buddha-natur - side 4 Den indre energi

 

Fjerde del af: Vores indre energier.

(ved at blive renskrevet.)

Af Poul Solrart Sørensen

sidst opdateret 5-9-21

 

280)  Vi let kan bringe os selv i bedre humør, hvis vi vil og vi kan også let lade os "smitte" af andres gode humør, men ikke bare menneskers stemning "smitter" af på os, det samme gør naturen, hvor et indtryk fra et meget idylliske sted eksempelvis kan "løfte os" og vores energi niveau. Det syntes som om, at vi næsten altid har et potentiel af ekstra energi til at lade os løfte af noget vi oplever som positivt og imødekommende.

 

 

281) Vi kender først vores følelser, når vi forstået, at følelsernes energi er fysiske. Vi beskriver også ofte vores følelser med fysiske udtryk, som eksempelvis at vi har "varme følelser". Vi kan først bruge de følelsesmæssige energier i mantraerne, når vi har sanset energien i dem. Når nogen meditationer foreslår at bruge mantraet: ”Jeg attråer”, forstået som jeg attråer eksistensen. En attrå efter at føle hvordan kroppens energier fungere både i fysiske og mentale sammenhæng. - Det omhandler ikke den seksuelle følelse af attrå, men en attrå efter at føle sig med i det der sker – så længe det er positivt selvfølgelig. – Det handler netop om føle energien i stedet for at nyde den. Du kan "lytte" til energien i følelsen eller forestille dig, at du smager på energien i en følelse. Det essentielle er sansningen af energiens sammensætning og ikke så meget energiens suggestive virkning.  Noter også at vi mennesker er forskellige og har forskellige foretrukne følelser i vores krop. En anden side af, at mærke følelserne er ved at være aktiv. Prøve at hoppe lidt op og ned og fornem, hvordan en følelse af godt humør spreder sig med denne øvelse eller slå ud med armene til begge sider, som når du laver gymnastik og mærk igen, hvordan følelsen af overskud og energi optages i kroppen ved tanken på, at man attrår den energi som ens bevægelse skaber.

- Yoga, meditation og gymnastik kan bringe nogen følelser frem, som man kan, hengive sig til med lidt daglig gymnastik og meditation. Daglig meditation og "minding" af de indre energier, kan være med til, at afstresse en fra de negative sider af tilværelsen. På trods af alle slags ydrepåvirkninger, så kan man skabe en egen oplevelse af gode følelser, ved at udøve lidt yoga, bruge mantras, gøre gymnastik, meditere eller bare se sin krop som fyldt med latter og smilende energi – du kan tage styret i dit liv.

- Det at attrå eksistens er noget jeg er overbevist om at du vil blive glad for på sigt.

 

281a) Spids dine læber som til et kys og sug ind ad uden at åbne munden så der kommer luft ind og mærk hvordan du få forbindelse til energien i hele dit øvre bryst.

 

282) Prøv at gøre dig forskellige forestillinger som iiihhh mantraet eller det indre kys og lignende forestillinger om de indre energier i forbindelse med enten påsmøring eller indtagning af pebermynte olie og andre olier. Der findes mange forskellige former for kombination imellem indre energi tekniker, mantra lyde og eksempelvis forskellige olier. Der er også megen litteratur om forskellige natur olier. Vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er alle olier, som er lige gode for dig. Olier er ganske stærkt virkende – blot jeg smøre mig med et par dråber appelsin olie, så kan jeg mærke det på min følelsestone og jeg bliver i bedre humør.

 

283) Øvelser i forhold til at føle sig varm. Læg mærke til forskellige aspekter som; at hvis man trækker vejret nasalt, så kan man nemt forestille sig luftstrømmen igennem næsen bliver varm. Hvis man koncentrerer sig om sit inderste, som en kerne i mellemgulvet, så vil opdage at denne koncentration vil skabe en varme i området. Hvis man bevidst føler sig mindre end man er, så skaber den forestilling en sammentrækning af kroppen, der producerer en varme sensation i mellemgulvet, der spreder sig i kroppen. Hvis man holder lidt igen på vejrtrækningen og forestiller sig, at man bliver varmere ned igennem det indre i kroppen, så kan denne forestilling gøre en lidt varmere. Man kan hjælpe på den indre varme ved at visualisere sin krop og se for sig, at varme udvikles omkring hoved og rundt om hele kroppen og forestil dig så, at denne varmebølge om kroppen berør dig og din krop udefra.

 

Jeg vil lige igen nævne at spidse munden som til et kys også fremkalder en varme øverst i brystet.

 - Læg også mærke til, hvis der er områder af kroppen, der ikke så nemt bliver en del af at gøre kroppen mere varm.  Det er værd at sætte sig ned og arbejde lidt med, hvordan der er forskellige måder at fremkalde varme i kroppen, som kan hjælpe en med, at få mere og nemmere indføling med kroppen. Varme er en af de måder, der er nemt kan skabe en hurtig forbindelse med indføling af kroppen fra top til tå på engang. Visualisering kan bruges til og kunne indøve en varm fornemmelse i kroppen, som kan fremkaldes blot ved en kommando til kroppen om, at blive varmere og der er uden, at det kræver nogen stor koncentration fra en selv - det sker nærmest automatisk.  Forsøg evt. med lukkede øjne denne kommando: Jeg føler mig mere varm indvendig. Og følg evt. op med at; se for dig, at den indre energi bliver varmere først i hovedet og så i brystet - som en side gevinst kan prøve og notere hvor de energisammenhænge sidder, der reagere som om det var "jeget" når du giver udtryk for "jeg føler mig varmere indvendigt". – Det ”indre energi landskab” er også et varmt land.

Endvidere kan man gøre sig en forestilling af, at man giver sig selv et klap på låret og man vil så opdage, at der også i forbindelse med den forestilling kan bibringes varme til et område i kroppen.

 

 

284) Se dig selv som stående inde i din egen kroppen næsten i helt hvid energi, men med lidt rød farve hen over skuldre arme og hoved. Den hvide farve er der for, at holde fokus så man adskiller sig fra det indre og den røde farve er der fordi den fungerer godt med den indre energi, men er der for meget rød farve så ens forestillinger nemt opslugt af de indre energier.

Fra denne position, hvor man forestiller sig, at man er inden sig selv, der kan man orientere sig lidt om energierne i en selv blandt andet ved let at berøre de forskellige energier, som man oplever eller man kan bruge forskellige, af de tricks, som man kan læse her på siderne.

Læg også mærke til, at det ikke bare er rød energi, som de indre energier overtager, hvis du laver en forestilling af energi der er svagere end den energi der er i kroppen, så optager kroppen med det samme energien og omdanner energien til sin ”egen” krops energi. Visualisering af blå energi holder afstand til de andre energier. Den orange udligner energierne fordi kroppen opfatter den orange energi som varme og grøn visualisering af energi optager de andre energier i sig. Dette virker både for ydre og indre visualiseringer.

 

285)  Forestil dig først, at du trækker hvide energier ind om kroppen men sådan, at du også lader de hvide energier ”ånde” ud og ind igennem hudens energi lag. Derved oplades hudlaget med energier. Du forestiller dig, at du kun lader de hvide energi gå ind ad i kroppen, men samtidigt se kroppen som allerede fyldt med hvide energier, der bevæger sig rundt imellem hinanden. Du oplader denne indvendige hvide energi ”tåge” ved at forestille dig at du indånder denne hvide energi ind igennem hudlaget og lader det lægge sig til den indre hvide energi, hvilket oplader energien.

Hvis du rykker eller trækker lidt ved de energi lagene efter du har opladet dem, så vil du opdage, at det føles som at energien siver ud, dette kan du også opnå ved, at du forestiller dig, at du rykker indre energi lag ud over kroppens fysiske rammer så det kommer i forbindelse med energien udenfor.

 

286) Se hele kroppen som smilende, grinende og værende fyldt med latter og vibrerende af godt humør.

 

288) Med visualiseringer af vores indre, kan vi afdække energiernes sammenhænge. Hvis du ser for dig, at du med den ene hånd giver din anden hånd et lille smæk, så vil du konstatere, at energierne i hånden, der har fået et smæk, øjeblikkeligt frigør noget energi fra hånden, der hvor du forestiller dig, at du gav hånden et smæk. Hvis du forestiller dig at du tilføjer endnu et smæk nummer to på samme sted på hånden, så vil du konstatere, at energien i området bliver endnu mere tilgængeligt og slap. Det skyldes, at hånden som refleks afslapper energien hånden for at imødegå et nyt smæk på en afslappet måde, så den ikke brækker noget. Når hånden slapper af på den måde kan energierne nemmere flyde frit i området og registrere om alt stadig er som det skal være og det kan bruges i healing - men husk, at vi her kun bearbejder forestillinger af et smæk over fingrene og ikke virkelige fysiske smæk over fingrene, der som bekendt er skadelige.  Selv små fysiske slag kan give skader, så brug kun visualiseringer, der heller ikke på samme måde afsætter aftryk i vores indre energier, følelsestone eller aura udstråling.

Husk, at forestillingen om slag skal rette sig imod de indre energiers former og samtidigt med at du holder en personlig distance.

 

289) Kunstige opdelinger af kroppen kan hjælpe dig til, at afkode kroppens energier på samme måde som hvis du afkoder ved følge naturlige afgrænsninger af kroppen. Hvis du laver to kunstige linjer der krydser på brystet og derpå undersøger de energier, som det aktivere, så vil man opdage andre energier ved kroppen end, hvis man afsøger kroppen efter en forestilling af, at to parralle linjer går hen over brystetog du vil få en tredje opfattelse af brystets energi, hvis du forholder dig brystets naturlige afgrænsninger og en helt fjerde slag energi, hvis du forstiller dig din brystkasse malet lilla - man skal dog huske, at kroppen er en helheds mekanisme og selvom vi bruger kunstige afgrænsninger i vores forestilling af vores krop, som hvis forstiller os hænder eller fødder osv. Så er det en god ide også at forholde os til os selv som den helhed vi er og hvordan vores bevidsthed skifter rundt i oplevelsen af vores krop når vi løber, svømmer, cykler eller går en vandringstur. Vi tjener os selv godt ved, at holde en del fokus på, hvad vi opfatter, som vores naturlige fornemmelse af kroppens energi som helhed, men også huske, at der er mange fikse kunstige grænser, der give os fordele og indsigt i kroppen og dens energi.

