buddha-natur - Forside
  Poul Solrart Sørensen  "Alt er forbundet til alt andet." Denne bog vender sig imod den reaktionær tro, som etablerede religioner og deres guder har skabt. I stedet søger denne bog, at oplyse om menneskets indre energi, meditation og Buddhas filosofi i en nøgtern fremadskuende socialistisk ånd.
 
 Tune your body to the lights of the world – og gear op dine tanker med ideer og visioner for en ny og bedre verden.
 

”Jeg vil ikke bære ved til gudernes alter, men jeg vil bære ved til min egen oplysning." Citat: Buddha

 

Indledning.

 

Vær ambitiøs; forandre på din verden.

 

Det ligger i vores natur som mennesker, at vi gør os forskellige typer positive forestillinger om os selv med henblik på, at styrke og organisere os selv og vores indre energi. Helt grundlæggende så sætter vi os selv op til mange forskellige opgaver i løbet af en dag og nu mere vi ved om os selv, nu bedre kan vi blive til, at sætte os selv op til opgaverne. Vi kan gøre vores projekter mere interessante, nemmere og hurtigere, hvis vi lære at bruge os selv bedre.  

Vi ønsker alle, at forbedre vores velbefindende, øge vores præstations evne og endvidere, at gøre et bedre indtryk på vores omgivelser. Meditation, yoga, mantraer, visualiseringer eller motion er nogen af de almindeligste måder, at arbejde med sig selv og ens energi på. Ved dagligt at sætte lidt tid af til, at gøre nogen daglige øvelser med den "indre energi" så optimere man den positive effekt, der ellers typisk vil vare i kortere tid og have mindre effekt. Uden fokus på en indre kontrol og på omtanke, så vil de forskellige impulser fra kroppen, køre deres eget mere eller mindre fokuserede forløb.

 Mange af de mantraer eller visualiseringerne, der omtales her, omhandler hvordan man kan rense kroppens energier fra dårlige forestillinger og tune ind på kroppens naturlige energi.

 

- Der er et gammelt råd, der går på, at man skal nyde sig igennem de sensationer, som man oplever fra kroppen eller den åndelige dimension, men det er desværre ikke altid nok at nyde kroppen. Menneske har også brug for forskellige energi terapier til, at modvægte indflydelsen fra det moderne samfund og til at vedligeholde vores oprindelige natur. Vi kan ændre på vores tankegange og manipulere vores impulser ved eksempelvis lade en impuls "overdøve" en anden impuls, så vi eksempelvis overdøver vores karriere impuls med et behov for at gå en tur. Generelt så ændre vi mennesker tanker og impulser helt automatisk og naturligt, men hvis man gør sig bevidst, at man kan ændre impulser og tanker, så kan man ofte gøre det mere effektivt og med store fordele. Ved at tilegne os mere viden om kroppen og kroppens indre energier, så kan vi arbejde i flere planer ved eksempelvis; at ændre på forudsætningerne for, at en bestemt følelse eller bevidsthed opstår. Vi kan opnå en del kontrol med kroppen ved at dyrke motion, meditation og ved generelt være opmærksom på vores egen indre natur og studere os selv i samspillet med naturen omkring os. Ved siden af forståelsen af kroppen som et energi legeme, så må man også søge indsigt i energiens åndelige sider. - Denne bog omhandler noget af det, som ingen andre fortæller dig om og som det ikke nødvendigvis er en fordel, at tale med alle og enhver om. 

 

 

Kroppens indre energier, meditation og lydord.

 

Ord udtrykker ikke bare betydning, men også indre stemninger i kroppen. Lyde som "iiihh", "aaahhh", "åååhhh"  betyder henholdsvis glæde, tilfredshed og forundring. Disse lyde udtrykker en indre energi, som naturligt er tilstede i vores krop. Hvis vi udbryder "iiihhh" så udtrykker det, at en øjeblikkelig glæde bryder frem. Siger vi lyden "aaahhh", så betyder det at en øjeblikkelig tilfredsheds følelse fremkommer i kroppen og påvirker vores selvfølelse. Nogen følelser er spontane af natur som eksempelvis glæde, imens andre følelser som tryghedsfølelsen i sin natur er noget, som vi opbygger over tid i forhold til, at vores utryghedsfølelse ved den pågældende sammenhæng mindskes.

 

Vores humør er relativt spontant og vi kan næsten ikke undlade at smile, hvis nogen siger noget meget sjovt. Vores selvkontrol er også altid aktivt tilstede og kan bruges til, at stoppe os fra grine, hvis det er det mest passende at holde masken. Vi kan udforske vores humor ved at øve os i at grine og på samme måde kan vi også opøve vores selvkontrol på smarte måder, så vi bruger vores selvkontrol, men også bliver bedre til at slippe taget i os selv og ikke bliver overkontrollerende af os selv.

