buddha-natur - side 5 Den indre energi

 

 

Denne side indeholder: Beskrivelser af relationer imellem åndeverden og os.

16-5-22

 

På følgende sider vil jeg skildre mange af de forhold til åndeverden, der gør sig gældende i vores liv. Hvordan identificeres eksempelvis de situationer og sammenhænge, hvor det åndelige typisk vil give sig til kende i et og andet omfang. 

 

Ånderne giver sig oftest til kende i vi menneskers tanker og i mange tilfælde kan vi mennesker endda høre på andre mennesker, hvilke ånder der influere deres tanker.

Der er også større og mindre mønstre i samfundet, der kan fortælle os noget om, hvilken grad forskellige ånder influere samfundet. Det er oftest de samme grupperinger der forsøger at skabe indflydelse. Der er grupperinger forsøger at fastholde tingene som de er og andre der arbejder for udvikle menneskers erfaringer med et åndelige. Med erfaring kan vi tit genkende forskellige ånder og deres indstillinger, de fleste ånder har nogen måder at være på som de gentager nærmest som om de var kloner.

Forskellige ånder vil typisk have forskellig udlægning af hvordan årsagsforholdene er i forhold til hvis skyld det er at tingene er som de er. Der er en gruppe ånder hvis eneste interesse er at tage æren for alt der går godt og på den anden side give det enkelte menneske skylden, hvis noget går galt. Disse ånder er oftest at finde i kristne og andre religiøse sammenhænge. De er dog ikke de eneste ånder der skyder skylden på menneskene når de kan slippe afsted påstå, at menneskene er skyld i alle problemer. Helt generelt mener de kristne ånder og den kristne kirke, at problemerne skyldes at menneskene er født onde. De ser helt bort fra det faktum, at alt levende her på planeten jorden forsøger at udkonkurrere og æde alt andet på jorden. Andre typer ånder mener, at menneskene fejler fordi de er for gode af sig og bare ikke har lært, at det kun gælder om at rane til sig selv. Det er ikke helt galt at man skal leve i verden med åbne øjne, men det er helt galt, hvis man at man bliver lykkelig af at rane til sig. De fleste og bedste løsninger i verden bliver fundet ved at mennesker samarbejder og en meget stor del af vores problemerne skyldes, at mennesker ikke kan finde ud af at samarbejde om at løse problemerne og i den sammenhæng spiller forskellige dele af åndeverden en negativ rolle, hvor de skaber splid og sætter mennesker op imod hinanden og dermed forhindre udvikling og fredeligt samarbejde. Når ånderne skaber spild, så gør de det ofte ved, at få mennesker til at tabe overblikket over hvad fredelig sameksistens og fairness kan skabe af fordele for hele det menneskelige samfund.

Ånderne fremmer deres egen sag både med onde og gode midler og ikke sjældent med både løgne og direkte vildledning og der hindre mennesker i at skabe et fornuftigt overblik over den verden vi lever i og som er til skade for hele menneskeheden og vores udvikling.

Blandt mange ånderne er hjernevask af mennesker meget populært i den forstand, at de ønsker mennesker kun kan se tingene ud fra et synspunkt og helt uden overblik, så mennesker bare følger en linje og hvor mennesker ikke bliver interesseret i andre synspunkter end det ånderne ønsker de skal indbilde sig, som deres eget synspunkt. Dens slags fanatisme findes ofte inden for religion og politik, men det findes også i samfundsstrømninger eller i persondyrkelse sådan som det fremstår i eksempvis royalisme. Forskellige typer ånder står i nogen grad for forskellig typer hjernevask, men eftersom at vi taler om ånder der alle hjernevasker folk, så vil man kunne registrere, at forskellige typer ånders hjernevask ligner hinanden så meget, at selv om der tale om forskellige politiske eller religiøse strømninger, så er det grundlæggende de samme bortforklaringer og den samme hjernevask, som folk er blevet påvirket med.

De forskellige religioner og religiøse strømninger kalder ofte disse manipulerende ånder for skytsånder og grunden til at religioner anlægger et så positiv en indstilling til disse ånder skyldes, at disse såkaldte skytsånder ret ofte styre menneskene imod religionernes hjernevask. Ånderne har dog ikke samme mål som religionerne, men de deler interessen i at hjernevaske mennesker.

 

 Kan folk bare lade være at hjernevaske sig?  Svaret er her nej. Det er ikke folks egen skyld, at de er hjernevasket faktisk vil jeg våge at påstå, at vi alle er under en indflydelse fra åndeverden, som vil kunne betegnes som hjernevask i en eller anden grad.

Vi påvirkes i stor stil af strømninger i samfundet, der umiddelbart virker på os som logik, men når vi får taget et trin bagud og betragter, hvad der er sket, så kan det være, at det ”store skridt fremad” bare var et stort skridt ind imod en visionsløs midte eller et ordentligt skridt til venstre eller højre i det politiske spektrum, men egentligt ikke noget, der skabte fremgang og indsigt hos mennesker.

Vi bliver alle helt fra den dag som vi bliver undfanget, objekt for åndernes opmærksomhed og deres spekulationer på vores plads i livet og hvordan de kan påvirke os. Der er ånder af forskellige politiske og religiøse opfattelser og der syntes at forgå et spil imellem ånderne om, hvordan mennesket skal påvirkes og hvis familien er stærkt religiøs, så er der en tendens til, at børnene vil blive påvirket med udgangspunkt i religion og det kan både blive i samme eller modsatte retning, men oftest med en og anden tvist som forældrene ikke har kunnet forud se…. Nogen vil nok indvende, at dette er bare det man vil forvente set ud fra den psykologiske påvirkning der kommer fra forældrene og dette er netop åndernes taktik, at de kun forstærkere eller på anden måde manipulere, det der vil blive opfattet som inden for det psykologiske forklarlige, men det betyder ikke, at de ikke kan ændre meget på barnets opfattelse af verden og dermed dets fremtid.   Dette er min personlige teori, der dels bygger på, hvad jeg selv husker, men også på noget af det jeg høre fra åndeverden.