- Som kunstige grænser til, at afsøge kroppen kan du forestille dig, at du står overfor et stykke net i krops størrelse med brede tern på ca. 5 X 5 cm. Visualiser der på dele af din krop opdelt i forhold til disse firkanter. Noter også hvordan energierne i kroppen lysner op, når du fokusere ind på et område i firkanterne. Gå ind og undersøge bestemte energier, som du identificere via visualiseringen af kroppen som opdelt i firkanter. Forsøg derpå og tegne de forskellige energier ind på et stykke papir med firkanter. Koncentrer evt. først om en firkant og tag derpå et par andre omkring liggende firkanter ind – når du aktivere energierne ved siden af det, som du fokuserede på så opdager du, hvordan fokus på disse energier modificere de første energier, som du undersøgte, dette kan evt. bruges med henblik på og svække uønskede energier. Ved fokus på et område eller en energi, så kan det føles som en noget åndeligt aktiveres, men det ikke din ånd eller en ånd i dig, men ånder der er omkring og som kommer og går, men du kan stadig forsøge, at forfølge denne energi, der syntes, at have en relation til noget åndeligt og sæt også disse energier i forehold til de energier, som du i det daglige oplever fra området. Efter og have tegnet nogle af dine forestillinger ned så forestil dig, at du har et virkeligt dejligt æble, som du har lyst til og forestil dig i forlængelse af dette, at energien i det område du har fokuseret på også lyser op i lyst til dette æble og noter derefter, hvilke nye lag i energien, der kommer frem i området.

 - Som afslutning kan du måske lave et lille billede af nogen af de positive energier, der skaber balance i området, du kan dels lægge det i et arkiv med tegninger af dine energier eller du kan også vælge og bære dette lille skema på dig og hvis der er ubalance i området, er det min erfaring, at det kan hjælpe en til, at finde løsninger på problemet - der er også hjælpsomme ånder, der kan finde på, at korrigere noget, der ikke er i balance. 

 - Noter også hvordan du kan grine og få et bestemt område med i grinet og for, at aktivere energien i bestemte områder, så kan det betale sig og forsøge med forskellige måder og grine prøv dig evt. med ”hi hi” elle ”he he” ”ha ha” ”hæ hæ” o.l.. - Vær opmærksom på ikke umiddelbart, at forsøge og kombiner sammenhænge, der ikke hænger sammen, men i stedet noter det, der faktisk sker.

Variation: Du kan også kombinere med den note, hvor du forestiller dig, at du bliver bange og får en følelsen af, at du sidder i dit bryst (evt. spændt som en kat.) og at du kan røre forskellige energier i dig og derpå vende tilbage til og være bevidstheden om hel dig selv.

 

290) (ikke færdig red.) Denne note handler om de fordele man har ved, at kende sig selv og sine energier godt. Forestil dig den røde farve som du har i rod chakraet og skift så den røde farve kortvarigt ud med en grå og læg mærke til hvordan, det syntes nemmere, at strække de indre energier i området med en visualisering af grå og hvordan den grå farve får energierne til, at lægge sig op ad hinanden. Hvis du skifter den grå farve ud med en hvid farve, så opdager du, hvordan den hvide farves energi hurtigt aktiveres op igennem kroppen. Den røde farve vil igen etablere sig med de røde farves næsten umærkelige nærvær.  Noter hvordan farve giver fylde og følelse til kroppen, men også hvordan grå/hvid giver energi og form til kroppen. Nu mere vi ved om forskellige påvirknings muligheder af kroppen, nu bedre kan vi stimulere den, så vi føler os tilfredse med os selv. Variation: Se energien og formerne i et område af kroppen helt klart og skift så farven ud med lilla og noter, hvordan denne farve helt kan ændre væsnet ved den energi, som man oprindeligt oplevede i området, det er næsten som energien bliver nemmere og komme i forbindelse med - Lilla giver os en følelse af at være med i kroppens bevægelse. Energien i rum i et hus kan selvfølgelig også opleves som nemmere eller svære og arbejde med alt efter farven i rummet og selvfølgelig også afhængigt af, hvilken slags energi, som man vil arbejde med i rummet.

 

291) Omkring farver, så er det værd at notere sig at sætter man forskellige nuancer af blå sammen, så uddyber de hinanden, men at forskellige farver ellers har en tendens til, at virke afgrænsende på hinanden. Farven hvid er alle farver og kan derfor gå ind og opløse alle farverne. Forestil dig, at hvid energi løber lodret i din krop og noter hvordan, at den hvide energi bliver alt dominerende og lige som trækker de andre farver væk. Når forestillingen om hvid energi er dominerende, så er kroppen modtagelig for bestemte typer påvirkning frem for andre. Min oplevelse af den hvide energi er at man med fordel kan bruge tungespidsen til, at smelte den hvide energi ved, at man i sin forestilling lader tungespidsen røre stedet, så man videre fornemmer den hvide energi smelte på tungespidsen. Der er for mig ingen tvivl om, at der er forskellige manipulationer, der fungere bedre med bestemte farver.

Sort er ingen farve overhovedet og kan derfor indeholde områder i kroppen, som har forskellige farver.

Min oplevelse med farver er, at man skal undlade, at eksperimenter for meget med farver i sammenhænge, hvor man ikke oplever, at de fungere for. Der findes udmærkede bøger om farve terapi, som der nok er nogen naturlig kombinationer i forhold til at bruge energien - måske kan man finde ud af, at sig selv et indre kys i en farve nuance end rød.

 

 

292) "Hvis der er en fornemmelse af noget, der presser sig på fra et andet plan”. Så har du en naturlig refleks for, at rykke tilbage ind i dig selv, som hvis du rykkede ind i en hule, det vil også typisk føles som, at du rykker indad imod i et brunt mørke og du i øvrigt inde i mørket fornemmer kroppen som beskyttende energi lag omkring dig selv. Ved at trække sig tilbage på den måde, så forsøger man, at undgå, at komme yderlige i kontakt med den negative energis berøringsflade, men i stedet helt og være opslukt i sin egne energier - "man trækker følehornene til sig" for og sige det populært. Når man har trukket sig tilbage, så fornemmer man lige som at, der stadig er en kontakt, at forholde sig til eller måske er det lykkes en, at slippe fri af den uønskede energi ved, at begrænse ens egen følelsesmæssige kontakt til fordel for ens egen "selvfølelse", hvilket er den ønskede effekt ved at trække sig ind i sig selv. 

Man kan åbne og lukke for følsomheden i forhold til omverden og nogen gange ønsker du, at udvide følsomheden for eksempelvis, at opnå mere viden og andre gange er det, at foretrække, at lukke af overfor energierne og det kan man gøre ved, at trække sig ind i kroppen og lukke ned for noget af ens åbenhed ved ikke, at udvide følsomheden for, at opnå mere viden og så ændre retningen på den indre følsomhed så den er rettet imod det indre i ens krop - vi kan selv dirigere noget på den retning i hvilken vores følsomhed er åbnet op og i den sammenhæng blive mere udadvendt.

- Det er vigtigt, at være opmærksom på, at det ikke er naturligt for os mennesker, at have et alt for højt følelsesmæssigt beredskab og vi  mennesker bør være opmærksom på, at når vi har givet for meget mulighed for føling af "andre energier", som er negative eller alt for opmærksomheds krævende, så bør vi lukke ned også selvom, vi har en natur, der køre i et højt gear. - Dette med, at lukke ned kan være noget af det, som folk der tager narko, kan få svære problemer med.

Når vi kommer i berøring med energi udefra, så aktiveres også ofte et netværk af ånder enten i relation til os selv eller til den energi, der er kommet kontakt til.  Disse ånder begynder så, at modarbejde eller på andre måde forholde sig til denne nye energi og man kan evt. drømme om disse ånder og deres energier og deres "vinkler" på det nye. Ånderne er også indbyrdes uenige og det vil nogen ånder, sommetider fortælle mennesker om, hvis de tror, at de selv får en mulighed for, at bruge sammenhængen i deres eget spil og i den situation skal man, som menneske være opmærksom på, at det at ånden fortæller en noget ikke betyder, at det er den måde tingene er eller udvikler sig eller at ånden overhovedet er på ens side - man skal altid holde fokus på, hvad der er ens egne sammenhænge i tilværelsen og man skal være lidt opmærksom på nye udviklinger, hvor man fornemme, at udviklingen er på vej et andet sted hen. 

 Set fra vort menneskelige perspektiv, så er ånderne ikke så spændende og de ved hverken hvilke  lotto tal, der bliver udtrukket eller hvilke fodbold klubber, der vinder - just joking - ånderne kan faktisk godt forudsige en vinder i fodbold, så man kan godt modtage fornuftig viden fra dette plan, men man skal altid huske på, at en nisse er en nisse og at ånderne altid arbejder ud fra deres eget perspektiv og position til, at udmanøvrere hinanden og mennesker - så man kan ikke rigtigt regne noget for sikkert. Man kan i øvrigt konstatere, at snart ligegyldigt, hvad man gør som menneske, så følges det af det åndelige og derfor er det godt dels, at kende til sine indre energier og dels, at kunne have noget styr på de energier, som man forbinder sig med - så godt som, det nu er muligt. Variation forstil dig, at du lægger sig bagover eller svømmer bagud i energierne og der aktiver energierne og evt. deres nisse relationer, der er til eller bliver til energierne når de aktivers. Ved at aktivere energier og notere om ånder reagere, så kan man danne sig et billede af noget af det åndelige landskab, som man er en del af på det givne tidspunkt - husk nisserne lever ikke i dig eller er en del af dig, du er et selvstændigt individ. Vær opmærksom på om den energi, som nisserne bevæger sig med signalere venlighed eller noget, som man skal undgå og kontakte. Husk kun og bruge sammenhænge, som du føler dig komfortabel med og brug det kun i de sammenhænge, hvor det funger for dig. Du er med til, at åbne op eller lukke ned for følsomhed om dine egne energier og i forhold til de åndelige energier i dit liv og dit forhold og forståelse af de indre energier, kan hjælpe dig fremad i forskellige retninger, som måtte interessere dig. - Husk at fremtiden vil bringe mange flere indsigter om de "indre energier og det åndelige, som vil gøre menneskers tilværelse bedre.

 

293) Hold vejret lidt tilbage og fornem de hvide energier. Visualiser derefter, at nogen af de hvide energier har en sådan intensitet, at de virker elektriske og styr dem så rundt i kroppen, som om det var energi, der kom fra enden af en elektrisk ledning. Ved, at styre denne energi rundt i kroppen, kan man døve energien i kroppen med den høje intensitet fra den visualiserede "elektriske" energi. Nogen bruger en visualisering af en løs elektrisk forbindelse i kroppen, der kan give "stød" til, at "blæse" alt fornemmelse af energi væk. Nogen bruger endda den "løse elektriske forbindelse" ret systematisk i forhold til energi man gerne vil have til brænde sammen. Man kan endvidere bruge den "løse elektriske ledning" i en visualiseringen til, blive ” lidt elektrisk” og på den måde blive mere energisk - men man kan altid føle sig mere elektrisk, ved bare og fornemme, at man er elektrisk med energi.

