommer fra en indre varm samlende oplevelse som bogstavslyden "Øee" med sin røde tone giver os i brystet, ”Ø” energien opløser indre hårdhed og spænding i kroppen. Hvis du siger ”Øee” i dit bryst, så breder der sig en afspænding i brystet. Denne afspændings følelse har givet navn til tø i forbindelse med naturens afspænding af is og det videres føres så igen til ordet "tøs", der referer til en ung pige, der smelter andre med sin unge charmerende energi. - Indre oplevelser og natur oplevelse blandes sammen og bliver til lyd, ord, sprog og til sidst kultur og inspiration til kommende generationer.

 

Dyrelyde.

Noter også at de fleste mennesker bevidst eller ubevidst lægger mærke og føler sig tiltrukket til dyrenes lyde, som kattes spindende, dues kuren, hestens vrinsken, ulvens hylen. Dyrs lyde opleves ofte som følelsesudbrud og det får også os til at spidse øre, fordi der er noget i dyrenes udbrud, som kan vi genkende ved os selv og måske noget som vi ikke altid helt forstår, men vi med mere erfaring kan afkode. I hvert fald har vi taget dyrenes lyde til os i litteratur og musik og det er da også svært at beskrive en morgen på landet uden hanens galen.

 

En lille note til bedre koncentration.

Hvis du har nogen tanker i hovedet, som du ikke kan slippe af med, så forstil dig at du berør det sted i hovedet, hvor du føler tankerne fremkommer i hovedet og så forsvinder de. – Helt generelt hvis man visualiser, at man berører noget i kroppen eller hovedet med pegefingerens healende spids, så kan man få det til at gå i sig selv – det er et helt legendarisk system.

 

 

 

Om vores sprog og tankes trofaste ledsager og ven, følelsestonen.

 

Jeg ville ønske, at der blev oprettet et lyd-, ord- og mantra-laboratorium til at studere alle lyde, ord og mantraer både i dansk og i andre sprog så vi kan få mere indsigt i sproget og dets lydes indflydelse på vores ”indre energi landskab”. Sproget har siden tidernes morgen været brugt til at skabe stemningen imellem mennesker. Sprogets vigtigst funktion er kommunikation af følelser, fordi uden at kunne udtrykke vores følelsestone fysisk via sang og chanting til arbejdet, så får vi besvær med at holde en fælles rytme når en stor båd skal roes i fællesskab eller hvis der skal løftes store træstammer og lignede der kræver samarbejde for at udføre.

Det er vigtigt at vi forstår, at ligesom lyden ved ordet ”ro” skal kunne fungere med at sidde i en båd og ro i rytme, sådan er det nødvendigt har alt andet i sproget også relateret sig til intuition og følelser.

Vores følelser har en direkte relation til musik og det gør sproget mere indholdsrigt og levende. Chanting, mantraer og ”følelsestone” og musik generelt, er elementer som vi bruger til at bygge et menneskeligt fællesskab og uden dette fællesskab vil vi som mennesker have besvær med at fungere ordentligt. Vores sprog er en kompositioner over den menneskelige følelsestone, som har været nødvendigt at udvikle, for at kunne sætte stemningen og humøret et par toner i vejret under svære prøvelser som lange vandringer, hårdt arbejde eller hvis vejret var dårligt.

Vi taler også om at ”At slå en munter tone an…” eller når vi opfordrer folk til at ”holde en pæn tone” er det også en direkte opfordring til folk om at tøjle vores følelser og se på det fælles indhold i situationen.  

Vi har haft et behov for at vores sprog betyder noget for vores følelser og ikke er bare er nogen tilfældige lyde og bogstaver, der er trukket ud af en sæk og har fået en symbolværdi.

 

På trods af vores sprogs fantastiske udgangspunkt som et medie for vores følelser, så er eksempelvis tone og rytme i sproget, stærkt underprioriteret i forhold til den vægt der er blevet lagt på traditioner for stavemåder og korrekte sætnings opbygninger. Sproget bliver en tradition, hvor følelser og meninger ved sproget forsvinder og erstattes af en rationaliserende logik. Jeg tror, at ikke det er sundt for vores samfund at miste forbindelsen til den kerne i vores sprog der er skabt på baggrund følelser, følelsesudbrud, humor og intuition.