Ånderne ønsker et oprør imod forældrene, men ikke et oprør imod hele samfundet sådan som det skete i 60’erne eller den store socialistiske bølge i begyndelsen af forrige århundrede.  Det er nemmere at styre folk der gør oprør imod deres forældre end et oprør imod samfundet og alligevel at der heldigvis mennesker der helt grundlæggende stiller spørgsmål ved forestillinger om verden rusker op i samfundet.  

Personligt husker jeg flere forskellige situationer, hvor en ånd har fortalt om hvilken opfattelse jeg ville få som voksne i forhold til religion, politik eller samfundet i almindelighed. Det er ikke altid det er blevet til sandhed, men det vigtige, at notere sig at noget på det åndelige plan har forsøgt at påvirke os og nogen gange er det kommet mistænkeligt meget til at ligne det der er sket og andre gange er det ånderne har sagt helt forfejlet, hvilket også er værd at huske. I forskellige perioder af vores liv, husker vi pludselig flere ting fra barndommen og det er ofte i en forbindelse med, at man har en fornemmelse af at noget skal til at forandres i vores liv, det ikke altid vi hæfter os så meget ved, hvad der gøres bevidst om forandringerne eller vi på forhånd var advaret af åndeverdenen.  Til at begynde med kan det være svært at se hvad der er op og ned på, hvad det er man husker og det føles som, at de ting man oplever i relation til ånderne ofte er oversødet, sort, helt urealistisk eller lodret skørt og andre gange kan det lyde helt fornuftigt og man tænker, at det bliver nok til noget og det viser sig at præcis det der lød fornuftigt ikke blev til noget, imens det lodret skøre blev sandt – ånderne kan være nogen nisser.

En del mennesker kommer ud på dybt vand i denne proces og rigtigt mange vil føles sig som værende på dybt vand også selvom de forholdsvis hurtigt får samlet nogen af de ting som de husker og tror måske kun vise et sandt billede af nogen ting der vil ske. Det første man skal gøre sig klart er, at nisserne kører rundt med en indtil man er rundtosset og en del af ens liv opleves som forvirrende indtil en dag, hvor det står klart for en, hvordan åndeverden køre rundt med alle menneskers liv i karruseller af religion, politik og misforstået livsvisdom… og derfor er det vigtigt at samle visdom nok til at se igennem hjernevasken og eller forvirringen. Når man har lært at identificere hjernevasken hos sig selv og i samfundet, så man kan se hvordan karrusellen køre rundt, så har man nået et punkt i sin udvikling og modenhed, hvor man tager det alvorligt som man har af interesser og ser som ønskværdige perspektiver at udvikle sig med i sit liv.

 

Hvordan ved man at man er på vej ud af forvirringen i sit liv?

 

Det vi kalder skæbnens spil: Er når man ser, at ånderne står bag og øver indflydelse på mennesker og nu mere vise mennesker er, nu bedre er de til at tage højde for åndernes indflydelse og føre en humanistisk politik, der bygger på medfølelse og oplysning af mennesker, som bryder med åndernes magt over mennesker. Dette har ikke noget med religion at gøre, det handler i stedet om at vække det enkelte menneske til, at se det menneskelige fællesskab som et fundament, der kan styrke vi menneskers position overfor ånderne til at skabe mere værdi og indhold for alle mennesker. Nogen mennesker er meget kurssikre i arbejdet på at øge indhold og humanistiske værdier. Andre mennesker er knapt så kurssikre i den retning og kan endda syntes helt ude af stand til skille rigtigt og forkert eller hvis de kender forskel, så syntes de ude af stand til at gøre det rigtige. Når folk på den måde er ude af kurs, så er det ofte åndeverden, der har set en svaghed hos disse mennesker, som de systematisk udnytter og ånderne vil ofte påstå over for mennesket der er ude af kurs, at de enten er født sådan, at det er deres egen skyld eller at alle andre mennesker lever helt uden deres type problemer eller moralske dilemmaer i deres liv eller hvad det er, som det pågældende menneske er fanget i og kørt af sporet i forhold til.

En del af at vågne op af forvirringen er, at indse vi alle har været en del af denne forvirring, men at nogen har haft lettere ved at vågne op, fordi deres miljø har støttet dem og måske som følge af det også har tiltrukket sig opmærksomheden fra ånder, der har været parat til at hjælpe dem med en nemmere og hurtigere opvågning. Forhåbentlig bliver disse mere kurssikre mennesker ikke tiltrukket af firkantet politik eller religion. Vi behøver et samfund, der udvikler sig og giver mere plads til menneskelig kulturel udfoldelse og ikke et samfund der er et penge hungrende monster. Hvis samfundet udvikler sig til et penge hungrende monster, så er samfundet fuldstændigt kørt af sporet og det er uden for kontrol af humanistiske værdier.

Noget andet der betegner klarhed er, at man opdager at ikke alle ånder er ens og at de indbyrdes uenige og at vi oplever nogen af åndernes uenigheder i vores liv, når mennesker pludselig bliver uenige over ingenting. I det tilfælde kan det være, at de ånder der udøver kontrol den ene person også forsøger at påvirke den anden person uden de ånder der udøver kontrol over den anden er enige. I den sammenhæng er det vigtigt ikke at identificere med nogen af ånderne, det er oftest sådan, at vi ingen chance har for at gennemskue, hvad der i situationen er bedst og det kan ikke afgøres på hvem der er klogest eller sødest eller noget i den retning. Det som det er vigtigt at holde fast i er at vi meget ofte ikke kan stole på ånderne i det hele taget, bare kig på verdens tilstand, så vi mennesker må forsøge at holde fred og løse vores problemer med respekt for alle. Så at komme til klarhed er at forstå, at løsninger falder ikke bare ned fra himlen. Vi mennesker må gøre vores bedste for, at finde måder at samarbejde på og at identificere åndernes indflydelse, så vi kan se hvornår ånderne spiller deres spil og i hvilke sammenhænge, hvor bestemte ånder optræder og hvad deres formål er. I sammenhængene med åndernes formål, så spiller drømme og oplevelser med åndeverden som den enkelte har haft i sin tidlige barndom en rolle for at forstå åndernes optræden. Hvis et menneske vil oplyse verden, så bliver der en modstand i den åndelige verden specielt fra dem, der gerne vil hjernevaske mennesker. Man tror så at det måske er alle religiøse eller politiske ånder, men det er ikke tilfældet, der er ånder, der lader som om de går ind for hjernevask, men i stedet styre mennesket imod oplysning, så det kan være svært, at helt at ude rede hvilke ånder der spiller, hvilket spil. Så en del af opvågningen er også at se at vi er en del af et stort spionspil, hvor vi ikke helt ved hvilket spil ånderne spiller overfor hinanden eller overfor os mennesker, men vi ved at alle ånderne også spiller deres eget spil…. Men nu mere vi spionerer og nu flere mønstre kommer ud af forvirringen og danner større mønstre både i forhold til vores individuelle erfaringer og vores kollektive erfaringer som menneskehed nu mere visdom og indsigt får vi.