Som variation, så oplev, at områderne omkring et problem område er elektriske og at disse områder med deres elektricitet langsomt bevæger sig ind i området med problemet, så det også overtages af den elektriske følelse. Forsøg endvidere og identificer specielt følsomme områder og udsæt dem for din indre elektricitet. Du kan også markere et område nede i din tå og derefter et område i dit lår og derpå visualisere, at energien i låret trækkes ned og ganske let rør energien i tåen og at lårets energi derpå går tilbage til låret, hvorved, at der skabes en indre elektrisk strøm imellem de to punkter, der kan udnyttes til og friske energien op i benet. En variation over dette kan være og lade den indre elektricitet du føler i låret og så forsøge, at på virke tå området med oplevelsen af energien i låret - husk at man kan ikke bare duplikere energi fra et område og overføre den til et nyt område. Som tommelfingere regel skal man arbejde "med energien" i et område også når man forsøger, at introducere en anden energi og følelse til området - det være på områdets præmisser og med indføling for områdets energi også når man vil af med en bestemt energi i området.

Du kan også bare udsætte to punkter for din indre elektricitet og derefter forbinde dem for og at påvirke et helt område med din indre elektricitet og derved evt. køre noget energi ud af kroppen, som du ikke er interesseret i. I forbindelse med dette vil jeg sige, at jeg er meget imod elektrochok o.l. og jeg mener, at elektrochok kun er en discount måde og behandle den indre energi med (uanset om det er en fysisk elle psykisk indre energier, som skal behandles) og som man kun bruger, fordi man hurtigt vil bringe ventelister ned på en billig måde.  (Husk kun og bruge forestillinger når de fungere for dig, der er mere end nok af indre forestillinger og påvirke sit indre med på disse sider.)

 

294) Forestil dig et lille rum i din forestilling af kroppens indre energi, hvor du, så forestiller dig, at  lægge en rød og kærlig energi ind i rummet. Se dette lille rum for dig med kærlighed og noter en gang imellem, hvordan den røde kærlige energi kan udvikle sig helt ud over det lille rum, som du visualiserede den kærlige energi i. Forestil dig, at du ind imellem kigger ind i dette lille rum med den inderlige kærlige røde energi. På den måde har jeg haft opløst negativ energi i forskellige områder af kroppen. – Giv evt. også dig selv et indre kys til området. Nøjes med og læg kærlig energi til området og undlad, at bruge symbolske religiøse tegn, da disse tegn kan virker meget polariserende på den healende energi - vær menneskelig i den varme kærlige forståelse.smiley.gif

Forestillinger i vores tanker kan bruges til, at influere vores indre energier og dermed vores velvære lige som, at alle former for humør og stemninger også influere vores indre energier. Visualisere de forskellige energier, der udgør en eller flere smukke dufte og du kan se for sig smukke energier, som du kan bruge til, at arbejde med kroppens energier. Du kan også se for dig et idyllisk landskab af nature og se for dig forskellige og meget eksotiske energier, der kan være gemt i farver fra et sådan landskab. Energier fra nogen farver og dufte, kan være som fra en anden verden og kan hjælpe til, at uddybe forståelse og velvære.

 

295 Luk øjne og forestil dog, at du sidder inde i dig selv og noter dig, hvordan energien er lige umiddelbart uden om kroppen og forestil dig, at du i et sekund bliver den energi, der er det yderste der er ved kroppen og at du derved kigger ind i dig selv fra dit eget yderste lag - som et hylster der registrere sit eget indhold. Forstil dig evt. i sammenhængen, at du smøre fin hvid energi ud over det yderste lag af kroppen for at forbedre kontakten til energien i kroppen.

Prøv derefter også at forestille dig, at du smøre energi på kroppen for, at styrke den lidt selviske del af dit selvs energi - lidt selvisk energi øger "puls" og intensiteten og centreringen i kroppen. - Fokus på, at du forestiller dig, at det yderste lag, får påsmurt et fint hvid energi til, at lade huden "ånde".  Læg mærke til, at lidt selvisk blå hvid energi får den indre selviskhed til, at "ånde" næsten på samme måde, som fin hvid energi får det yderste lag af hud til, at ånde.

Som alternativ så forstil dig, at du smøre en lagekage ud over bryst eller hoved og noter, hvordan du oplever de forskellige af kroppens yderste energier , som aktiveres begynder, at "ånde, som følge af den morsomme vinkel med, at få lagkage ud over sig, der får huden til, at geare op, så hunden fornemmes som den ånder på trods af lagkagen ikke stimulere til responsen, at ånde - det er den psykologiske faktor fra godt humør, der giver følelsen af, at huden "ånder". Læg mærke til, at hver gang du ser dig selv fra et udgangspunkt i kroppen, så ser du nye sammenhænge og energi forløb ved kroppen.

 

296 Noter hvordan man kan stryge sig selv over håret og at denne strygning af hovedbunden også indvirker på energierne inde i hovedet. Forestil dig, at du klør dig på brystet og lader fingrenes energi gå ind under og sammen med fornemmelsen af og klø sig, hvilket kan løsne nervøs energi i området. – vi kan med fordel tænke over, hvor enkelt det er og influere vores energi.

 

297)

Forestil dig, at du nærmest desperat rækker bagud med alt din indre energi - lad alt energien følge med ud - og forestil dig så, at du slår nedad i energiens udadgående retning, når energien er kommet ud efter for. Du kan derved få en fornemmelse af energiens position og det kan også give dig et hint om dets funktion i din krop. Dette virker i tilfælde, hvor noget energi aktivere sig selv, når man ellers foretager noget andet. Du kan eksempelvis også bruge systemet i forhold  til, at forestille dig, at du bliver ræd og trækker dig ind i dig selv, så vil nogen energier automatiske trække med ind i centrum af kroppen hvor du trækker dig selv ind og forestil dig så, at du slår energierne nedad så deres bane skæres af og går ned. Du vil opdage meget om fra hvilke energicentre som energierne kommer fra.

 

298) Når man er hjemme, så kan man sommetider have fordel af, at dukke ud af nogen energier ved, at leve sig ind i en ydmygelsens energi, at vi har måttet bide noget i os uden, at  altså andet end, at bruge denne energi til, at afvise andre energier, der irritere en - vi har alle været ydmyget af det åndelige og oplevet, at uretfærdighed er gået for retfærd - men man skal passe på med offer rollen og have en anden rolle, som man kan bygge indholdet i tilværelsen på. Vi kan godt sige forskelligt til os selv og få det til, at fungere på forskellige måder. Det er som det, at sige til sig selv: ”Jeg er dum i hovedet, jeg er dum i ånden og jeg er dum i sjælen,” og det kan godt fremkalde en lidt gummiagtigt dum energi, der faktisk giver ro til hovedet og på samme måde, som at man kan sige til sig selv, at man er dum i hovedet, så giver en ro til, at danne overblik, så kan følelsen af, at man er underlegen, være med til, at afvise negativ energi - ånderne kan eksempelvis godt være bange for, at mennesker kommer til, at virke så kuet, at det vækker menneskene kollektivt til dåd for et samarbejde for, at forståelse og indsigt i vi mennesker og det åndelige, lægges frem til fordel for, at det enkelte menneske kan nå til indsigt i verden.

- Vi lever i en hård verden og det er i orden, at manipulere med sine følelser overfor sig selv, vi siger ofte til os selv, at vi er i godt humør selvom, at vi ikke er i godt humør, vi kan føle os ydmyge eller stærke på egne kommandoer og det er ok, så længe vi skelner og på ærlig vis forholder os til vores omverden og varetager vores ansvar fornuftigt.  Det også tilladt, at grine lige ud i den blå luft…lige som det er tilladt, at græde for, at følelse med sit indre, men der er altså flere andre muligheder for ryste uønskede følelses energier og andet negativ energi af sig - sådan som vi mennesker nogen gange må. smiley.gif

 

299) Nogen gør sig forestillinger, der indstiller dem på, at være meget modtagelige over for enhver fornemmelse af den energi, der er omkring dem. Hvis man foretager sig den proces, at man gør sig mere modtagelig for finere energier, så kan man med fordel samtidigt notere sig, at man også kan gøre sig mindre modtagelige for oplevelsen af finere energier. Vi lægger ikke altid mærke til, hvordan vi helt præcis har mulighed for, at indstille os i forhold til energien, fordi vi automatisk får det energi, som vi skal med den ilt, som vi får med vores vejrtrækning, sådan oplever vi jo det oftest. Ved at gøre sig modtagelig for enhver energi, så kan man nemt komme i forbindelse med åndelige energier, men man skal tænke sig om, fordi vores succes med, at kontrollere os selv, hænger ofte sammen med vores evne til, at lukke af for energier og tanker, der forstyrre os. Det er en illusion og tro, at man altid bare kan lukke for disse tanker og nogen trives med, at være mere åbne end andre og det skyldes også der er forskellige måder, at åbne sig på. Husk hvis du forestiller dig, at du med en fingere går ind og rør, der hvor du fornemmer, at tanker kommer fra i hjernen, så lukker disse tanke energier ned, men i sammenhængen kan, det også være en fordel og være opmærksom på om kroppen er, alt for åben for indtryk man ikke kan bruge til noget. Det kan være en fordel, at disciplinere sig selv til, at udføre noget man gerne vil eller skal, det hjælper også til, at vinde kontrol over ens tanker.

 

300) Flad den indre energi ud. Forestil dig at du flader noget indre energi, så det bliver flad som en pandekage og forestil dig så eksempelvis, at du føre en kant af pandekagen ud over kroppens fysiske ramme og noter, hvordan energien på den måde går i opløsning. Når du flader energien ud, så får du en anden vinkel på energien, der sammen med andre analyser, kan hjælpe dig til, at få fornemmelse af den energi, som du arbejder med. Ved at nedbryde energien ved, at stikke kanten af pandekagen ud over kroppen, så får du endnu en vinkel til, at analysere den pågældende energi og en måde til, at få den til, at gå i opløsning. Prøv og sætte en liste op over de mage vinkler på, at se nye vinkler på den indre energi, som du finder på disse sider.

 

301) Forestil dig at du trækker en korkprop ud af et område, med en problematisk energi og udnyt den afspænding somme denne forestillingen giver. Forestil dig, at proppen kan have forskellige størrelse eller du med vride med proppen for, at få den fri af kødet og kroppens energi. Variation flyt evt. med proppen imellem flere steder og noter hvordan det blot lægger energi i området og giver indføling med stedet.