Vi behøver at udforske sindet igennem eksempelvis meditation, socialt samvær, at læse bøger, se film, høre musik sammen med andre. Vi behøver også et mere direkte studium af vores egen "indre energi" med fokus på, hvordan vi personligt kan eksperimentere med, hvordan eksempelvis lyde og musik kan påvirke os positivt og frigøre os fra negativitet og stress, så vi fungere bedre med energien og rytmen i vores energi.

- Vi må studere den ”indre energis” samspil med omstændigheder, følelser og evne til at visualisere o.l. i vores liv og tilværelse. Formidling af viden om disse muligheder til bedre, at fortolke og forstå vores energi, er formålet med dette skrift.

 

Vi oplever verden via vores følelser.

 

-       Det der står tilbage efter vores forskellige måder at arbejde med os selv er, at vi har følt det.

Det der står tilbage efter en endt dag er, at vi har følt at vi er til. Selv når vi analysere sammenhænge nøgternt, så spiller vores følelser ind.

Hvor meget vi bevidst kan influere på vores følelse af ”at være til” er afhængigt af, hvor bevidste vi er om at vores egen erfaring og den erfaring, som vi kan få fra andre, der kan ændre på os selv og vores tilværelse. Vi kan opnå en meget høj indsigt i det at være menneske og de mange muligheder det giver for influere på vores liv.

Afhængigt af hvor meget vi finder ud af om os selv og vores krop, så kan vi forlænge det der føltes godt og forkorte eller ignorere det, der føles som dårligt for os.

Til at hjælpe os med at forstå den kontrol, som vi kan opnå med os selv, har vi sproget. Sproget er det, som vi bruger til, at oversætte vores følelser, erfaringer og viden, så vi kan skabe billeder for os selv af den verden, som vi fungere med. Sproget er et perfekt redskab til at ændre på hvordan vi har det, fordi sproget består af lyde og mening, som går lige i blodet på os. Et smukt digt føles eksempelvis som, at det ændre selve det DNA som vi som mennesker består af.

 

Sproget, følelser og lydord.

 

Sprog er meget tæt på os, fordi  både lydene og betydningen ved et ord en direkte oversættelse af noget, som et menneske på et givent tidspunkt i historien har følt, som en naturlig lyd og betydning for noget i menneskets egen natur eller i forlængelse af naturen omkring os.

Selv om sproget i sit udgangspunkt kommunikere følelser, så er der kommet mange andre ord til, der som følge af den generelle udvikling i samfundet har skabt en masse ord og ”sprog” der intet har at gøre med hvad vi kan føle, men som beskriver tekniske og mekaniske sider af verden.

Vi overvejer ikke mere på samme måde, om lydene er dækkende for det, som vi føler ved et givent objekt som vi ønsker at beskrive til gengæld har sproget fået flere tillægsord til at nuancere med. Tekniske konkrete beskrivelser kommer til at virke som abstrakte i forhold til det mere oprindelige følelsesbetonede sprog.

De udbrud som vi har for glæde, sorg, overraskelse er dog så oprindelige, at vi i stort omfang deler dem med aber og andre af vores slægtninge i dyre verden og derfor må vi antage, at disse udbruds lyde også logisk set, bør rubriceres som oprindelige lyde også for os mennesker. – Sprog er en vision om at dele vores følelser og vores oplevelse af tilværelsen med vores medskabninger.

Hvis vi undersøger danske ord som har mulige oprindelse i lyde for følelsesmæssige udbrud, så vil opdage et mønster af sammenhænge. Man kan i flæng nævne ord som: Dejlig der kommer af lydordet "Eeejjj" eller "Eeejja" kendt fra udtrykket "Eeejjja altså" der udtrykker opstemt benovelse. "Eeejj" indeholder en energi der stimulere fra hals og ned igennem bryst og til midt i underlivet og det kan hente en passioneret glæde op i kroppen ....Fra lydordet "eeejjj" skabes ordet: "(d)eeej(lig)". Jeg kan ikke forklare, hvorfor der sættes et "d" foran "eeej", men mit bud er, at vi her taler om benovelse over en dejlig smag og "'d'et" sætter gang i mundvandet. Endelsen (lig) er blot en endelse, der på oldnordisk betyder lighed og derfor er en naturlig endelse for et tillægsord.