 

Det øjeblik hvor man begynder at se mønstre, i ens drømme og i minder fra den tidlige barndom nu mere vil man se mønstre imellem de forskellige ånder og dr igennem kan man få nogen indsigt i at nogen ånder er hovne og andre har svært se forskel på rigtigt og forkert, at nogen lover en alt muligt men holder intet af hvad de siger og der er også nogen der har planer med en fordi ånden mener det kan gavne dens egen indflydelse og der er endnu andre der er søde, men som vil have noget til gengæld…. Man tænker måske det lyder ret skummelt, når man læser dette, men det peger alt sammen i retning af, at vi mennesker må stå sammen om, at spionere på åndeverden for at styrke menneskelig fællesskab, udvikling, barmhjertighed.   

 

Måder at arbejde med energierne.

Jeg vil også beskrive forskellige måder til at arbejde med energier og forestillinger omkring det åndelige. Derfor vil der blive gennemgået forskellige systemer til at modvirke forskellige former for indflydelse fra åndernes energier. Samt måder at underbygge en praksis til, at arbejde med sin egen indre harmoni.

Vi mennesker er følsomme overfor ubalancer hos os selv og hos andre mennesker i relation til åndeverdenen. Åndeverdenen selv er i konstant ubalance med sig selv, fordi forskellige grupperinger af ånder strides om alt muligt forskelligt. Selvom vi mennesker ikke er direkte involveret i åndernes interne opgør, så kommer deres forskellige politiker og modsætningerne også til udtryk i vores verden. I alle religioner kan man læse om åndelige væsners interne stridigheder.

Fuldkommende indre harmoni og balance er som regel ikke tilfældet i vi menneskers liv. Vi mennesker oplever alle perioder med frustrationer og ubalancer, som vi ikke altid selv har kontrol over, men vi kan arbejde os ud af meget, hvis vi vinder indsigt i os selv og vores indre energi samt får fornuftige vaner og interesser ind i vores liv.

 Vi mennesker er nødt til at lære, at arbejde med vores indre energier for at opnå en indre harmoni. Den gode nyhed om vores indre energier er, at disse energier er designet over mere end en million år til at blive nemme at arbejde med. Eksempelvis: Hvis vi siger til os selv; at vi skal smile, så smiler vi bare uden videre og denne direkte indflydelse, som vi har på os selv, er dels meget effektiv og giver os meget kontrol. Vi en kontrol der med fornuftig planlægning for fremtiden, kan gøre meget store forskelle i vores liv. Vi mennesker er født med et beredskab i os til at bevare vores indre ro og aktivere vores humør og udholdenhed også selv om åndeverden og de åndelige energier er ustabile. Hvis vi lærere, at lytte indad, så kan vi opnå en indre ro i os selv også i tider, hvor vi føler os prøvet. Menneskene har altid kæmpet med uvidenhed, overtro, grådighed, krige, fordomme og at der er en ustabil åndelig dimension. Som mennesker må vi tro, at det åndelige står bag både idiotiske religioner og stupide autoritære samfundssystemer, som har haft mere travlt med at undertrykke og administrere folks liv end at de har påtaget sig, at skabe visioner og at vise lederskab for personlig menneskelig oplysning udvikling og videnskab helt generelt.

Videnskab og oplysning har i stor udstrækning skyldtes mennesket nysgerrighed og vilje til at udvikle vores kultur, så det har givet perspektiv at lære og udvikle sig. – Endvidere at skabe et perspektiv for fremtidige generationer til at bygge et tåleligt samfund med indhold for den enkelte person i samfundet. Der har i vores samfund været udviklet meget i forhold et fællesskab om aftenskoler, højskoler, efterskoler, uddannelse, sport og kultur. Desværre har de seneste årtier gået mere imod penge, grådighed og tilpasse sig systemet og det har også sat folk stress i et omfang der er farligt for mennesker og samfund. – Der er for meget prestige i at være millionær og for lidt anerkendelse i at skrive digte eller være keramiker.

Mangel på oplysning og udvikling har flere gange i historien bragt menneskeheden på randen af udslettelse. Vi behøver at udvikle mennesker mere kreativt i forhold til de kunstneriske discipliner og vi behøver at få videnskab ud til folk, så almindelige menneskers nysgerrighed for udvikling styrkes. Almindelige mennesker kan sagtens være med til at afdække videnskabelige sammenhænge i forhold til psykologi, biologi, klimatologi osv. Alle de steder hvor videnskaben kan komme ud til almindelige mennesker, der skal videnskaben gøres tilgængelig.

 

Vi mennesker behøver ikke tro, at alle problemerne i verden er vores skyld. Åndeverdenen og dens løgne er skyld i største parten af vores personlige problemer og problemerne generelt i verden, men det betyder ikke, at det ikke bliver os mennesker, som skal løse de problemer, som åndeverden narre mennesker ud i. Det betyder også at vi mennesker skal blive bedre til at tage højde for og forudse problemer der kan opstå.