 

302) Hvil i dig selv og føl dine indre energi og forestil et lys i dig evt. i  brystet og forstil dig først, at lyset lyser op, med en intensitet som et elektrisk lys stråler, men uden det kolde i det gule elektriske lys og så øg intensiteten så lyset stråler og noter, hvordan det strålende lys virker helt ind i og nærmest igennem kroppen og virker som lykkefølelse. Elektrisk lys har en mere neutral virkning i forhold til det fysiske, men virker stimulerende på psyken. Forestil dig evt. noget der gør dig virkelig lykkelige og sammenlign med foregående.

Forestil dig der efter et lys der flammer op i brystet og mærk, hvordan energierne bliver myge og modtagelig for forandring og andre visualiseringer. Tænd der på en lampe med et  kraftigt lys og fornem, hvordan man mister noget af fornemmelsen til de indre energier, fordi ens psyke påvirkes af lyset, så de indre energier vil føles lette og neutrale ved et kraftigt el lys, men som vil føles som kroppen bliver påvirket til følelsen af lykke, hvis det er et naturligt strålende lys, som det kan opleves på en sol intens sommerdag. Der er meget forskel på lys og om vi er bevidste om lysets virkning. Forestil dig evt. sollys, som det er på en almindelig dag og lad dette ikke alt for stærke sollys slikke hen over et af grænset område af kroppen og mærk, hvordan energien styrkes og bliver intens i området.

- Der er stor forskel på de forskellige lys energier og vi burde har mange forskellige ord for de forskellige lys intensiteter, som vi oplever, fordi de er meget forskellige, der er meget forskel i kombinationen af varme, lys intensitet om det flammer eller stråler osv. Lys gør energierne lette og varme, men hvis det flammer op, så lys bliver til ild, så bliver energierne først blive svage og medgørlige og derefter "brander" strukturen af og man ender med energier, der er tungere og kolde. Noter at lys fungere ikke så godt med i en ild kvalitet, men fungere eksempelvis også fint med farver som eksempelvis blåt lys sådan, som det vi oplever på en ganske almindelig skyet dag. Lyset ved en forestilling om en den indre hvide energi i kroppen fungere også godt.

 

303) Hvordan fungere ord. Nogen ord fungere i forhold til traditioner, som vi mennesker har ”aftalt” med hinanden, imens andre ord bliver influeret, fordi ånderne/nissen manipulere menneskers måde og artikulere lydene på – mange mantraer er blevet korrupte på den måde. Forestillingen af lyden ved ordet ild kunne eksempelvis godt have en mere venlig lyd til sig, fordi ild også har en side, hvor den giver varme (varme betyder sådan set også "ild"). Vi har selvfølgelig både varme, hede, flamme og lys, som er mere venlige nuancer af ild, men i forhold til at ild også fungere på et indre plan, så kunne det være godt med nogen flere ord i forhold til "indre ild". Vi oplever jo folk aldrig siger der er ild i den person, men i stedet siger folk, at der damp på den person eller en har ild i røven, dette tyder jeg som, at det rigtige ord for indre ild eller lys endnu ikke er fundet.

Måske har vi engang haft flere ord for indre ild, præcis som vi har lyd ordene "iiihhh" "Åååhh" "Aaahh osv. til, at beskrive følelser og fremkalde indre stemninger, men måske med tiden er lyden eller betegnelsen for indre ild er gået i glemme bogen eftersom, at sproget har forandret sig - måske er ordet ordret for indre ild i stedet blevet til ordet for farven gul. Jeg oplever i hvert fald, at ordet gul har en masse kvalitet ved sig, der lægger til energien i indre varme og lys. Vi menneskers problem er også, at ånderne langsomt nedbyder eller ændre betydningen af de effektive ord og lyde, som vi har for kroppens indre energi og som hvis brugt rigtigt, kan hjælpe mennesker til, at kende og bruge sit egen indre energi bedre.

Det ville være dejligt, hvis vi alle kunne gennemskue disse sammenhænge om åndernes forskellige negative indvirkning på sproget i forhold til, at have hold på os selv, fordi en masse mennesker ville, blive hjulpet over deres generthed i sammenhæng med, at de er bange for og sige noget, der lyder forkert o.l.. Det der sommetider kan bekymre os i forhold til og møde nye mennesker, er hvordan disse mennesker er bag facaden og det er selvfølgelig i forhold hvilke ånder/nisser de relatere til i deres åndelige univers og hvorvidt vi selv med vores indre åndelige relationer/dæmoner kan blive accepteret for den som vi er i relation til andre mennesker og deres ånder - vi oplever alle perioder med den slags problemer. I disse sammenhænge kan man ikke regne med, hvilken religion folk har eller om de tror på noget, fordi alle ånderne i universet er nisse ånder og den eneste måde, at kunne regne med noget helt sikkert, hvis man kan kontroller alverdens nisseånder og det kan man ikke, men vi kan forsøge og holde os på afstand af ondskab og ikke selv opføre os ondt og stå af når nissen forsøger og bruge os til og bringe noget dårligt ind i verden – og det behøver vi ikke en religion til og det kan tilføjes at mange mennesker har en bedre opdragelse og mere dannelse en de forskellige religions nisser…

 

304) Gå ind i følelsen desperat, ikke spænd, men blot fornem, hvordan hvid energier og anden energi, der er i centeret af din krop ca. lig ud fra navlen, bare vil op og ud og følg energien gå op ad og til himlen over dig. Prøv også at fornem, hvordan energien påvirker kroppen ved og fokusere på et bestemt område, hvor den hvide desperations energien kommer fra i kroppen og noter, hvordan denne intense hvide energi (med en lidt sort skygge) bemægtiger sig kroppen og kan flyttes rundt i kroppen og bruges til og overtage energien i området. Jeg har før omtalt, at man kan forestille sig, at der er et smukt og nærmest helligt rum uden for en selv og derefter forestille sig, at bestemte energier i ens krop attrår og slippe ud i dette "hellige" fantastiske  rum, som man forestiller sig uden for kroppen og man kan lægge en dyb hengivenhed og medleven til energierne i dette område uden for kroppen, så de indre energier ønsker, at slippe deres tag i ens kroppen og forsvinde ud i dette rum og det er meget fornuftigt, hvis det er energi man vil af med … men for, at komme tilbage til desperations sammenhængen, så er denne sammenhæng også en måde, at skabe i dette tilfælde et mentalt stadie, hvor man kan styre imod for, at slippe energi ud når man samtidigt kontrollere den måde man går ind i desperations energien. Man kan manipulere med ens sindsstemning og indre energi på mange måder, som jeg vil sammenligne lidt med, det som det religiøse mennesker får ud af og bede. Hvis man går bevidst ind i det, at arbejde med sig selv og ens energier, så kan man opnå mere målrettede resultater og lære, hvordan man bruger kroppen til, at give forløsning. Der er uden tvivl forskellige mønstre af følelser, som kan bruges til og bringe energi frem i kroppen og flytte de forskellige følelses energier rundt til steder for og optimere vores styr over os selv og vores energier (tænk også her på det indre kys og latter energi osv.), så vi kan fungere bedre med vores krop.’

 

 

305) Forestil dig, at energien går på tværs i din krop i flere forskellige lag (undtag fokus på benende) og forestil dig så, at disse lag trækker sig lidt sammen og mærk hvorhenne energien løsnes. Forestil dig også, hvordan du lader et lag af energi, få lagt et ekstra lag på energi på, dette kan løsne energien over og under området. Husk under disse forestillinger og relatere til det overordnede billede af, at energi går på tværs i kroppen sådan, energien frit går i kroppen i flere lag fra den en side og går ud i den anden side. Hvis man kun oplever energien på en måde i kroppen, så oplever man ikke på samme måde, at man har energi, som man kan gå ind i og bruge.

 

306) Se for dig et sted, hvor der er en spænding i kroppen, det kan være alt fra en udspillet mave til en spænding i ryggen. Duplikker de linjer, der af spændings energi og forestil dig, at du lader energien i disse grænselinjer holde deres form, men intensiver energien, forestil dig den helt rød af intensitet og kør den intensiverede kopi energi hen over den oprindelige første energi og lade dem hægte i hinanden og derefter trækker lidt frem tilbage med begge energier og du vil opdage, at den første energi mister i spænding og ofte derved vil gå helt i opløsning og at det endvidere vil være muligt og se nogen af energierne omkring denne energi.

 

307) Hvis der er et område du vil undersøge, som eksempelvis et område i siden, så forestil dig, at du bliver lidt bange og trækker dig ind i kroppen (du behøver ikke og føle dig meget bange) og fokusere på den sensitivitet du får af den bange følelse, sådan fokusere de sensitive følelser lige under det område, som du vil undersøge og forestil dig, at du skubber denne ”bange følelse” lige under området og noter hvad der giver sig tilkende af energier og du kan afslutte ved og køre den bange energi ind midt i området og lade den nervøse energi tiltrække evt. irriterende energi og derefter køre den ”bange energi” helt ud af din krop.

 

308) Forstil dig et plastik rør på størrelse med når, at du sætter de to tommelfingere og de to langemænd imod hinanden til et hul og forstil dig, at du sætter et kort rør med et sådan størrelse hul og sætter det eksempelvis på brystet eller bag skuldre og forestil dig så hvordan, at energi automatisk opleves som om, at forsvinder ud af røret der hvor rør hullet sættes på kroppen. Du kan også forestille dig et større rør, der dækker begge lunger og sæt dette rør til ryggen og forestil dig så, at du efterlader det der og noter at denne visualisering hjælper til og trække luft ind til lunger og fylde brystet ud – hold fast i billedet af cirklen som røret aftegnede, selvom billedet af selve rørt opløses. Forstil du sætter et rør til et område og forstil dig det suger sig fast til kroppen og forestil dig, så at du trækker røret væk med alt den energi, der hænger til ”suget” af røret.

Disse visualiseringer kan bruges til og friske energien op i kroppen på forskellige måder.

 

309) Hvis du mærker et indre pres i et område, så prøv og analysere, hvordan kroppens naturlige energier stemmer op imod denne energi og identificer den styrke og struktur der ligger bag disse naturlige opbygninger imod en negativ energi. Stemmes der op imod energien sådan der bliver en grænse imellem energierne som man kan forsøge og manipulere eller identificer energien ved eller er det sådan at energien opleves et stræk i kroppen energi, der mindsker smerten i området, der er mange forskellige energier, som man kan lære og bruge ved og iagttage legemets naturlige brug af disse situationer. Som jeg før har anført før, så noter energiens farvetone og prøv se om, du kan give energien, der hjælper et navn, så som stærk, loyal, bevarende, vitaliserende m.m.

 

310) Forestil dig forskellige typer kontakt til kroppen : 1) noget rør din skulder 2) skubber let venskabeligt til din skulder eller 3) Noget strejfer energien som du har føling med lige ud for din skulder.