Vores samfund må give mere plads til udvidelse og nuancering af den følelsesmæssige dimension i sproget, så det ikke udvikler sig konformt og trægt, hvilket er helt i modsætning til det mere flydende og følelsesmæssige udgangspunkt som sproget har. Vi må ikke glemme, at det at synge harmoniske lyde meget vel kan være opstået før end et kultursprog, hvor ordene har haft en mening. Det er meget let at forestille sig, at en mor har sunget for sit spædbarn før end, der har været ord der betød noget andet end, at frembringe harmoniske klange bestemt til at overføre følelsen af ro fra moren til barnet via lyd.  

Kombinationen af følelser og toner udgør grundlaget for sang. Sang uden ord nuancerer følelser imens sang med ord nuancerer følelserne i ordene. – Det er ikke den samme ting om ordene nuancere sangen eller sangen nuancere ordene eller sangen blot udtrykker følelse uden ord.  

Sproget kommuniker følelser, der nuanceres med betoning og stemning, fordi mennesket i sin tid har opdaget, at som med alt andet i livet, så fungere sprog og kommunikation bedst, når man har følelserne med i det. Forholdet imellem tone, menneskelige følelser og sprog stikker dybt i den menneskelige kultur. Det at vi mennesker har en så rig kultur skyldes efter min mening den direkte forbindelse imellem vores følelsesleje, toneleje og sproget, der også kan bruge betoning til at formidle både følelser og mening.

 

Sproget har skabt mange sprog i sproget på den måde forstået, at vi taler om et ømt sprog, et kærligt sprog eller et kærligt tonefald, vi har et dramatisk sprog, et handlingsorienteret sprog, en kommando-tone, harmonisk tale, indsmigrende tale, højtidelig tale. Vi har masser af tone, tale (sprog) og ord, fordi hele vores følelsesregister netop er omskrevet til ”ord, tale og tone”. Det er tydeligt, at man under opbygningen af sproget har været interesseret i følelser og har gjort sig stor umage med at beskrive vores følelser ned igennem tiderne.

En vigtig grund til, at sproget er blevet udvidet med flere tiltaleformer og forskellige betoninger til bestemte lejligheder skyldes, at der i samfundet har været brug for specialisering af arbejdskraften og det har været nødvendigt med et neutralt sprog til at diskutere, hvordan roller og opgaver har skulle fordeles i samfundet. Derfor har der været brug for sprog, der har været nøgternt og som alle i arbejdsfællesskabet har kunnet fungere med. Til et eksempel kan et militær ikke fungere uden en kommando tone som fællesskabet er enige om kan fungere for alle.

Vi har til alle tider som mennesker har haft brug for, at kunne tale om det sprog, som vi benytter indbyrdes, så vi kan fungere om det i fællesskab både i skolen og på arbejdspladser og i den sammenhæng er det vigtigt, at vægte sproget, så det ikke bare varetager samfundets praktiske behov for kommunikation om arbejdsopgaver, men også varetager de menneskelige sociale og kulturelle behov i menneskenes samfund.

Vores sprog må ikke kun opfattes som et værktøj, der kan for at få os til at komme fra position A. til position B. Hvis sproget bare er et værktøj, så skrumper den del af vores verden, der indeholder menneskelige følelser ind og vi kan ende i meget små sko.

Det at samfundet i stor stil er styret af penge, betyder samtidigt at vi måler os selv i højere grad på statussymboler, end indsigt i os selv og vores følelser. Endvidere så betyder denne nedgradering af at kende til sine egne følelser, at vi får en skole, der er penge orienteret og ikke interessere sig for at udvikle menneskers kreative evner. En kultur der bygger på politiske nationale interesser i stedet for på fælles menneskelig udvikling og kreative nysgerrighed.

- Kultur består ikke af traditioner, sådan som den ”danske model” forsøger at bilde os ind. Kultur er i stedet en fælles samfundspagt imellem alle levende mennesker; om at stå fast på en ”allemands-/kvindes-ret” til at forstå og til at være med i dialogen om udviklingen af kultur og samfund.

Vi mennesker har brug for dialog med hinanden og det er årsagen til, at vi som menneskehed rundt i de forskellige kulturer har skabt os et blomsterne sprog, der kan hjælpe os til finde forståelse for hinanden og en omgængelig tone, hvor vi kan imødegå frustrationer. Vores sprog er vores fællesplatform til at skabe mere indhold i tilværelsen og samfunds fællesskabet.

Vi behøver et sprog i udvikling og et forrum for indre refleksion for ikke at ende, som statister i vores eget liv. Uden et egentligt sprog til at formidle det vi har inde i os selv, så ender vores udforskning af vores menneskelighed med at gå i stå.

 

Rigtigt mange mennesker digter, skriver eller samtaler sig ud af deres problemer, en venlig og imødekommende tone fra et andet menneske kan både berolige og få os til at samle os på meget kort tid.