 – Og Husk! Hvis man giver uvidenhed og nissen skylden, så går man ikke helt galt i byen.

 

Ondskab og dets væsen.

- Vi mennesker er næsten til alle tider er lidt ude af balance og holdt i mørket om hvad der sker i relation til de åndelige energiers indflydelse på os, så skal vi altid huske på at sige fra, overfor ondskaben i verden, hvor end at vi oplever den.

Man kan ikke alliere sig med ondskab, blandt andet fordi en af de egenskaber, som vi oplever ved ondskab i denne verden er, at den ødelægger det som den allierer sig med. Uanset om ondskaben holder til i en kirke og udgiver sig for at være Jesus eller om den holder til i naturen og udgiver sig for at være en slags hedningeorden eller om det udgiver sig for at være ondskaben selv, så vil den undertrykke mennesker og forsøge at narre mennesker ind under dets regler, fordi sådan er ondskabens natur. Ondskaben kan underminere et hvilken som helst nok så godt budskab, hvis ikke mennesker holder fast på principper om en retfærdig verden for alle mennesker.   det er svært at skabe et system, hvor onde ånder kanaliseres ind til noget positivt, men selvfølgelig forsøges der med at skabe systemer til at styre ondskab og onde ånder, præcis som der skabes systemer til at tøjle naturen og naturkræfterne.

Religion er ment som et forsøg på at tøjle menneskers godtroenhed, så mennesker ikke forledes til at lade sig styre af åndeverdenen. Det har oprindeligt meningen at mennesker opstiller nogen krav til ånderne for hvad der kan kaldes en god ånd og hvis ånderne ikke overholder det, så er de ikkemed i religionen. På den måde har mennesker håbet på at få noget styr på åndeverden. Sådan er det desværre ikke gået i den virkelige verden tværtom, desværre bliver religion i dag brugt af ånderne til at undertrykke mennesker. Baggrunden for at dette kan ske er at mennesker har opstillet et idealistisk billede af en guddom, der altid vil være alle stedsnærværende, retfærdig og god. De fleste mennesker kan se, at der ikke findes en sådan gud. De fleste mennesker ved, at bør forholde sig skeptisk overfor det åndelige set på baggrund af alle de problemer, som vi mennesker oplever for os selv og i verden som helhed.

Meningen med religion har selvfølgelig oprindeligt været, at få folk til, at skelne imellem ånder der er venligtsindede overfor mennesker og ånder der er fjendtlige. Opgaven har altså været at få mennesker til at kræve medfølelse fra det åndelige og hvis det åndelige ikke kunne vise godhed, så at afvise den bestemte åndelige sammenhæng i hvert fald som værende ”en altid retfærdig og god gud”. Religionen er på den måde egentlige opstået som en reaktion på, at man har konstateret at man ikke kunne tro på en almægtig god gud.

Grunden til, at det på mange måder er gået så galt er at man har lyttet til ånderne og det har medført love om tvangs dåb, heksebrænding, legalisering af slaveri, had til oplysning og humanisme og for at gøre det endnu værre har man adopteret biblen, som målestok for rigtigt og forkert i stedet for sund fornuft. Man har tilpasset sund fornuft til hvad en flok ånder har påstået var sund fornuft, så som kvinde undertrykkelse, brænding af hekse m.m. skulle være sund fornuft.

Ånderne har selvfølgelig også påvirket, hvilken målestok der skulle bruges i forhold hvad, der kan betegnes som en god ånd og i den forbindelse har ånderne tydeligvis foretrukket bibelen som udgangspunkt også fordi almindelige mennesker ikke kunne læse og derfor ikke vidste særligt meget om hvad det hele gik ud på og de ville heller ikke via deres sunde fornuft gætte sig til, hvad der skulle være rigtigt ved at følge biblen. Selv hvis man kan læse biblen så er den så fyldt med modstridende udsagn, at det meste ingen mening giver. Biblen har endvidere givet alt magt til det åndelige, som mennesker bare har skullet indordne sig under og der føres til stadighed en frihedskrig imod religioners tyranni, som der er styret af åndeverden via idiotiske religioner.

Ligesom mennesker med indsigt i det åndelige forsøger at styre det åndelige, så forsøger ånderne modsat, at bruge religionen som deres redskab til at styre og hjernevaske mennesker. Målet for ånderne er at mennesker modarbejder de menneskelige interesser i forhold til oplysning, videnskab, fremskridt og sund fornuft generelt. Religionen er ikke blevet et redskab for sundfornuft, som gør mennesker skeptiske overfor undertrykkelsen fra åndeverdenen sådan, som har været tanken med religion fra begyndelsen.

Religionen har forsøgt at reformere sig ved at opfinde begreber som ”sand tro”, men det giver ikke nogen forbedringer i forhold til åndeverdenen så længe mennesker bliver bildt ind, at en god gud står bag det hele uanset hvilken ondskab der er tale om og at guds plan vil gøre alt godt. Den form for lære giver åndeverdenen alle kortene på hånden overfor mennesker. I og med at religioner har opgivet deres oprindelige grundlag, så skulle være at beskytte mennesker, så er kirken blevet et redskab dømme folk der ikke tænker som religionen og det har medført et diktatorisk regime, der endte med at brænde mennesker på et bål for kætteri.

Forskydelse af magt til åndernes fordel, er helt i tråd med hvordan vi har oplevet verdens udvikling i en umenneskelig retning, lige indtil socialismen kom på scenen.

Åndeverden dækker sig bag religion og den ”rette tro” uanset om det er satanisme eller kristendom eller andre religioner og åndeverden har ikke noget reelt ønske om, at der spredes oplysning om hvad og hvordan det åndelige er og agere i verden. - Forestillinger om åndeverden holdes stadig på det mytiske plan, hvor mennesker som flest er udvidende om åndeverden og hvor læren om det åndelige mest handler om leveregler og indholdsløse ceremonier.