- Læg mærke til, hvordan de tre forskellige typer kontakt til kroppen producere tre forskellige følelser og tre forskellige respons i kroppens energi. Det lette strejf af energi kan give en kriblen og vitalisere din egen ydre energi. Hvis du rør med følelse, så overføres følelsen i energien og sker berøringen uden følelse, så går energien lidt i sig selv, hvilket er praktisk, hvis energien ikke tjener noget som helts positivt formål.

Hvis nogen slår dig venskabeligt på skulderen, så kan det føles, som hele energi kroppen kommer i vibration og man kan identificere forskellige lag af energi i kroppen, som der kan arbejdes med. Læg mærke til, at når du forestiller dig et venligt skub eller et kammeratlig klap på skulderen, så optræder, så frigøres der en venlig afslappet energi, der samtidigt er meget fint følende og som kan forvandles til et forsvar, hvis klappet skulle vise sig, at være fjendtligt ment. Hvis vi oplever en negativ energi så kan ignorere denne energi, men hvis du er bevidst om den negative energi, så vil du fornemme noget om hvor energien kommer fra og så i forhold til ånden hos den person der udviser negativiteten og du kan også nogen gange opdage om det er mennesket eller ånden du har et problem med. Når du afviser energi så vil du ofte opleve det, som en hvis kulde, som du ubevidst udstøder, når du distancere dig til et andet menneskes følelser. Vi skal sommetider observere hvad godt vi kan bruge vores iagttagelser til og lige som vi bevidst kan vende negative energier ud af, så kan vi også fokusere på, hvordan vi kan vende gode energier både ind ad og ud af. 

 

311) Forestil at du trækker energi over til den ene side enten af kroppen eller hovedet og forstil dig derefter, at det klister sammen eller energierne smelter sammen. Du kan også forestille, at dig to sider tiltrækker hinanden. Forstil dig en del af energien i underkroppen trækkes op til over kroppen eller forestil dig at det øverste og det nederste af hovedet tiltrækker hinanden. Det er sammenhænge hvor man kan øge cirkulation af energi i forhold til bestemte områder eller køre energi sammen, så energien ikke opleves som aktiv eller det kan øge koncentration. Variation: Forestil at du trækker energi fra den ene side til den anden side i kroppen.  Hvis du så forestiller dig, at forskellige energien klistre sammen i hvid energi i hovedet, så stopper det nemt tankerne.

 

312) Den note har jeg taget med for og oplyse om, hvordan verden i virkeligheden er og ikke fordi jeg vil have mennesker til og hade hinanden for nissens eller deres egen skyld. Sig til dig selv: Jeg er bedre end alle andre og andet. Jeg hader alle andre og alle andre og alt andet er mindreværdigt i forhold til mig. Jeg hader alt og alt er underordnet mig. Se lige frem for dig ud i den lyse dag og tro på det, når du siger, at du hader alt og ser det som mindreværdigt og underordnet dig. Kig frem foran dig på jorden og det er mørkt og mærk hvordan du er parat til og træde på alting – se evt. derefter nedad, som alt ligger under dig. Mærk hvordan dit bryst og dine bronkier udvider sig og du trækker luften lettere. En anden variation er, at du siger: At du hader alle andre og de er dig mindreværdige og underordnet i navnet på alt hvad der er helligt… virkeligt tro det med hjernen. De kristne vil måske underforstået mene, at det er ondskab, men de får klaret bronkierne ikke desto mindre. Nissen er ligeglad, hvad du kalder ham, han skal nok finde nogen, som han kan bruge til at hade med, så derfor afstå fra at hade og nedvurdere andre i den virkelige verden, det er ikke vejen frem og der er nok had både på det menneskelige og det åndelig plan i forvejen og ligesom der ikke var nogen gud til at forhindre 2 verdenskrig, så er der heller ikke nogen gud der forhindre 3 verdenskrig, så vi mennesker skal vælge ledere, som vi tror på vil gøre hvad de kan for at undgå had, undertrykkelse og krig.

- Men vores psyke fungerer også med lavere instinkter som vi kan udnytte og sommetider kan disse lavere instinkter give os luft, når man siger man hader alt, så kan man næsten mærke energien får en giftgrøn kvalitet ved sig, der løfter brystekassen klare energierne i bronkierne og bringer det bryske frem.

- Det kan måske også forklare nogen typer religiøs fanatisme, som findes både hos hedninger, ateister og troende, det er selvfølgelig ikke meningen, at man skal bruge den her givende indsigt til at hade, men til og forstå vores energier, så vi kan arbejde med alle vores energier, men selvfølgeligt med positivt og medmenneskeligt sigte. Med forståelse af disse energier, så tror jeg at megen selvretfærdige harme, som kristne blandt andet lægger for dagen, vil blive gennemskuet for hvad det egentligt er. – De har også passiv aggressivitet at skulle passe på.

- Måske er der så meget stres, fordi så mange trækker deres vrede op i brystet og bruger det, som et drive til og komme igennem dagen.

 

313) Tage energi ind med hele kroppen et råd: De kristne nisser vil gerne narre mennesker til og være forsigtig med og flytte indre energier, som de har kørt ind i menneskers energi krop. En af grundene til, at de kristne nisser ikke er interesseret i, at mennesker får nemmere adgang til oplysning om og flytte på deres indre energi eller oplysning om og bruge meditation, der er fordi så vil mennesker også køre den energi ud, som de nisser der udgiver sig for og være jesus forsøger og lægge på mennesker. Det kan hjælpe på problemet, hvis du tager energi ind med hele kroppen og forsøger, at bruge alle områder af kroppen til og tage energi ind. Udvælg områder til er og være følsomme for den energi der er lige uden for din krop sådan, at disse områder kan tage energien ind – du kan evt. skifte lidt med forskellige sæt af områder, der vælges til og føles følsomme. Et hvert område, der har en fornemmelse til sig, kan du bare tage alt den energi til, som du kan bruge til og bryde med energien, som du finder uønsket. Når du får øvet dig og umiddelbart kan se din krop, som bestående af sensitive flader, hvor du bare kan tage energi ind til, så kan du også lære dig og spejle dig i energien, der omkring dig og tage energien fra naturen og lade indgå i din egen energi. Denne din egen energi af sommer (overbelyst glæde eksempelvis) kan du, så bruge til og afvise energi der kommer udefra. Variation: Forestil dig også at du trækker energi ind over alt i kroppen når, du tager et dybt åndedrag og notere at alle områder, kan gøres sensitive til og tage mere energi ind.

 

314) Forestil dig to områder i dit hoved eller i kroppen og forestil dig så, der er trukket en rød/brun linje imellem to områder og forstil dig så, at områderne trækkes sammen og du krøller den energi der rør på sig imellem områder og smider energien væk. Det er virkeligt et godt system, der kan løsne energier og fjerne dem så kroppen får mulighed for og danne nye friske energier i området. Man kan også forestille sig at man ruller en gummibold hen over noget og der med aktivere nogen områders energier så de kan fjernes og man kan evt. køre gummibolden frem og tilbage som et viskelæder, det giver fornemmelse af energien i et område.

 

315) Indledningsvis brug kun systemer, som du syntes du kan få til og fungere for dig. Prøv og føl dig gal i hovedet, så du stirre frem foran dig og sådan, at du projektere energien frem i hovedet, så du ser de sorte energier frem foran dit ansigt. Noter hvordan slap energi slipper dig og kroppens energier ordener sig mere til et tiger spring. Noter at det ikke klare hjernen.

 

316) Vær følsom igennem huden. Fornem at huden ånder sådan, at selve huden og laget under også vibrer af fin hvid energi. Energien der findes i luften omkring kroppen kan bruges til mange ting, hvis vi øger vores opmærksomhed på, hvordan den naturligt vitalisere vores krop - man kan med fordel være ekstra opmærksom når er ude, at gå en tur. Noter at man kan fokusere på forskellige områder og fornemme, det ånder af fin hvid energi også inde i kroppen og det dels frisker op og får en til føle sig anderledes, ved aktivere sin sensitivitet i kroppen.

 

317) Forestil dig en statue af Buddha inden i dig og bevæg den rund og lad den dukke op i energier, som du ikke syntes om eller lad statuen afbalancere indre energier. Det kan være en fordel og have en Buddha stående, som du bruger til din indre forestilling. Jeg vil foreslå en lille rund Buddha i mørke farver og en af dem med et barberet rundt hoved, som du dog kan ændre farve og form til det der på ethvert tidspunkt fungere bedst med dine indre energier. Lad eksempelvis din forestilling af en indre Buddha stikke hovedet op i energi, som du ikke kan lide og opløse denne dårlige energi eller brug denne indre forestilling af Buddha til og øge energi i dig, der giver velvære. Denne indre forestilling af Buddha, er ikke forestilling du skal lukke fast i en bestemt form, men forestil sig, at denne indre Buddha bevæge sig rundt i dine indre energier. Lad Buddhaen optræde som varm, kold, badet i lys, med kærlig aura og alle former for energier, der på tidspunktet fremmer og styrker dine indre energier, så de flyder i harmoni, sådan du får frigjort din energi. Lad din Buddha fremstå, som en energi Buddha, der kan ændre og frigøre din indre energi. Undlad og tillægge denne indre Buddha for mange forestillinger, der kan hindre dig i, at bruge denne indre forestilling til og gøre din energi fri. Se denne Buddha, som en du kan sende rundt over alt i kroppen og ind i hvilken som helst energi kroppen. Ikke kling på et følelsesladet sæt til denne indre Buddha, men forhold dig helt igennem neutral når du forestiller dig, at Buddha udstråler en kærlig energi, giver harmoni og balance eller den ”brænder” sig igennem negative energier, så er det blot en energi forestilling, som du styre, der ud fra dit ønske slipper din indre energi løs og skaber mere harmoniske indre energier. Ved og se dette helt neutralt kan du højne hele dit forhold til dig selv og hvad du kan lære om dig selv og andre og den buddhistiske middelvej.

 

318) Luk øjnene og forstil dig, hvordan du føre den ene hånd hen over et område af din indre energi. Forestille dig så, at du trykker på et bestemt område med en finger og derefter igen samler fingrene igen til en healende flad hånd over området og noter hvordan du kan trække energi ud fra det sted, hvor du trykke med fingeren, med den healende hånd, som du holder lidt over stedet i din forestilling.

 

319) Hvis du have indføling med din krop eller slappe bedre, så er her endnu et system: Sæt dig i lænestol og luk øjne og sig til dig selv, at du føler, at du er træt indvendigt og det er vigtigt, at du fokusere på, at det er de indvendige områder, som kød og organer, der føles som værende trætte. Gå fra område til område i kroppen og forestil dig, at området bliver træt. Læg eksempelvis mærke til, hvor afslappet du bliver, når du går ned i haserne og føler, at kødet i det område bliver rigtigt træt. Ofte samler vi energien til og stå imod og ”gå fremad”, men når man fokusere på en indre træthed, så spreder man energien.