 Kærlighedsgudinden Freja's navn kommer sikkert også fra lydordet "Eeejj"; "(F)eeejjj(a)  er sammensat fra "eeeejjj" for benovelse og den kvindelige endelse for navneord "a".  Et andet ord som ”frodighed” lægger sig nok til moderskabet og lyden "ooohhh" referer til mavecenteret, hvor fosteret vokser - "(Fr)ooohhh(dig) og her er en anden tillægsords endelse "dig" . Ordet ”skøn”: Lyden ved "skøøøn" skaber en overstadig mental energi fra øvre bryst og hals. Skræk: "skræeeerk" kommer nok fra lyden "aarrrgh" som er et udbrud vi kommer med, når vi bliver overrasket og det aktivere nakken så vi hurtigt kan bevæge hovedet og se efter en flugt mulighed. Lyden "aaarrgh" gør os også krops bevidste, men kan også fryse energien, hvis frygten bliver for overvældende. Stærk: lyden ved "stærk" samler energi i solar plexus. Rasende: kommer af vredes udbruddet "rrraaaaarhhh"  en knurrende lyd-energi som fremkommer, hvis man er rasende energien kan komme fra bag pande og øjne og som en udadvendt energi der vil ud. Et vredes udbrud både kan og skal kontrolleres væk af en selv, hvilket vi også føler instinktivt i og med, at vi har en følelse af, at det er forkert at være rigtigt vred. Sød: "søøøeed" skaber/aktiver en hjerterød energi, der næsten er placeret som en tredje rød brystvorte midt for øverst i brystet. Jeg tror i det hele taget der er noget med ord med "Ø" som i: at løse op, tø op, være rørt, sød, føle, føde, ønske, der handler om den energi i brystet som "Ø" udtrykker og som har været en healende intens varm energi, som man også har villet væve ind i sproget. "Ø" har nok også gjort dansk interessant i udlandet vil jeg tro. Det er også af betydning at ”ø” er første bogstav i navnet på det verdenshjørne hvor solen starter sin tur hen over himlen.

Glæde/æde: "gl-æde" er sikkert en afledning af at æde. Tanken på at æde får os til at stråle af overstadig lykke, hvis vi er trætte og sultne nok. Selve lyden at "æææde" ligger godt til maven og gl-æde vil jeg tro oprindeligt referere til en glad følelse af mæthed efter at have ædt. Senere tider har set andre muligheder i glæde og referere det til en energi, der stråler ud inderst inde fra brystet, repræsentere en fornemmelse af opstemt ekstase der vælter frem i brystet. Vi erstatter nogen gange glæde med at sige," at vi har en varm følelse" og når vi har mange erstatninger for et ord kan det betyde, at der er mange nuancer af den pågældende følelse eller at måske sproget ikke har ramt den lyd, der svare til det der bobler indvendigt.  Ordenes indflydelse variere selvfølgelig i forhold til  alder, køn og i forhold til, hvor godt bekendt man er med ens egne "indre energier" og hvor nysgerrig man er om hvad man føler og hvorfor man føler som man gør.

De ovenstående nævnte eksempler viser, at flere ord referer til kroppens indre energier og som vi derfor kan bruge til at styre kroppens energi og "gejst" med. Selvom lyden på mange ord i et og andet omfang svare til dets betydning for kroppens energi, så skal man være opmærksom på, at der i mange tilfælde er ændret på både lydene, betydning og stavningen af de forskellige ord igennem tiderne, hvorfor ordne ikke længere nødvendigvis harmonere med vores fysiske energi eller siger noget om disse energier - men uanset hvilke ændringer et ord har været udsat for, så ligger der en historie bag, der måske kan være interessant at forfølge. For at genfinde energien i ordet kan man med fordel sammenligne med andre nordiske stavemåder for at finde den bedst dækkende lyd for sindsstemningens energi. Ved sammenligning af det norske "søt" og det danske "sød" vil man dog opdage at de referer til en helt forskellig energier i kroppen "søt" referer til hals og mund imens det danske "sød" referer til bryst og det giver helt forskellig kropsenergi, så noget kan godt ligne, men alligevel være meget forskellig. Ikke alle ord har den kvalitet, at de beskriver en indre energi i krop, sind eller hjernen, men de ord der taler til energien i os kan hjælpe os til, forstå os selv bedre og blive bedre til at bruge vores energi.

 

Hvordan man kan bruge Lyde til at rejse rundt i kroppens indre energier.

 

 

Lyden "iihhhhhh" 

 

Lyden "iiihhhhh" genspejler: Glæde/energi og lyst. Lyden "iihhhhhh" kan visualiseres, tænkes eller man kan forestille sig, at man siger lyden inde i sit hoved eller i sin krop og resultatet vil i hvert tilfælde være det samme, nemlig, at man bliver gladere - fordi sådan er energien i lyden "iiihhhhh".

Før hen har lyde som: iiihhh, nææææhe, aaahh, åååhh, været brugt til at stimulere kroppens energier og ens humør, fordi netop disse lyde er udtryk for bestemte energier ved kroppen og dens energi. Husk i denne sammenhæng på, at disse lydord er sandsynligvis et produkt af nogens indre forestilling af glæde eller afslapning og du skal selvfølgelig tilpasse lyden i disse lydord til din egen mest sublime indre oplevelse af glæde eller afslappelse m.m..