Videnskaben har fastslået, at det er en stor fordel når vi har et stort ordforråd og i den forbindelse vil jeg mene, at det er endnu bedre, hvis man også får en stor oplevelse af ordenes oprindelse og samspillet imellem lydenes univers og deres relation til menneskelige følelser.

 

Nydelse og følelse

Der er en kvalitets forskel på følelse og nydelse. Vores følelse er nysgerrig på hvordan maden smager, hvad man kan finde ved at gå på stranden og hvad der skaber fredfuldheden i skoven. Nydelse handler på den anden side i høj grad om en selv. Ens nydelse både spiser og drikker ofte for meget og det næsten helt uden at smage på det ”nydelsen” indtager. - Nydelsen kan få os igennem meget uden at nydelsen interesser sig det mindste for det, som vi går igennem for nydelsens skyld – nydelsens eneste fokus er nydelsen i sig selv. Følelsen derimod ønsker at smage på tingene, fordi smagen interesser den, der er duft ved at cykle en tur eller gå langs en å og der er en følelsestone ved andre mennesker, der er interessant - hvis altså disse mennesker ikke har druknet deres følelsestone i en orgasmisk selvnydelse, der bare omhandler dem selv.

Nydelsen får ofte alt for travlt til at smage ordentligt på livet. Nydelse er selvcentret og nydelsen læser kun en bog for at smage på afslutningen, imens følelsen er nysgerrig på hvilke tanker bogen består af.

 

 – Min ven følelsestonen, husker mig på, at ord kommer fra følelser, der er nysgerrige, udadvendte og som også kan bære en stemning og som kan mobilisere en forbindelse til verden med intensitet og fokus. Følelser er også ”udadvendte”, når de med indføling skuer ind i det ”indre energi landskab”. De dybe følelsers horisont inkluderende hele menneskeheden, vores fællesudvikling og vores plads som menneskehed i universet.

Lydene der nuancerer det vi føler "iiiehh", "aaaehhh",”Jææhhh”, "åååhhh", ”ooohhh”, ”Uuuhh” og ”øøøeeh er ikke bare lyde, men bevægelser i stemning og i os selv.

Det er ikke unormalt at vores følelsestone ændrer sig, bare fordi nogen smiler til os og at vores forbindelse til verden føles som blivende stærkere via den opmærksomhed som vi får. Ord er på samme måde som ”smil”, bære af betydninger og følelser og kan skabe en intensiv forbindelse til verden omkring os. Intensiteten i vores liv stiger, når vi deler noget, som vi er berørt af og derfor er de grundlyde, som vi har i sproget på ingen måde tilfældige, det er ord og lyde, der er afstemt for at få os, der modtager dem til at føle for at nuancere og identificere hvad ordene gør ved vores følelsestonens indre landskab ud fra de talte ord og lydes univers.

Vores ordforråd, lyde og sprog repræsenterer som jeg oplever det, en sund blanding af følelser, nydelse, nysgerrighed og humor. Sproget har både været følt, nydt og brugt som udsigtstårn imod nye ydre og indre menneskelige horisonter og det er på tide, at vi gør os bedre bekendte med disse grundelementer i vores sprog, som vi bruger til, at fortolke vores menneskelige følelser.  

Vi har endnu ikke fået fuldt ud beskrevet vores indre landskaber, men på den anden side så har vi heller ikke udtømt vores univers for lyde, der kan nuancere og lægge mere kvalitet og indhold til vores sprog. Al verdens sprog vil til stadighed give os nyt indhold, der kan hjælpe os mennesker med udforskning af vores rejse her på jorden.

 

-         I relation til guder af alle slags, så vil jeg lige huske folk på Buddhas ord: "Jeg vil ikke bære ved til gudernes alter, men kun bære ved til min egen udvikling.".…

 

 

                    Beyond the beliefs of any religion,
                    there is the truth of the human spirit.
                    Beyond the power of nations,
                    there is the power of the human heart.
                    Beyond the ordinary mind,
                    The power of wisdom, love, and
                    healing energy is at work in the universe.
                    When we can find peace within our hearts,
                    We contact these universal powers.
                    This is our only hope. -   
By Tarthang Tulku.

"All you people out there, bring in the peace all over this world. - Keep pushing the barrier…and share the feeling of peace and happiness."

https://www.buymeacoffee.com/Solrart

Næste side:  http://www.solrart.dk/side+1+Den+indre+energi.php

 
Panel title

© 2022 buddha-natur

Antal besøg: 48471

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.19184398651123sekunder