 

320) En forestilling om ”hvidglødende” små punkter, der trækkes til hver sin side, kan skabe en forestilling om en behagelig mørk energi i slipstrømmen. Der er virkeligt mange muligheder for indre forestillinger som involverer: Farve, lyde, temperaturer, former, forlængelse af former eller koncentration i forskellige områder af kroppen osv. og det vil tage mange år og kortlægge alle disse mulige kombinationer. Det vil tage en meget stor computer og udregne alle de kombinationer, som der kan gøres i forhold til positiv påvirkning af vores krop, omtanke, humør m.m. Det er en æra, der starter for os i vesten, men i østen har der været mere eller mindre fornuftige bølger interesse i mantraer og nogen bølger har indeholdt mere oplysning om energien, som mennesker selv har kunnet bruge ligesom mine noter og anden mantra lære er endt i en slags bøn til diverse nisser, som siges mere eller mindre automatisk og uden noget større indhold af oplysning.

 

321) Jeg skulle til og røre ved noget ulækkert forkullet aske og lagde mærke til, at jeg fik kontakt ind til energien i kroppen på en helt ny måde, ved min forbeholdene måde og tage ved denne aske. Jeg tænkte derpå, hvordan jeg ville have det, hvis jeg tørrede det ud over hele ansigt og jeg noterede mig, at jeg også i sammenhæng med og forestille mig og tørre det ud i ansigtet, fornemmede nogen helt andre energi linjer i forhold til den måde, som jeg ellers oplever mit ansigt. Mærkelig lugt eller lyd kan også aktivere vores indre energier på nye måder, der kan give os bedre fornemmelse af de indre energier og deres funktioner.

 

324) Forsinket reaktion. Hvis du mærker en reaktion i den indre energi, så prøv og hold energien i området tilbage i kortere eller længere tid og lad der efter energien gå frit igennem kroppen. Nu mere man forsinker en reaktion nu mere kan man tit lære om, hvad energien er, hvordan den ser ud og hvor den kommer fra. Variation: Man kan som en slags meditation mærke efter, hvordan kroppen føles og dvæle ved hver enkelt fornemmelse man får af energien. Variation to: At man forestiller sig, at man ”træder” et ”skridt” tilbage i tid og står i de følelser og fornemmer man umiddelbart har haft og som har ledt op til det man føler i ”nuet” og derpå analysere og opløser de energier, der ledte til en evt. vrede eller skuffelse, som man har i nuet. Så snart man oplever, at forestillingen om og træde tilbage i de følelser man har haft, så får kan man flere og bedre vinkeler på de energier ens følelser består i nuet.

 

325) Nogen vil måske undre sig over, at ånderne/nisserne kan skabe drømme, som fortæller os om fremtiden. Den nemmeste måde og forklare det på er, at fremtiden er et landskab, der ligger forud for vores jord og solsystem og som allerede er manifesteret – fremtiden er sket ( i hvert fald delvis planlagt” inden jorden triller ind i ”fremtidens” energi – strukturere for ”nuet” er i funktion. Så når kloden eller solsystem bevæger sig frem tidsmæssigt, så bevæger det sig i en tunnel af fortid af energi, som allerede er organiseret og rubriceret i dets indbyrdes forhold og energien er af en sådan art, at den brugt fremtids energi er selve energien som vi skal bruge, som eksistens. Pointen er, at vi triller af sted i energier, der allerede er udmålt i deres forhold og måde og virke på, så de i nogen omfang er under så meget kontrol, at måden vi mennesker vil udspille dem på bliver helt forudsigelige også for de mere smarte af de mindre ånder/nisser som også eksistere i relationer med vores menneskelige univers – man skal dog påregne, at vi har fri vilje og vi kan ændre på tingene i vores liv undervejs. 

Den energi der allerede er udspillet og fungere som fortid i relation til universet, men som opleves af os som fremtid er dog lidt ”løs i energien” på den måde og forstå, at der i nogen udstrækning er plads til, at vi mennesker kan foretage valg eller at også at vi mennesker kan udsættes for manipulation af åndeverden. Når vi, som mennesker er opmærksomme på disse sammenhænge, som vores muligheder for valg fungere i, så skærper vi os sommetider efter og få det meste ud af disse muligheder, hvorfor disse sandheder ikke burde belægges med tabuer af vores samfund sådan, som det er i dag. Vi lever i en uoplyst tid, hvor mennesker ikke har den fulde forståelse af de sammenhænge, som deres muligheder fungere i og kristendommen gør deres bedste for og forplumre det endnu mere, men sådan er det, når man tilbeder nissen, som de kristne gør.

 

326) Denne øvelse omhandler, at forestille sig en Buddha energi i sin indre energi, som kan nå ud alle vegne i kroppen. I denne note går sammenhæng ikke bare på, at man kan afbalancere indre energi med forestillinger om en healende energi, men også om, at nå ind i kernen af ens energi med hjælp af en accept af den er, som en nøgle til, at gå ind og opløse ens energi med en mere afbalanceret oplevelse sine energier.

Denne note omhandler alt den dårlige energi, som man påvirkes med og som ophobes i en selv, både fra andre mennesker og ånder og som er energi, som man på alle måder ønsker og tage afstand fra. Indlednings se for dig og hvordan du kan se helt neutralt på dit legeme og dets indre energi og det had som gemmer sig i energien eller bølger rundt i dig og hvis du ikke kan elske disse negative energier uanset deres natur, så accepter, at de er der. Accepter disse energier uanset deres indhold ikke overdyng dem med kærlig energi, men accepter dem i kroppen som  en energi, der er en del af din krops kærlige helhed.  Visualisere dig selv som en hel kærlig person på trods af evt. negative energier. Se på det på denne måde: ”måske er der noget negativ energi, der hader dig, men du er stadig en hel person, der elsker dig selv på trods af, der findes negative energier i dig, som du måske ikke umiddelbart kan bekæmpe og opløse eller på anden måde neutralisere - men du kan selv forhold dig neutralt til energierne og det er pointen.” Lad som om, at disse hadefulde og negative energier har en elskelig side, selvom de ikke har nogen, så har de i kraft af den person du er som helhed – se de overordnede energier ved den person, som du ser dig selv som og erkend, at du elsker dig selv og så selvom det nogen gange er på trods af livets fortrædeligheder. Du kan udfylde en hel og kærlig. Visualiser evt. en fredfyldt Buddha, som inspiration til, at du også kan opnå en højere fredfyldthed i dig selv. Dette er måske en af de vigtigste af alle noterne på disse sider og du kan selvfølgelig altid ændre strategi og senere gå ind i energi området med nogen af de mange andre forestillinger til og opløse negative energier i kroppen… men det er vigtigt og acceptere sig selv, som menneske og med de mangler vi mennesker har i forhold til, at kunne styre alting om vores indre energier. En dag ændre hele denne sammenhæng sig, fordi vi får maskiner, der kan hjælpe os til styre, hvordan vi vil have det med vores indre energier, men indtil da må vi have en udvidet tolerance overfor vores egne mangler.

Prøv evt. denne forestilling om accept af dig selv med lukke øjne, imens du ligger og slapper af og gå så til alle områder af dig selv også områder med problemer og se på alle områder med kærlighed. Kærlighed til både dig selv og andre er et redskab som du har i dit liv, som du kan lære, at  bruge bedre, eftersom du får mere forståelse og erfaring med dine indre energier - ikke luk af for noget, som du har af redskaber til, at øge kærligheden i dit liv…ikke lad dig forblænde af, at der er had i verden og hold afstand til ondskab.

 

327) Forestil dig, at du former en pølse af kød midt i og ud af energien i det område, hvor der er problemer. Forestil dig, at så skubber disse negative energier over i siden af kroppen og se evt. kroppens indre væg af kød for sig, som du kan skubbe energi problemerne over i, sådan at energien opløses i denne kød væg i siden af kroppen. Man kan variere med forestillingen af en hård væg, som man køre problemet ud på. Dette er en sammen hæng der er nemmeste og forestille sig for der øverste af overkroppen eller i lemmerne – der findes sikkert nok også variationer for andre dele af kroppen.

Du kan evt. med fordel indøve denne måde og arbejde med energierne ved og ligge ned med lukkede øjnene og forestille, at dig, at du skubber problem energier væk. I denne sammenhæng med lukkede øjne kan du identificer aktiv energi ved og forestille dig, at du siger uuuhhhe (som en skræmmende ugle tuden, føl dig selv, som du er lidt berørt af lyden) hen over de indre krops områder, hvis der bliver en prikken af hvid energi, så har det været aktivitet i området og hvis det ligger op ad et sted der irritere, så kan man regne med det hænger samme. De områder der ikke reagere på den lidt skræmmende uuuuhhh lyd er områder der ikke er irriteret.

Øvelsen kan også skubbe sure opstød til siden og ind den ”indre krops væg af kød”.

- Jeg har før været inde på at man skal forstille sig, hvordan disse energistyringer kan overtages af maskiner og forstil dig nu, at dette stykke kødpølse erstattes af et elektrisk rundt metal apparat, der udsender lyd eller elektrisk energi, der kan skubbe energi, der giver problemer over i siden af kroppen. Forstil evt. at et sådan apparat kan bruges uden for kroppen og blot ved og føre apparatet fra den negative energi over i kødet i siden, at det vil opløse den negative energi. Jeg tror vi en dag får et sådan apparat. Du kan også forestille dig et apparat der kan sige en uhyggelig ”uuuhhh” tude lyd og som samtidigt kan registrere de fine energier, der vil røre på sig.

Variation for kroppen du fornemmer en negativ energi, så forestil dig en (helt) gul banan, som en del af og i centrum af energien og skub det ud til siden.