Man kan forme lyden ”iiihhh” nede i sit brystet, hvilket giver en behagelige glad og varm energi. Prøv at lægge hele sjælen i, at sige "iiihhh" inde i dig selv og mærk, hvordan du kan opfange essensen af det gode humør i dig selv - Hvis du vil have hele den salige essens ud af "iiihhh" så bøj armen og hold albuerne ind til hver sin side af brystet og pres indad imens du siger "iiihhh" (lidt som en lille pige, der spændt og forvetningsfuld smiley.gif. En anden måde at bruge "iiihhh" energien er ved, at knytte begge hænder imens du med et rigtigt stort smil siger "iiihhh", det giver lykke følelse i brystet. Du kan også løfte armen i niveau med skuldrene og spænde muskler, med hovedet rettet opad og sige ”iiiihhh” som et sejrs udbrud, det kan mærkes ud i kroppen. En tredje måde, at opleve lykkefølelse er, at slå ud med armene imens, at du siger "iiiiiihhh højt", det frigør og stimuler glæde i kroppen.

Hvis man visualisere, at man lader lyden "iiihhh" flyde ud inde fra solar plexus og lidt ud foran solar plexus, så vil man kunne konstatere, at dette mantra løfter brystet og stimulere vejrtrækning. Lad også "iiihhh" energien besjæle dig og gå ud over kroppens grænser.

Med "iiihhh"  energien kan man også øge sin charme ved at forstille sig et gult ”i” lidt over næseroden, det virker sådan, at man kan smile charmerende med øjne.

 

En fordel ved "iiihhh" er, at det dybest set og oprindeligt hentes frem fra mellemgulvet og op til brystet for derefter, at kunne forsættes med en visualisering af "iiiihh" i hjernen. Den lyse farve fra "iiihhh" lyden fungere godt med energiens forløb og aktivitet i kroppen. Når ”iiihhh” energien starter i kroppen og fortsætter til hovedet, så fornemmes et løft i energierne i en selv, men også i ens udstråling imod omverdenen.

 

Hvis man vil modvirke hovedpine, så kan man starte med ”iiihhh” lyden i et niveau for derefter når lyden brede sig i kroppen, så at sætte tonen et par niveauer højere op.

Denne højere ”iiihhh” tone kan godt hjælpe en til en rigtig ”glad i låget oplevelse" samtidigt give relief. - husk, at det gælder om at ramme der, hvor man får det bedst med sig selv og ikke der hvor man kan løfte humøret højst op.smiley.gif

 

Brug lyden "iiihhh" og andre lyd mantraer til, at lære, hvordan kroppens energi kan bruges.

 

Brug lyden "iiihhh" som healing: 1) Forestil dig, at du følger problematiske energier i kroppen og brug så lyden "iiihhh" sådan, at du fortrænger eller ændre den energi, som du har problemer med sådan at energien bliver til en ”iiihhh” energi og der med svækker evt. negativitet eller problemer. Lyden ”iiihhh” får energien til, at løsne op ligesom når vores korps energier løsner op fordi vi ler.

 

Lyden "iiihhh" er en lidt gylden energi, der også opleves noget hvidgult og det skyldes, at de mange hvide energier i kroppen begynder, at vibrere med lyden "iiihhh". Nu mere eftertryk, som man lægger på lyden af bogstavet ”i”, nu mere aktiveres den hvide energi der kan styres rundt i kroppen, men husk at det der giver lyden "iiihhh" sin styrke, er den glade følelse i lyden, der fremkaldes i ens krop. Lyden "iiihhh" forstærkes mange gange med mere fokus på det glade i lyden.

 

Hvis du vil meditere på lyden "iiihhh", så kan du eksempelvis lægge dig et behageligt sted og lukke øjne og forestille dig energien "iiihhh" rundt om i kroppen; Forestil dig blandt andet "iiihhh" lyden, som nede i et hult rum inde i kroppen og lad lyden "iiihhh" ligge i dette hulrum, så ”iiihhh” lyden kan fornemmes, mere intenst i kroppen rundt om og i hulrummet - husk glæden i energien.

 

En anden måde, at arbejde med "iiihhh" er, ganske kort at holde vejret ganske let tilbage og så forestille sig, at "iiihhh" fornemmelsen breder sig i brystet – et let tilbageholdte åndedræt giver en mere styring over energien. Nogen gange behøver man blot, at tænke sig "iiihh" og så breder der sig et godt humør og andre gange må man arbejde lidt med det, men det er stadig super let at løfte ens indre energi med ”iiihhh” lyden.

Det kan være lidt svært at meditere på "iiihhh" når man cykler eller arbejder, det fungere bedst når man stille og roligt kan koncentrere sig om lyden og den glæde der er indeholdt i lyden. 

 

En dag i fremtiden vil der selvfølgelig være en maskine, der duplikere effekten af mantraernes indre lyd, så i stedet for at sige "iiiihh” i sit bryst, så vil man måske have et lille stykke plastik med et lille batteri, der lige kan klisterets på brystet og som afgive den energi og glæde der fremkaldes med "iiihhh" lyden. Måske vil man også finde et akupunktur punkt, der svare til "iiiihh” lydens indflydelse på kroppen. - Indtil forskning finder nye veje og nye maskiner der kan hjælpes os, så må vi lære os selv, at være mere positive og eksempelvis dagligt bruge 2 min. på positive mantra lyde for at blive gladere.