 Åndeverden som helhed ønsker religion bliver en måde, der begrænser menneskers horisont i forhold til at få indsigt i åndeverdenen. Med andre ord, så ønsker ånderne at menneskene kun kan se en falsk facade af åndeverdenen.

Religion fungerer endvidere som en ensretning, der skal afvikle en indsigt og humanisme og andre fremskridt, som mennesker har erhvervet sig igennem en livsalder.

  – Ånderne undertrykker præcis på samme måde, som en sektleder, der ønsker at isolere og begrænser kultens horisont til det, der er fordelagtigt for sektlederen selv - ånderne bruger religionen som et redskab for dem selv til at holde menneskene nede.

 

Åndernes pagter og politik.

 

Ånderne og mennesker ”indgår” adskillige ”pagter” overalt på kloden og noget af det første man bør vide om ånderne det er; at ånderne er nogen nisser, som man ikke kan stole på og de bruger de pagter de ”laver” med mennesker til at manipulere mennesker, ingen pagt med nogen gud eller ånder har nogensinde holdt. Kristne tror de har en pagt med gud på trods af to verdenskrige, heksejagt og tilnærmelsesvis udryddelse af mange befolkningsgrupper inklusiv jøderne. På trods af den viden vi har om ånderne, så lader for mange mennesker sig alligevel narre til at tro, at ånderne vil opfylde deres ønsker eller i det mindste pagter, der engang skrevet ned for mange hundrede år siden, men sådan er virkelighedens historie ikke. Troende mennesker bygger store paladser og studere tåbelige bøger som biblen og det hele er spild af tid, fordi ånderne lader ikke nogen mennesker blive klogere end andre mennesker eller lader dem vinde oftere i lotto bare fordi, at disse mennesker ”tror” på selvmodsigende gamle bøger. Ånder vil dog bilde troende mennesker ind, at de har færre problemer eller er heldigere end andre – præcis som sektledere gør.

Det hele handler om politik. Åndernes politik er at forsøge at styre menneskeheden og vi menneskers politik er; at udforske vores verden med videnskab, for på den måde at gøre os fri af den overtro, som ånderne har forsøgt og stadig forsøger, at prakke os mennesker på ærmet. 

Åndeverden kan dog hjælpe mennesker i det små, men oftest er det en del af en større plan, der holdes skjult for mennesket og ikke handler om det pågældende menneskes lykke, men der imod åndens egne mål. I den sammenhæng skal man også være opmærksom på, at ånderne prøver, at personlige gøre menneskers problemer selvom det er generelle problemer, som alle mennesker slider med i et og andet omfang – alle mennesker har problemer af alle mulige slags. Det enkelte menneske forledes til at tro at det er det eneste der har problemet, derfor kan gruppe terapi være meget positivt.

 På grund af de modstridende kræfter imellem ånder og mennesker, så bliver religioner fyldt med undertrykkende selvmodsigelser, der kun kan afdækkes ved at erkende, de grundlæggende modstridende interesser imellem ånder og mennesker. De forskellige religioner burde gennemgås systematisk for at afdække alle undertrykkende mekanismer til, at holde mennesker i religiøst mørke, det ville kunne give os en masse indsigt i den åndelige verden og dens politik.

Ånderne ønsker ikke at staten giver socialhjælp, de foretrækker at mennesker får almisser fra kirken, ånderne er imod fagforeninger og mener, at man skal finde en måde, at måle folks værdi i forhold til gud og mange af de andre ting, der fungerede som undertrykkelse af mennesket i middelalderen. - Dette er en god grund til, at blive socialist og gå ind for at mennesker har rettigheder.  Ånder så gerne at menneskerettighederne afskaffes og at bagstræberiske religiøse regler sættes i stedet.

Historisk set har den åndelige verden og de religioner som det åndelige har været med til at skabe, ikke har forsøgt at fremme menneskers indsigt og forståelse, men derimod systematisk er gået imod oplysning af menneskeheden og har skabt masser af forhindringer for fred og udvikling.  Vi mennesker laver stadig mange grundlæggende fejltagelser i forhold til at opnå fred og forståelse i verden og det ville åndeverden hjælpe os med, hvis de altså ville fred i verden. Vi mennesker må konstatere, at mundheldet om at "krigsguderne altid vinder" stadig står ved magt. På trods af at det er mest formålstjenligt ikke at føre krig og ødelægge alting, så forgår der stadig krige og undertrykkelse i stor stil - åndeverden ønsker den splid der er i verden og vi mennesker må organisere os om demokrati, oplysning, fred og socialisme for at skabe et fundament for fred. Hinduisme og specielt Buddhisme har skabt noget platform for en fredelig udvikling, men for hinduismens vedkommende er fred og oplysning blevet undermineret af kaste systemet og lignede. Medhensyn til Buddhisme, så er buddhismen netop ikke skabt af ånderne, men er et resultat af Buddha's indførelse af et filosofisk system til at afskaffe åndernes religioner. Desværre er ånderne gået i gang med, at forsøge at forplumre det som Buddha stod for ved, at gøre Buddha til en ånd, der prædiker åndeverdens forvirring frygt og undertrykkelse præcis som religionerne og det er det modsatte af Buddhas lære om oplysning.

Åndeverden har endvidere systematisk kaldt menneskeheden for syndere, specielt i den kristne verden og brugt disse beskyldninger om menneskers synd som undskyldning for, at hindre menneskene i at blive oplyst og få en sand forståelse af den åndelige aktivitet og dens modsætnings forhold til os mennesker. Der er mange onde mennesker i verden, men det er ikke undskyldning for selv, at skabe splid og problemer for menneskeheden og derved modarbejde menneskehedens mulighed for, at søge at opøve en indre fred i os selv og imellem hinanden som mennesker.

 

Hvis du ikke mener, at have et personligt kendskab til åndeverden så læs det næste afsnit:

 

Åndeverden og menneskenes indbyrdes forhold, er et forhold hvor ånderne har forsøgt at holde sandheden om åndeverden skjult for menneskene og i stedet har ånderne mystificeret den åndelige dimension via mystiske religioner og sådan har det været siden tidernes morgen. Ånderne har ønsket at bruge religioner til, at tiltvinge sig indflydelse på menneskenes verden og hvordan vi mennesker ser på os selv og hvordan vi ser på ånderne.