 

328) Kristendommen og ånderne bag kristendommen er tit ulidelige og det nye testamente med dets påståede mirakler og såkaldte gode råd er en hån imod sandheden og sand visdom om livet. I den forbindelse vil man måske allierede sig med sort, men i forhold til sort, så skal man gøre sig klart, at sort vil aldrig nogensinde vinde noget for menneskenes skyld og endvidere, at alt spil med sort er begrænset til det tidspunkt, hvor sort ser det, som sin fordel og overlade folk hvid. Det jeg vil sige er, at man ikke må tro, at sort er et alternativ til hvid, men man skal i stedet forsøge og organisere sig med andre mennesker, så sort ikke bliver centrum. Hvid er essentielt ikke anderledes foruden, at de profilere en løgnagtig religion, så vil de bilde en ind, at sort er så stærk og at hvid, derfor skulle være nødt til og overlevere mennesker til sort, men det er en aftale imellem hvid og sort og det har intet med noget man har eller andre moralske principper, det skyldes slet og ret, at hvid bruger sort til, at forvirre og ydmyge mennesker med – det er ikke andet end et nisse spil. Hvid er stærkere end sort og der sker ikke noget uden, at hvid er med i det og sort bevæger sig i stor udstrækning med hvid i hvids undertrykkelse af mennesker. Alle der er endt i rendestenen har haft trylet gud om hjælp før de endte der. Derfor er det vigtigt, at man ser på, hvordan man kan organisere sig med sin egen energi og hvordan man kan lade gå af forestillinger, som man hægter fast i sin tilværelse: Vær så fri med din indre energi, som du kan gøre dig. Hvis en indre energi præsentere sig som en relation til ulyst eller irritation, så se venligt på den, fornem hvor energien gerne vil være og lad den ligge der eller inviter energien længere i kroppen og du kan ae energien eller tage lidt tøj og stryge med energien, trække i den og alt hvad du føler, som er rart uden direkte og kæmpe med energien. Opfør dig fri med den energien lad være med og forbinde energien andet end, at det er dejligt og bevæge den rundt. Lav evt. en grine meditationen, hvor du griner engang om dagen i et minut. Det er efter min mening nemmere og følge sig fri med sin energi end og føle sig fri med alliancer med de sorte eller hvide nisser og man står i bedre situation overfor disse kræfter, hvis man føler sig fri med sig selv, hvis man ikke kan føle sig fri i forhold til disse kræfter så bliver man bundet til dem og deres forestillinger.

 

329) Vipassana lignende meditation: Gå ind i dig selv og forestil stil dig du står inde i dig selv. Prøv og tænke om der er en mur, hvor du føler et pres måske fra en smerte og lad smerten gå ind, hvor du ubevidst føler smerten vil gå hen. Sommetider kan der være nogen mentale barriere, hvor man føler man vil blive mere syg, hvis man lader smerten gå hen, men løsne op, så smerten også kan gå der ind og lad ellers smerten gå hen, hvor den vil. Lad smerten dele din krop op, som om det var separate stykker og iagttag det helt uden emotionelt engagement og mærk de forskellige opdelinger uden og bygge op imod opdelingerne. Lad energien opbygge, udvide eller tage billede af et dyr eller af en ånd og lad være med og blive bange selvom du tænker, at det bliver du syg af, så lad det blot passere, sommetider skal man overveje om man skal lade energien derhen, hvor man er mest bange for den går hen, som ind i en selv. Der kan være indre advarsler om ikke og gøre det ene og det andet. Man kan måske have forestillinger om, at dele af kroppen ikke vil fungere med andre dele af kroppen eller en del kroppen vil forsvinde med energien, men overhør det og du vil måske opdage nogen emotionelle forestillinger om sammen hørs forhold, som ikke kommer fra dig, men som kan være forbindelser sket på det astrale plan, som det kan være en fordel og gøre dig fri af.

Vipassana: Betyder og se tilbage på det der egentlig er – læs evt. om den på nettet. Vipassana er en meditation, hvor man blot iagttager, hvad der er. Denne meditation kaldes, sommetider Buddha meditationen da siges, at Buddha hjalp mennesker til frigørelse og indsigt via denne meditation. Det kan være en udmærket meditation og lære og læse, men husk, at de billeder og forestillinger der er, er ikke dig eller din krop eller noget, der giver dig et signal om sygdom, selvom du ser en rotte i din indre energi, så lad den være eller nøjes med og iagttag den, fordi selvom du ser en million rotter, så er du ikke en rotte og du er ikke syg eller behøver og gardere dig imod det, fordi du kan ikke gardere dig imod alle mulige forestillinger, men prøv i stedet og slappe af med og skab positive forestillinger af, at du kan slappe af med det; Forestil dig evt. at du lader rotter hoppe over på noget eller nogen du ikke kan lide og forstil dig så, at den hopper tilbage over på dig og lad din frygt og rotten løbe som de vil.

Tænk på, at der millioner af mennesker der er født i det kinesiske stjernetegn rotten og hvert tolvte år er rottens år. …Det handler selvfølgelig om og frigøre sig energi fra frygt. Der er forskellige energi, der kan opløses med din energi enten ved, at du er i godt humør eller glemmer om energien, så vil energien opløses eller energien stopper med og være virksom, du kan også bruge et mantra til og skabe en anden energi, men selvom du ikke arbejder på livet løs med energien eller prøver og få energien til forløbe bedre, så er du ok, som du er og en positive indstillinger til sig selv og om omgivelserne opstår helt naturligt, blandt andet fra indflydelsen fra vores stjerner i horoskopet.

 

330) Jeg har skrevet om mange ting, som man skal være skeptiske overfor, men bevar en positiv og optimistisk indstilling til dit eget liv. Forvent, at der flere gode ting, som sker. Forvent dig, at verden går fremad med en rivende og interessant udvikling. Forvent dig ikke mindst, at du selv hver dag bliver mere kreativ med løsninger på dine problemer og med et levende engagement i dine interesser og hobbys. Vi bliver klogere hverdag og vi finder nye måder for alting, så vi bliver mere kreative med vores liv og vi bliver hen ad vejen også bedre til og overføre indhøstet erfaring fra et område til andre områder af tilværelsen.

Det kan være en pointe og se på de positive linjer, der er fremad rettet…de mest tilfredse med tilværelsen er mennesker på 50-60 år, så vi samler op på ting, der gør os mere tilfredse og mere kreative med vores liv.

 

331) Forestil dig, at du sprayer dig selv med en deodorant og noter, hvordan forestillingen præger energien og får dig til og fornemme nogen af indre energi lag. Forestil dig derefter, at du sprayer dig selv med en fin hvid energi, derefter med fine vanddråber og noter, at du hver gang får adgang til forskellige lag af dine energier eftersom, hvad du forestiller dig, at du bliver ramt med af forskellige spray energier. Efter du har identificeret en energi med en spray, så forestil dig, det pågældende energi lag som farvet, med evt. en gul farve eller rød farve og spray igen og noter, hvordan nye teksturer kommer frem i energien og at de kan ændre sig i forhold til, hvilke farver du bruger. Gul farve løsner energi områder med spænding og rød vil give dig en fornemmelse af tekstur af energien og måske give dig en forbindelse eller et billede til anden energi, som der er en sammenhæng til. Forestillingen om, at påsmøre kolde eller varme energier som "omslag" kan også sætte dig i forbindelse med et område af energi, som du gør dig forestillinger om for, at kontakte med healende energi o.l.

 

 

332) Vær opmærksom på, hvordan du normalt ser din krop for dig og om du eksempelvis ubevidst opfatter dit indre som en varmere farve eller om du har en forøget fokus på følelser eller du ubevidst fremhæver dit bryst i dit billede af dig selv. Den måde, som vi opfatter vores energier i kroppen og som vi bruger energierne og kroppens former til og fremhæve bestemte sammenhænge om vores krop, det kan fortælle os en del om, hvordan vi tænker og handler. Vi kan komme til og lægge vores energier fast mønstre eller måder, der lægger vores personlighed fast og får os til og størkne i en bestemt identitet. Yoga og meditation kan hjælpe os fri af vanen med og se på os selv på en bestemt måde, der igen får os til og handle og se andre på en bestemt måde.

 

333) Sommetider kan man blot forestille sig, at indre energier sprænger ud til alle tider sider, hvis man vil afbryde en bestemt og evt. irriterende fiksering i energien i kroppen. (ikke en sammenhæng, som jeg selv bruger ret tit, men til tider, så kan det være en fordel, at lave nogle lidt anderledes ændringer i energiens baner også selv om det ikke lige understøtter det, som man syntes som det mest effektivt i forhold til, at organisere energierne - prøv noget nyt til, at nære energien.

 

334) Dette er et system som, der kan hjælpe en til, at få en fornemmelse af fremtiden. Alle mennesker får ind imellem forudanelser om, hvad der vil ske den næste dag og det kan eksempelvis komme ved, at man tænker på, hvad der er planlagt for næste dag, som en udflugt eller hvem, som man skal snakke med den næste dag. Ved at tænke på det, som man skal gøre, der kan man sommetider få en ide om, hvordan det vil gå - men det er ikke noget, som man bare kan bruge på grund af ånderne der også følger med i, hvad man gør og nogen gange skal man nøjes med, at passe sit eget, fordi man kan tænke lidt for meget over ting, hvor andres ånder også vækkes, som ved at man kigger for meget i fremtiden.

-  Når et billede af fremtiden fremkommer, så kan man forsøge, at notere sig nogle sammenhænge og få en fornemmelse af energien i billedet, man kan evt. i sin forestilling gå frem og tilbage imellem billedet og ens udgangspunkt for derved, at tappe fornemmelse af "billedet". Hvis man på forskellig måde forsøger, at tappe billedet for detaljer, så skal man være opmærksom på, at nissen fra første sekund lægger ny detaljer til, der ikke er sande – der skal kun små afvigelser til før, det ikke er til, at skelne ønsketænkning fra en korrekt tydning af den energi, der kan blive fremtiden. I disse sammenhænge skal man være meget påpasselig fordi forskellige åndelige sammenhænge, som kan være besværlige for mennesker, at håndtere også bevæger sig i disse fremtidige energier og de holder øje med hvilke mennesker, der bliver for aktive på, hvad der sker i fremtiden og derfor skal man ikke bare forestille sig, at man bare vader ind over forestillinger om fremtiden, men være forsigtig. Lad også være med, at skabe forestillinger om andres fremtid, hverken gode eller dårlige, dels fordi energierne om fremtiden kan være svære, at tyde og håndtere, men også fordi andres åndelige forsvars dimension kan blive aktiveret i form af deres åndelige energier, som kan drage en ind et spil med dem, som man ikke ønsker. Man skal også afveje sin interesse for fremtiden i forhold til, at hvor meget af det, man kan se, som man kan overhovedet kan få noget ud af: Som eksempelvis er der overhovedet en eneste clairvoyant, der kan se lotto tal o.l. og fordi når alt kommer til alt, så er spådoms kunsten om morgendagen meget begrænset, fordi så mange ting ændre sig ved sammenhængene. Man skal også gøre sig helt klart, at det ikke er fremtiden man ser, men, at man blot ser billedet af, hvordan energierne kan eller sandsynligvis vil forme sig i fremtiden.