 

 

Hvis du vil identificere den energi, som dit mantra skaber i dig eller andre aktive energier i kroppen, så kan du gøre det ved, at puste ud igennem munden og så vil du kunne mærke energien i kroppen bedre. Ved at puste ud, så kan vi både "se" og fornemme energier i os selv, der er aktive. Prøv og forme "iiihhh" energien i dig selv og hold den nogen sekunder ekstra samtidigt med, at du lader den gå helt ned i mellemgulvet, til du udstråler "iiihhh" energi.  Pust så ud og du vil blandt andet kunne opdage en meget hvid energi i mellemgulvet, som kan minde lidt om en sukkerknald bortset fra, at den har en helt glat overflade som sukker, der har været opløst og efterfølgende er størknet og fået en glat overflade og fra denne energi stiger der en "iiihhh glæde" op. Når du har identificeret denne hvide energi, så kan du flytte forestilling af denne energi rundt i kroppen og derved løfte dit syn på tingene via denne hvide energi, men vær opmærksom på, at det er en meget intens energi.

 

- Når du puster ud, så kan du identificere og trække energier op efter i kroppen. Husk at lydene "aaahh" eller "iiiihhh", kun er redskaber, der kan hjælpe dig med, at arbejde med din egen indre og ydre lyde. Du er født med lyde i dig og omkring dig og mantra lydene kan hjælpe dig med, at nå længere med dit potentiale. Nogen mantra lyde har et meget stort potentiale, men du ikke vil kunne få hele udbytte af mantraet medmindre, at du arbejder aktivt med at bruge mantraet og har lyttet til essensen i mantraets energi.

 

Tilfredsheds lyden "Aaahh"

 

- Hvis man han været i gang hele dagen og sætter sig i sin lænestol, så undslipper der nemt et lille tilfreds udbrud "Aaahhh" for at underbygge den velvære og afslapning, som man gerne vil opnå eller føler ved at sætte sig i stolen. Når man sætter sig i en stol så går "Aaahhh" lyden inde fra brystet og rettes ud af, men hvis man ligger i sengen og krammer sin dyne, så går "Aaahhh"  typisk ind ad. I begge eksempler bruges "Aaahhh"  til, at skabe og udbygge en i forbindelse med den indre følelse, af tilfredshed og afslapning, men med den nuance at lyden tager forskellig retning, men med samme resultat.

  

Med lyden "Aaahhh"  og den tilfredsheds fornemmelsen der følger med dette mantra, der kan man rejse rundt i kroppen og nemt komme ind i kroppens energier i flere forskellige områder af kroppen. Sig "Aaahhh" højt for dig selv med udgangspunkt i brystet imens du lader dig besjæle af dette tilfredsheds følelsens mantra.

Læg mærke til, at lyden "aahhh" har en mørk tone i stedet imodsætning til den lyse hvidlige tone som ”iiihhh” lyden har. Lyden "aaahhh" samler energi til sig imodsætning til "iiihhhh" der blot aktivere den allerede værende energi. Lyden ”Aaahhh” indeholder både en lyd, en farve og en følelse af tilfredshed. En tilfredshed som kan kombineres forskelligt afhængigt af hvor i kroppen, man vil fremkalde denne følelse af tilfredshed som ”Aaahhh” aktivere i kroppen.

Hvis man ligger ned og lukker øjne, så kan man "sende" "Aaahhh" lyden ned i maven eller rundt i kroppen. Da jeg var barn tænkte jeg på, at det var som at morse et signal til kroppen, at sende  "Aaahhh" signaler til kroppen og gør man det lidt rytmisk fungere mantraet mest effektivt og giver en meget god energi.

 - Hvis man gnider sig om hagen, så vil man opdage, at det stimulere energien i hovedet i lighed med den måde, som lyden "Aaahhh" stimulere på og at de to ting kan underbygge hinanden. Det at gnide sig som hagen kan sammen med en indånding endda udløse en indre "Aaahhh" oplevelse af tilfredshed i hovedet - hagen virker næsten som et akupunktur punkt.. Der kan selvfølgelig findes tilsvarende akupressur punkter for "iiihhh" og de andre lyde.

 

”Aaahhh” lyden giver godt humør og tilfredsheden, fordi disse energier af tilfredshed sidder allerede i kroppen og venter på at blive aktiveret, af en tanke eller et mantra som netop lyden ”Aaahhh”. - kroppen er fyldt med forskellige positive energier, som nemt kan frigives, hvis man ved hvordan. I specielle områder af kroppen som baghovedet, nakke, bag skulderbladene, ved led, bag maven vil man typisk hurtigt opleve at ”Aaahhh” lyden aktivere tilfredsheds energi i kroppen. ”Aaahhh” kan også ændres til et superaktivt kælent aaaeehe, der aktivere og stimulere nærmest hele kroppen, som en kat der spinder. Man kan visualisere mantraet "aahhh" til en forestilling af en tunge eller pose af energi, der går ned i kroppen og som blandt andet kan skubbe uønsket energi ud. Mantraet ”aaahhh's ” lidt mørke tone, hjælper kroppen til at slappe af og afspænde og gør det nemmere for energien at komme helt rundt i kroppen.