Selvom ånderne er usynlige for os på det fysiske plan i vores liv, så høre vi dem for vores indre øre og ser dem for vores indre øje i et og andet omfang. Ånderne selv kan tilskynde os til, at lade som om at de ikke er der, når det passer ind i deres kram, men udviklingen er at det bliver nemmere og mere "almindeligt" at få kontakt til det åndelige på et bevidst plan og færre og færre vil bortforklare, at vi at vi har et åndeligt liv i vores tanker... men uanset, så kommer vi før eller siden også til at kunne se de åndelige energier på et fysisk plan via forskellige maskiner og det vil give helt nye og spændende muligheder.

 

Da jeg var barn kunne se og høre ånderne alle vegne meget af tiden. Jeg er sikker på, at det med at se og høre ånder også gælder for alle andre børn. Endvidere selvom nogen i højere grad husker deres barndom end andre, så husker vi alle perioder, hvor ånderne har givet sig til kende og hvis man tænker lidt over det, så kan alle huske noget af hvad ånderne gjorde eller fortalte i disse perioder.

Jeg kan eksempelvis huske fra da jeg var tre år, at jeg var glad for trappen op til fordøren, fordi der var ånderne på en distance og det var fordi de ønskede jeg skulle lege der, da det virkede forstyrrende på min mor fordi hun troede der var fremmede ved døren, men så var det bare mig, men ånderne fandt åbenbart min forstyrrende puslen ved døren morsom. Jeg husker også jeg var bange for en gang der var imellem stue og køkkenet, fordi der var nogen ånder, der stak hovedet ud på gangen når jeg gik ude i gangen, men en dag kom der en ånd og bad ånderne i gangen om, at holde med, at stikke hovederne ud og ånderne flyttede så fra gangen til andre steder i huset. Ånderne kunne gemme sig bag døre og jeg så dem ofte hver gang jeg skulle passere ind over det mørke loft til et loftsværelset i gavlen, hvor jeg i 4-6 års alderen havde værelse. Der var andre ånder, der skjulte sig i vægge, skabe eller ude bag døren. Omkring fem års alderen forsvandt det mest intense ved åndeverden og det skete en aften, hvor ånderne var ved, at være enige om i hvilken retning de ville forsøge, at styre min tilværelse, men det var nu stadig ret intenst. Selvom jeg ikke hele tiden hørte eller så ånderne, så kiggede de stadig ofte frem, men samtidigt med, at intensiteten omkring ånderne dalede så øges min koncentration på andre mennesker. Ånder talte meget til mig om mit liv og hvordan det ville udforme mig og det af sted kom også mange slagsmål imellem ånderne - ligegyldigt hvor meget ånderne aftalte om mit liv, så var de altid uenige. Nogen ånder mente, det var vigtigt, at have et mål med livet og andre ville gerne forbedre på ens menneskelige kvaliteter ( "forbedre" på den måde, at jeg så ville gøre hvad den pågældende ånd ville) og atter andre mente, at der var sat for store mål til min tilværelse, så at der ville følge meget modgang med og jeg måske ikke ville nå nogen af målene. - men det var nok målet med ingen vegne at nå, som ånderne mere eller mindre kunne være enige om - generelt må vi mennesker indstille os på selv at kæmpe for en fremtid. Vi må selv lære at sætte os nogen mål og det er ikke altid så nemt som man umiddelbart tror, ånderne har tit sporet os ind på nogen drømme og så skal man derefter selv lære at affinde sig med virkeligheden.

Ånderne forsøger, at profilere deres specielle område for indflydelse på mennesker. Nogen ånder ser efter børn, andre business, nogen interessere sig for hjemmet andre for gårdene og dyrene samt de forskellige gårdes indbyrdes forhold med ejerskab af marker m.m. Åndernes diskussioner syntes i noget omfang, at tage udgangspunkt i hvordan tingene engang var og hvilke mennesker der engang levede på egnen.

Ånderne er forsigtige, fordi de ikke ønsker at afsløre hele sandheden om det åndelige, så det åndelige blandes op med deres tåbelige historie om fortiden, biblen, overtro og alt det andet, som ånderne blander sammen med menneskers liv. Det passer ånderne fint, at det åndelige forgår med udgangspunkt i en forvrøvlet gammel bog og i en kold klam kirke med en masse vrøvl om et evigt liv, fordi alle ånderne er enige om, at forsøge at undertrykke mennesket søgen efter sandheden om det åndelige.

Der er dog en udvikling i gang fordi flere mennesker forstår disse sammenhænge og evt. bruger deres barndoms oplevelser til, at afsløre ånderne og deres forskellige personligheder og hvordan ånderne har søgt påvirkning af menneskehedens historie, som at gøre biblen til centrum i folks åndelige søgen, hvilket kun har medført en åndelig ørkenvandring for menneskene. Når menneskene får et andet udgangspunkt for åndelig søgen end eksempelvis biblen, så vil det forandre verden og det vil gøre mennesker meget mere målrette på, at forbedre verden for mennesker og mindske åndeverdens indflydelse på vores verden. Fordi åndeverden ved, at en super udvikling af menneskenes syn på det åndelige er under opsejling, så holder ånderne sig noget i baggrunden for på den måde ikke, at miste indflydelse på menneskene. Der er eksempelvis ingen diskussion om eksistensen af ånder i videnskab som psykologi eller i politik, der ellers ville være indlysende områder, at inddrage den åndelige dimension. I stedet har man helt uansvarligt overladt det åndelige til bibelsvingere, guruer og sektledere – Totalt uansvarligt.