Man kan hjælpe folk til, at hjælpe sig selv ved foreslå dem, at lære og meditere, så de får mere opmærksom og styr ind i deres liv. Husk ikke, at lægge for meget i dine forhåbninger til at spå, ingen andre mennesker har kunnet bevise, at de kunne spå om morgendagen… Ingen har kunnet bevise, at spådomme ikke bare er spild af tid… men jeg følger selv op på nogen forudanelser og nogen drømme, selvom de nogen gange blot bringer unødig frustrationer over bekymringer, der ikke er eller bliver virkelige...men nogen drømme bør man tænke over...

 

335) Om at: bevæge sig i den åndelige energi.

Vi mennesker består ikke kun af åndelig energi af aura typen eller forskellige former for indre energi, der er beskrevet på disse sider, men denne energi findes og er udtryk for verden omkring os. Vi kan sige, at vi bevæger os også rundt i en åndelig energi og til tider drømmer vi også om denne energi. I Drømme ser vi typisk et landskab, som vi bevæger os igennem og hvor der kan være nogle andre energi legemer, som evt. kan være iført samme tøj, som en person vi kender o.l. Når vi oplever, at vi i drømme ikke kan komme i kontakt med nogen, så kan sammenhængen ofte være, at energier på det åndelige plan har flyttet sig og at man derfor kan have svært ved, at få kontakt eller at kontakten til den anden måske ikke har været fornuftigt i et åndeligt perspektiv til, at begynde med - husk ånderne er nogen nisser, der vil magt, men vi må også nogen gange tage varsler på deres spil om magt, så deres magt spil ikke kommer til, at fungere for dem som en basis for magtspillet og dermed bliver selvforstærkende og derfor kan det være en fordel i nogen grad, at ignorere det åndelige - uanset hvad nisserne siger eller hvilken gud, som nisserne prøver, at ligne, så skal man huske på, at nisser ikke kommer med en plan til, at løse menneskers problemer. Man skal heller ikke bare middelbart acceptere en drøm, der siger, at en kontakt til en anden person forsvinder, men vurdere om man kan ændre på forholdet eller måske skal holde en pause. Når vi ser en over dimensioneret person og evt. med ekstra ordinære fysiske evner  i vores drømme, så er det ofte en ånd (men ånder optræder næsten altid som menneskelige i drømme, men de enten viser, at de styre mennesker eller gør andet kun ånder kan), der vil optræde i vores sammenhænge på en eller anden måde. Disse sammenhænge giver os en ide om den åndelige verden og disse energiers personligheder og indbyrdes forhold og hvordan de udfolder sig i forhold til mennesker. Det er ikke altid indholdet af drømmen, som er interessant, men man kan analysere sig frem til om det åndeliges natur ved den måde, som det åndelige viser sig på og ånder viser tit i drømme, at de er ånder, hvis man ellers lægger mærke til det.

 

336) Åndelig energi som vi mærker omkring os. Vi mærker somme tider en energi ved et rum. Det kan for eksempel være et meditations rum og vi mærker også, at det er den samme energi som hos de mennesker der har mediteret. Vi fornemmer der er et åndeligt rum, der kan være gået ud over det fysiske rum som deres meditation har bevæget sig i. Når man arbejder med det åndelige bliver man mere opmærksom på, at der er et åndeligt landskab af energi, som kan kontaktes. Man projektere sig selv ud i dette energi landskab og åbne sin sansning for og der ved eksempelvis opleve forskellige energivæsner og deres indvirkning forhold til forskellig menneskelig aktivitet og skabelsen af det åndelige rum.  Vi mennesker kan udfylde et "rum" med vores aktivitet med eksempelvis sang eller meditativ stilhed og oftest vil der være et åndeligt respons der ikke nødvendigvis behøver at være positivt og som også ofte kan afspejles ved det/de involverede mennesker. Man kan ofte aflæse ved mennesker, hvad de har gang i via den åndelige aktivitet, der har fulgt sammenhængen. Ved at være opmærksom på de forskellige menneskelige aktiviteter, der kan vi til tider ane eller direkte observere det åndeliges bevægelse med aktiviteten på jorden. Fra meditationer har man, kunnet opdage, at tiden føles forskelligt for forskellige åndelige energi væsner og meget andet. Selvom vi mennesker er et åndeligt væsen i verden med åndelig energi er det vigtigt, at have andre interesser, så at vi til tider kan lukke døren til disse sammenhænge bag os i perioder. Disse andre interesser kan være sport, kolonihave, at fiske m.m. Eftersom man bliver ældre og lærere både sig selv og energien i det åndelige bedre, at kende, så kan man oftest blive  bedre til håndtere energien. (Jeg har tænkt mig, at illustrere med tegninger nogen af disse aktiviteter, som mennesker kan gøre for, at få en god observation af den åndelig energi.) Det er værd at notere, at det enkelte menneske er en enhed, men at vi også forholder os til forskellige former for ”gruppe ånd”, hvor forskellige ånder relatere sig til menneskers fællesskaber. Disse ånder forsøger sommetider via mennesker, at fremme fællesskabets sager, men samtidigt forsøger de ofte også at øge åndens egen magt, så det er både noget man skal være på vagt overfor, men også noget, der kan være fordelagtigt for mennesker, men det er vigtigt at være på vagt. Det er også vigtigt, at forholde sig til, hvordan forskellige typer organisation er mere eller mindre afbalancerede i forhold til, at mennesker og om det er den menneskelige fornuft kan styre det eller om magten er blevet taget fra mennesker – Eksempelvis vil en ensidig tilbedelse af en ånd før eller siden ende med, at mennesket må indse, at mennesket skal leve sit eget liv og ikke kan stole på, at ånder skal leve ens menneske liv og værdier for en.

 

337) Hvis man er nervøs, så kan det være en mulighed, at visualisere, at man holder omkring noget sort, som en fyldt sort plastic sæk, ved at lægge håndfladerne på den fyldte sorte plasticsæk og holde den ind til kroppen, så transmitteres en fornemmelse af ro. Det virker beroligende, hvis man har brug for det. (brug ikke for meget og ikke for længe.)

338) Når du fornemmer noget åndeligt energi, som måske ikke direkte henvendt til dig, men som kan være en bevægelse af samfundet eller grupper i samfundet, så ikke kun vurder, hvordan energien virker umiddelbart på mennesker eller samfund. Når det gælder ånderne, så handler det for dem i stor udstrækning om, at skaffe sig magt over mennesker og det kommer ikke altid til udtryk i det umiddelbare, men er skjult i sammenhænge, hvor ånderne kan virke skjult. I vores samfund er meget af magten skjult i penge, forbindelser, der ikke umiddelbart er synlige fordi de fleste. Det betaler sig, at tænke to gange over hvad ånderne kan have forsøgt at arrangere fordi, det handler ofte om deres forsøg på, at få magt over mennesker.  Fordi ånderne er så magt fikseret så kan det være godt, at være i et fællesskab af mennesker, som man kan stole på og som har menneskelige værdier frem for blot at ønske sig magt og penge.

 - Hvis du  pludselig er i et bestemt humør eller optaget af noget bestemt mentalt aktivitet, som du ikke lige kan finde en fornuftigt forklaring på, hvorfor der sker, så være årvågen overfor om du spiller en rolle i åndernes magt spil - som du ikke umiddelbart har føling med - vær ærlig og ikke intolerant i dit liv, så ser du nemmere sammenhængen. Energi har en natur og er en grundlæggende enhed i vores eksistens på en måde, hvor man altid skal analysere på energien. Ikke bliv offer for dine følelser eller idealer, men analyser altid på energien og systemerne bag energiens opstående og indflydelse. Læg specielt mærke til i hvilke typer retninger, som energien ledes i forhold til om det kan medvirke til, at fastholde mennesket i åndernes kontrol og evt. øge undertrykkelsen af menneskeheden, som helhed - nogen gange leder energien til tips om udformningen af fremtidens energi, fordi energien er også grundlæggende for fremtidens opbygning.  

339) Lyden "Aaaaaahhhh" eller "Aaaahhhha" kan bruges til, at holde på en energi i kroppen eller tankerne, man høre eksempelvis folk sige "aha!" når de føler de har fat i noget og fornemmer en mulighed for, at uddybe denne energi - aha lyden kan reproduceres i tankerne, så man forhaler eller strækker energien samtidigt med, at man fastholder en sansning eller en tanke, som man har haft, så man evt. kan få mere føling med energien i ens sansning. Når man siger "Aaaaaa" for sig selv, så noter, hvordan lyden aktivere hjernen. Hvis du lukker munden og tænker "Aaaaa" i hovedet, så aktiveres en fornemmelse af en lidt dybere koncentration, hvilket efter min mening kommer af, at "Aaaa" har en lidt mørk energi, der aktiver et dybere lag af den passion, som hjernen har, hvilket gør den koncentration man får lidt lystbetonet. Prøv at tænke lidt på "Aaaa" og når, at Aaaa-lyden står klart i det hoved, så forestil, at Aaa-lyden går inden fra hovedet og lidt ud for panden og mærk den øgede koncentration og opmærksomhed - forestillingen af "Aaaa"  kan skærpe ens tanker og hjerne. Prøv også at spidse munden og ram en tone, som du syntes, får hele dig selv til, at klinge med på lyden så det går op, i højere enhed og så tænk "Aaaa" - fornem så hvordan du med dette "A" i tankerne, kan fokusere på det, du ser og reflektere over det - aha! smiley.gif

340) Vær forsigtig med folk, som man får fornemmelsen af, at de har mange følelser, som de gerne vil have en til, at købe aktier i. Vi er opdraget til, at rette vores følelser ind efter, hvad vores forældre har lært os, at vi skal føle for og mange mennesker forsøger, at binde andres følelser til, at slutte op om det, som de gerne vil. Der udmaler følelser, som de ikke selv har men, som de kun stiller til skue for, at suge andre ind i bestemt måde, at se verden, hvor de kan narre folk til, at danse efter deres fløjte - lær hvad, du selv gerne vil med dit liv, hvad du kan tænke dig, at forsøge og lære osv. og husk, at samtidigt med, at du forsøger, at forstå andre, så er det også værd, at reflektere en ekstra gang over deres meninger og evt. selviske vinkler, der kan være svære, at se - test andres meninger. Det er vigtigt, at vi holder os selv fast i et ærligt og objektivt udgangspunkt for, at teste vores og andres beslutninger. Ærlighed overfor os selv betyder ikke, at vi ikke kommer til, at sidde fast i nogen problemer i tilværelsen, men det gør det nemmere, at bruge sig selv i en indsats for, at komme fri af problemerne, hvis man lyver for sig selv, så lægger man et nyt lag af problemer i det, som man allerede kæmper med.

 

NÆSTE SIDE: http://www.solrart.dk/side+5+Den+indre+energi.php

 

 

 
Panel title

© 2022 buddha-natur

Antal besøg: 48473

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.17209720611572sekunder