  

Tilfredsheds energi kan fremkaldes overalt i kroppen i større eller mindre grad, men over- og under-krop samt center og baghoved er der tilfredshedens energien hurtigst fremkaldes og ophobes. Man kan visualisere "aahhh" energien som flydende energi der strømmer ud i kroppen og skaber en ekstatisk tilfredshed. Indre visualisering er en guldgruppe til at bruge kroppens energi effektivt.

Forstil dig et "aaahhh" som en tanke, som du ser for dig. Forestil dig, at denne tankeenergi breder sig helt frit ud i kroppen og  ud i din energi uden omkring kroppen sådan, at hele kroppen følelses indhyllet i en stor ”aaahhh” tilfredsheds energi, der frigør mere ”aaahhh” energi og derved frigøre spændinger. Du kan evt. også forstille dig, at du tager energien og smøre ”aaahhh" tilfredsheds energi rundt på forskellige områder af kroppen.

- Teorien bag ved at bruge mantraet ”aaahhh” er at fremkalde mere tilfredshed i kroppen.

 

Vi kan fra det ene sekund til det næste føle os tilfredse med os selv og vi kan bruge "aaahhh" mantraet til bevidst, at udbygge denne tilfreds følelse og til at slappe bedre af. Tilfredshedens energi omdannes til en mørk tonet (farven variere også med humøret o.l.) energi, som når vi arbejder eller foretager os noget og derved trækker vejret dybere.

Tilfredshedens energi kan flyttes rundt i kroppen, forstørres, strækkes og styres rundt i kroppen med mantraet "aaahh" - smag på ordet tilfredshed, tag tilfredsheden og dens afslappende virkning til dig. Det er selvfølgelig muligt, at forestille sig tilfredsheds energi alle steder i og på kroppen, som for eksempel næsen, øre, albue også uden at du bruger ”aaahhh” mantraet til at fremkalde tilfredsheds energien - det er generelt let at føle sig selvtilfreds.

 

Vær dog opmærksom på, at lyden "Aaahhh" og dens mørke tone kan være lidt problematisk. Den lyse ”iiihhh” energi giver i sig selv et overskud af energi når man arbejder med den, hvor ”Aaahhh” bruger mere energi. - "iiihh" aktivere hele energien i kroppen, hvor "aaahhh" energien en bestemt tilfredsheds energi, der virker beroligende på resten af kroppen.

  

Hvis du siger "aaahhh" højt for dig selv, så prøv og sig lyden så, at du lægger mere vægt på "aee" lyden eller du kan fokusere på "aaae", Hvis du bruger "aaae" så sig lyden med lidt modstand, så det bliver lidt kælent og dermed tilsætter lidt mere lyst til lyden.  De forskellige lyde tilsættes lidt  variation af andre følelser og så de kan få helt nye funktioner i forhold til dine visualiseringer og indflydelse på din krop og dens indre energier.

 

 

Andre lyde som kroppen fungere med.

Lyden: "uuMmm" (genspejler koncentration.)

 

Uhyggelige lyde som en ugles spøgelsesagtige tuden "Uuuuhhh" kan aktivere hvor vores stress sidder i kroppen, hvis vi mærker efter, hvor kroppen reagere på uhyggen.

 

Lyden "Raaahrrr" for balderne kan efter følges af energien "BAAaHh" der får energien til at skubbes ned og ud, disse to lyde kan også bruges evt. højere oppe på ryggen til slippe af med en uønsket energi fornemmelse. Man kan også sige lyden "Raaahrrr" for sig selv i brystet for, at opløse en energi fornemmelse man oplever der.

 

  

Det tibetanske mantra A-UM kan bruges ved at man søger inde i sin krop med lyden "Aeee" og når man får fokuseret på det område, hvor man vil ind i energien og så tager man en ny indånding og efter "Aee" til føjer man "UMM" og man vil opleve, at området bliver oplyst i gult lys og hvis der er ømme steder. Så forestil dig at du berør området ganske let med din pegefinger, så forsvinder problemet ofte. På samme måde hvis du har nogen tanker i hovedet du ikke kan slippe af med, så forstil dig at du berør det sted i hovedet, hvor du føler tankerne er og så forsvinder de. ( At visualisere at man berøre noget i kroppen pegefingerens healende spids for at få det til at gå i sig selv, er et legendarisk system.)

  

Mantraet "PYyyhh" får en gullig spids energi fra Y'et, der bruges til at skubbe noget væk og denne gullige energi fortrænger fornemmelsen af andre energiers organisation i det område det rettes imod. Kroppen vil selvfølgelig altid bagefter oprette den naturlige energi i området.