Jeg husker også når man som barn passerede de forskellige huse og gårde, så var der altid en og anden besked i forhold til om man var blev fundet interessant af ånderne de pågældende steder og de kiggede selvfølgelig efter om man så ud til, at ville have noget med den gård de holdt til på eller hvis det var en kontor bygning, forretning eller fabrik om  man en dag ville komme til at arbejde der. Disse beskeder fra ånderne i lokal samfundet gjaldt selvfølgelig også i forhold til venner, fodboldholdet og mange andre sammenhænge. Jeg tror de fleste har modtaget beskeder fra det åndelige om hvem man ville blive venner med eller senere i livet ville spille fodbold med og den slags. Ånderne skaber forskellige historier i forhold menneskets samfund og de roller, som de pågældende ånder håber, at forskellige mennesker vil udfylde. Ånderne arbejder ofte med at skabe et hierarki af hvilke mennesker de vil have til at bestemme og hvilke typer autoritet overfor andre som disse mennesker skal udstyres med og i den sammenhæng vil jeg sige, at ånderne aldrig vælger de bedste mennesker til jobbet. Nogen ånder er mere fair end andre men vi mennesker og vores samfund bliver sat op af ånderne, så det bliver svært at se sandheden og så der skabes splid og modsætninger. De fleste mennesker ved at gamle dage var hårdt slid til elendig løn og med masser af problemer og lægerne vidste ikke ret meget om sygdomme og alligevel vrøvler folk om ”de gamle dage” på en helt irrationel måde og dette skyldes åndeverdens fordrejning af virkeligheden og der findes masser af lignede fordrejninger af virkeligheden, som ånderne fremmer.

Vi må have oplysning om åndeverden, hvis samfundet skal være et ægte demokrati, med lige rettigheder og lighed for alle mennesker til, at søge lykken, hvilket er en vigtig del af fundamentet for et sundt samfund, som mennesker kan fungere i.  

Hvis man går tilbage i sin barndom til disse tidlige år, hvor man hørte en stemme fortælle om hvem man skulle gå hen og snakke med i skolegården og lignede, så er jeg hundrede procent sikker på, at man opdager åndeverden, som ånden i skabet, ånden bagdøren, ånden bag billedet og i samtaler som ånderne man havde med en selv eller andre ånder om en. Ånderne diskuterede tit hen over hovedet på en om, hvad man skulle blive og efter 50 år kan man se, at noget er blevet sandt, men også at man ville have været bedre stedt uden, at ånderne havde sat mål for ens tilværelse - åndernes mål og ens egne er de samme endvidere skal man huske, at det ikke går som præsten prædiker, men noget i åndernes diskussioner viser frem i tiden også selvom de store planer går i vasken. Pas på med ikke, at digte for meget på om, hvad du husker, men forsøg, at huske hvad der egentligt skete - nogen gange skal man tage det lidt af gangen og huske på, at der kan altid vise sig bedre ting for en - vi lever i nuet. Vi gennemgår ganske vist perioder med forskelligt forhold til åndeverden og åndeverden kan i årevis være helt usynlig for os, hvor vi dårligt nok skænker den en tanke og det skyldes som før omtalt, at åndeverden ikke er interesseret i, at alt for mange mennesker bliver oplyste. I perioder hvor vores udvikling går stærkt og vi er villige til, at lære, der holder åndeverden sig lidt i baggrunden for ikke, at skubbe menneskehedens udvikling op i gear. Åndeverden kan holde igen i så lang en periode, at man kan have svært ved, at huske de forskellige ånder og hvem af dem advarede imod hvem af de andre ånder og hvem man kunne opfattede som mere nogenlunde troværdige og mere hjælpsomme end andre... Man kan også være i et par forhold, hvor den anden  part "styre den åndelige side i et omfang", hvor man næsten ikke mærker åndeverden medmindre, at man får dårlig samvittighed over, at have glemt en fødselsdag o.l. ... den "parforholds koma tilstand" kan det være lidt svær og komme tilbage fra, fordi man kan have svært ved, at skille tingene fra hinanden, hvad var ånderne og hvad var den partner, som man var træt af. Det kan være svært, at komme tilbage og få føling med, at ånderne ikke er engle, men også at de kan være hjælpsomme og det gælder om, at være så opvakt, som man samtidigt kan leve sit eget liv og helst som Buddha anbefaler ved, at følge middelvejen engagere sig med den åndelige praksis, der hedder meditation, hvorved man dels kan lære, at observere den åndelige dimension og dels finde vejen ind i sig selv til hvor man kan hvile i indre fred. Denne indledning var for, at henlede opmærksomheden på, hvor man kan genfinde en relation til ens udgangspunkt med åndeverden og erfaringer, som man har gjort og måske glemt, men som man helt sikkert har på både godt og dårligt og dels er denne indledning for, at henlede opmærksomheden på Buddha's råd om, at følge den gyldne middelvej og praktisere meditation til, at finde vejen ind til en indre fred.

- En sidste men vigtig ting er, at ånderne manipulere alle både hinanden os selv og alle vi er i kontakt med og det samme gælder alle andre mennesker og deres ånder, der både manipulere disse mennesker og de mennesker eller ånder, som de kommer i kontakt med og det gælder også forældre, der ofte er unge og uerfarne når de har børn - og derfor skal man passe på med pegefingeren når det gælder andre mennesker, hvor imod man roligt kan pege på åndeverden - hvis man giver nissen skylden, så går man ikke helt galt i byen... men det fritager ikke en selv (eller andre) fra, at opføre sig ordentligt. Ordentlig opdragelse er en af de vigtige ansvar, som vi får pålagt som mennesker også selvom man måske ikke kan overskue livets mange aspekter ikke mindst i forhold til åndeverden.

 

Som mennesker er vi også nødt til, at spørge, hvad leder det åndelige os mennesker hen imod? Er det indre fred! Hvorfor er der ført krige om småting, hvor tusindvis af mennesker har måttet lade deres liv? Hvorfor har vi måttet vente flere tusind år før at simple opdagelser, som det at vaske hænder kan redde liv, bliver opdaget? Det er ikke fordi vi mennesker ikke vil lære eller at mennesker alle skulle være syndere, men fordi den åndelige verden ikke vil dele dens indsigt om verden med os, men der imod forsøger ånderne at holde sammenhængene om åndernes verden skjult for os.