 

Sig lyden ”OOOhhh” højt i dig selv, men spids evt. munden dette får nogle energier fra området ved lår og skridtet til, at influerer energierne opad i kroppen og det er hvide og let tonede gullige energier, som der får de hvide energier i hjernen til og stråle ganske let af frisk hvid energi og det kan løsne en fra fastlåst indre oplevelse til en mere vital og skarp stemning. Hvis du står op og visualisere et hvidt "OOOhhh" som du siger i maven, som hvis du havde ondt i maven. Så læg mærke til, hvordan lyden trækker ned efter i mellemgulvet lige under maven, så maven trækkes ned i en mere afslappende stilling, hvor maven også lettere kan trække sig ind. "OOOhhh" lyden strækker og trækker nedefter, der hvor du forestiller dig den.

 

Lyden "Ø" høre til centralt i brystet hvor den opløser og samler om sig i rød energi. "Øøøøhh" er uden tvivl en omskrivning af "Ø" og man siger det for at samle sig. Denne lyd kan siges forskellige steder i kroppen for at omdanne energien til rød "Ø" energi og evt. sprede andet uønsket energi.

 

Generelt kan alle lyde som man kan tænke sig efterlade et eller andet indtryk og/eller aktivere vores indre energi landskab.

- Hvis vi siger for os selv, at vi virkeligt elsker et andet menneske, så vil nogen energier om kærlighed og forelskelse vækkes i vores energi krop og gentager vi tit nok vores oplevelse af kærlig, så vil vi langsomt begynde, at blive influeret, af den forventning, som vi har skabt i vores indre energi landskab og derfor skal man også passe lidt på, hvad man ønsker sig. Det er ikke fornuftigt at ønske nogen forventninger frem om noget, der i længden ikke modner eller på anden måde giver en de udfordringer, der kan gøre en lykkelig med den person, som man selv stræber efter, at blive.

 - I denne sammenhæng skal man huske, at alle lyde efterlader et indtryk i vores energi landskab, hvis nogen siger bøøøhh til os, så efterlades der et indtryk, hvis nogen fortællers os en vittighed, så efterlades der et indtryk i vores energi landskab og bare et nok så lille smil, kan helt ændre det indre energi landskab - så vores krop er vant til og få ændret ganske meget på sit energi landskab og mantra lyde er kun en måde, som vi kan gøre noget for og influere, vitalisere eller stabilisere vores indre energier.

Musik kan også ændre vores humør hen over forskellige klange, toner og rytme skalaer og musikken følelser, der producere tankebilleder, som igen giver et direkte indtryk på  vores humør energi og resten af kroppens energi. Det betyder selvfølgelig noget om vi påvirker vores energi krop med positive tanker, motion, mantra lyde eller stille meditation, hvor man i stilhed lytter til sit åndedræt.

Med eller uden musik, så influeres vi på alle måder som ved, at bevæge os yndefuldt, adræt, hurtigt eller langsomt. Det er selvfølgelig ikke sådan, at energiens forskellige påvirkninger styre os, vi mennesker har et "jeg", der vælger, at være og opleve at være til - nogen mener endda, at man kan definere livet, som det "at vælge", men selv om det, at vælge er essentielt ved livet, så betyder det lige så meget, måden som man vælger på og hvordan man arbejder med det, som man har valgt - og formen som man sætter sine valg ind i, har også betydning. - Så selv om man tuner sin energi til verdens lys, så handler det også om måden, man selv er med i det og den form, man vælger det skal få.

 

Energierne forskellige steder i kroppen har forskellig karakter og de kan kanaliseres rundt i kroppen i forskellige positive sammenhænge. (eksempelvis kan fleksibilitet i en del af kroppen inspirer andre dele af kroppen, sådan det opleves, som hele kroppen bliver mere fleksibel.)

 

Der er også nogle mantraer, som kan ophobe positiv energi som "iiiihhh", der kan ophobes blandt andet både i mellemgulvet og selvfølgelig i brystet. Mantraer der kan skabe direkte kontakt til ens indre via deres lyd, som lyden ”slubre”, som øjeblikkeligt kontakter noget i maven indefra. Lyden ”uumhm” kan siges med passion, som hvis man havde et stykke lagkage i maven og "uumhm" vækker samtidigt også en indre drømmene tilstand, som man kan hvile i. Ord som ”uumhm” og ”slubre” er "lyd-ord", som kan indvirke positivt på ens humør, når man siger det for sig selv.

"hirr" er en meget magtfuld lyd, der kan få os til, at spænde os op og have et tag i os selv.  

Alle lyde kan få et negativt udtryk.

Alle lydene ”aaahhh”, ”åååhhh” , ”uuumm” osv. Kan også siges så de udtrykker en negativ energi. Hvis man "ah ah", så menes der; det man må ikke. Hvis man siger åhhhe så betyder det; ikke så godt. ”iiihhh” ( men måske er "ikke" (ik') en modlyd til "iiihhh"). ”Næe” centrer os i det orange chakra der får os til at stå fast når det siges kort, men får os til, at glide når det laves om til det positive ”næhhee”.

 

 

Styrk dit indre energi forsvar.

Hvis nogen siger BØØHH til dig, så mærk at energien i hele mellemgulvet vækkes. For at udvide din forståelse af kroppens energier, så identificer de forskellige måder, som din energi mobiliseres. Ved at kende energierne kan du finde ud af, hvordan du kan styrke din energi til, at imødegå negativitet på energi niveauet og på det mentale niveau. Energier påvirkninger afføder en kæde af reaktioner, som vi kan gøre os selv bevidst om, ved at arbejde med vores reaktioner på indre energier, så vi tuner os selv til en mere formåls tjenlig måde, at tackle vores energier på, når vi eksempelvis udfordres af stress. Vi kan bedre bearbejde stress, når vi ved hvor den sidder i vores energier og når vi ved hvordan vi frigøre positiv energi i kroppens energi landskab.

 

Børn afprøver lyde.

 - Det er lidt morsomt, at tænke på, hvordan man som barn forestillede sig, at man kørte bil og sagde motorlyde som "aaaannndene anndeen" og skiftede gear "AAaaeennndene annden" og kørte op og ned i de motorlyde sådan, som man forestillede sig bilen lød. Man kunne sommetider blive helt ekstatisk af, at lege at man kørte bil.smiley.gif

 

Gør lyden personlig.

Mantra lyde kan gøres mere behagelige ved, at man engang imellem visualisere dem som indeholdende varme, sundhed eller at de udstråler lys, men det er også vigtigt, at du gøre lydende til dine egne. For bedre, at gøre lydene til dine egne, så prøv, at eksperimentere med, at sige forskellige toner (og overtoner) for dig selv, til du finder en lyd, der løfter dig samtidigt med, at du fornemmer, at lyden rør den, som du er - din "indre energi". Eksperimenter selv med lyde, det er ikke svært og du gjorde det selv da du var barn. .

 

Der er lyde til at ændre på næsten alle måder som du føler og du kan selv skabe lydene i din forestilling. Du har mange flere harmoniske lyde eller lyde der skaber energi og velvære i dig end du aner. Du kan skabe lyde for alt ved dig selv både tanker, hoved, sanser, arme, ben eller hvilken som helst anden del af kroppen eller sindet som du ønsker, det er bare at prøve sig frem. Selvfølgelig er mange smarte lyde allerede opfundet og findes i vores sprog. Ordet "tø" betyder at smelte og jeg tror betydningen kommer af en indre oplevelse af lyden "tø" specielt "Ø" har på os, som en varm samlende oplevelse, der opløser indre hårdhed og spænding i kroppen ved en indre gengivelse lyden (t)ø. Hvis du siger tø i dit bryst, så breder der sig en afspænding i brystet og denne afspænding har givet navn til tø-sne som er en naturens afspænding af is og efter min mening går samme betydning  igen i ordet "tøs", der referere til en ung pige der smelter andre med sin unge charmerende energi. - Sådan kan mange ord refereres til indre oplevelser, der er blevet overført på naturen og/eller blevet benævnelser i den menneskelig kultur.

 

Dyrelyde.

Noter også at de fleste mennesker bevidst eller ubevidst lægger mærke og føler sig tiltrukket til dyrenes lyde, som kattes spindende, dues kuren, hestens vrinsken, ulvens hylen. Dyrs lyde opleves ofte som følelsesudbrud og det får også os til at spidse øre fordi der er noget i dyrenes udbrud, som kan vi genkende ved os selv og måske noget som vi ikke altid helt forstår, men med tiden vil kunne lære fra. I hvert fald har vi taget dyrenes lyde til os i litteratur og musik og det er da også svært at beskrive en morgen på landet uden hanens galen.

  

I relation til guder af alle slags, så vil jeg lige huske folk på Buddhas ord: "Jeg vil ikke bære ved til gudernes alter, men kun bære ved til min egen udvikling.".…

- I øvrigt, som en anden interessant ting i forhold til de indre energiers lyde; Så siges det, at en Shakyamuni Buddha, kun lærte fra sig om inlightment med mantraet ”ah” og ikke andre ord eller lyde... så disse mantra lyde må jo have noget perspektiv.

 

 

                    Beyond the beliefs of any religion,
                    there is the truth of the human spirit.
                    Beyond the power of nations,
                    there is the power of the human heart.
                    Beyond the ordinary mind,
                    The power of wisdom, love, and
                    healing energy is at work in the universe.
                    When we can find peace within our hearts,
                    We contact these universal powers.
                    This is our only hope.

                                             Tarthang Tulku

"All you people out there, bring in the peace all over this world."

 
Panel title

© 2020 buddha-natur

Antal besøg: 34179

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.20125412940979sekunder