I asien er alt ikke opdelt på samme måde, som i vesten, hvor der kun prædikes om en god gud imod en ond gud og hvor det så er meningen, at mennesker hovedløst uden at stille spørgsmålstegn ved hvordan vores historie har udfoldet sig, men bare uden videre skal støtte det, der påstår det er godt for mennesker selvom det kun kan præstere en usammenhængende  søforklaring der ikke giver noget egentligt svar på verden og dens gang. I stedet rubriceres verden i Østen efter en forestilling om en åndeverden, der handler efter mange forskellige bagvedliggende principper, som mennesker kan lære, at forstå, men selvfølgelig holder man også i Østen på, at det altid er nødvendigt for mennesket, at skelne imellem ondt og godt og ikke gøre sig til et redskab for det onde i verden. At man i østen har holdt ved sine historier om ånderne betyder, at man har fortællinger om, hvad der styre disse ånder og hvad der er åndernes problemer og hvordan det ytre sig for os mennesker.

I vores vestlige system, der benægter vi denne åndeverden og i stedet prædikes der, som sagt en urigtig opfattelse af en åndeverden, hvor kun er en enkelt treenig gud, der styre sammen med en "under gud", der får skyld for alt det onde. Vesten har delt verden op i ondt og godt og hvis man ikke lever på "solsiden", så må man have gjort noget forkert eller arvet synd fra ens forfædre. I følge vestlig religion er verden perfekt og det kun er menneskers egen synd, der skulle være årsagen til, at vi ikke lever i et paradis på jorden - Det er selvfølgelig primitivt kun, at opdele åndeverden i bare ondt og godt og det er også uden hold i virkeligheden med en tro på en evig god gud. Det er nærmest ondt og undertrykkende at prædike, at der en god retfærdig gud i en verden, hvor alle pakker indre ubalancer og masser af frustrationer ”under jakkesættet”.

Når man vil tolke på verden, så er det ufornuftigt, at forud ind tolke en forestilling om, at ånderne er gode, fordi var de det så verden anderledes ud. Man behøver ikke, at tolke en religiøs moral ind i alting for, at leve som et godt moralsk menneske snare tværtimod - man kunne derimod lære ens børn om den virkelige verden.

Vi har selvfølgelig de samme historier, som man finder i østen med historier om ånder og nisser, men den vestlige (kristne) kultur har systematisk undertrykt alle alternative forklaringer om åndeverden og kun efterladt Vesten med det, der står i biblen, giver os i vesten færre redskaber end andre regioner til, at forstå åndeverden nu om dage.

 

401) Vi kan ofte fornemme, at der et spil med ånderne og åndelige energier uden, at vi oplever nogen mening i det eller kan se de sammenhænge, der kan være i spillet. Ånderne og deres indbyrdes energier, samt relationer til mennesker kan være besværlige at klarlægge, men som regel kan man holde fast i, at ånderne forsøger at køre rundt med mennesker for, at få magt sådan, at vi mennesker ikke bliver meget klogere på det der foregår mennesker og ånder imellem. Vi kan dog eksempelvis se, at nogen mennesker opfører sig overfor andre mennesker i forhold til, hvordan de opfatter, at ånderne ønsker, at de skal forsøge, at påvirke deres medmennesker, sagt med andre ord, så lytter disse mennesker mere til stemmerne i deres hoved og handler efter det end, at de handler på det de har i deres menneske hjerte. Når mennesker gør sig til redskab for ånderne ved ukritisk, at lytte til stemmerne i deres hoved eller ved ukritisk, at følge indskydelser uden selv, at tænke det igennem, så kan det menneske meget vel være i risiko for, at tabe kontakten til sig selv. Hvis vi mennesker spiller med på åndernes krav og lader dem råde frem for vores fornuft, så kan mennesket meget nemt blive afstumpet, hårdt og kynisk overfor andre mennesker, men også overfor sig selv og ende i fordærv. Hvis en ånd er ligegyldig overfor andre mennesker, så er der stor sandsynlighed for, at den også er ligegyldig over for en selv. Største parten af jordens befolkning lever i elendig, men hvis der havde været en god Gud der styrede, så ville så mange mennesker ikke leve i elendighed. Der er god grund til at være kritisk overfor den åndelige dimension. Sørg for at holde en kurs med værdier i din tilværelse, mennesker er bedre stillede hvis de læser bøger og har hobbyer og den slags. Mennesker der gør sig til redskab for stemmerne i deres hoved, kan ende med, at miste styret over sig selv, hvis de ikke holder fast i sig selv - men man skal huske, at man ikke er skizofren, fordi man høre stemmer, men man er det, hvis man fuldstændig mister viljen til, at styre sig selv og se verden i et nøgternt perspektiv. Mange mennesker går igennem nogen ting, når de høster erfaringer med det åndelige og man må holde fast i en menneskelighed over for sig selv og andre ellers kan ens verden blive meget forvrænget. Husk også at hvis du vil stoppe dine tanker, så er der mange systemer til, at gøre det, som eksempelvis, at visualisere, at man sætter en finger på det sted hvor syntes, at tankerne kommer fra i hjernen.

En af de ting der ofte forvrænger folks billede af verden er, når de begynder, at læse fanatisk i biblen for, at finde svarene i verden. Den bestemte måde, som biblen spore mennesket ind på en bestemt opfattelse åndeverden giver ikke ret mange svar på menneskers spørgsmål eller bidrager til menneskers indsigt i, at bruge sine energier til, at udvikle sig og få hold på en indre fred i sig selv. Biblen giver ikke svar på, hvilke gode træk eller dårlige træk, som de forskellige ånder har, som mennesker skal passe på eller som kan hjælpe mennesker, biblen forsøger i stedet, at opstille et direkte falsk billede af en evig gud med evigt gode engle, men hvis man betragter verdens historien nøgtern, så kan man godt se, at man må blive bildt noget på ærmet og historie ikke forklare den verden, vi lever i. De ånder der skal forestille, at være gode, optræder også ondt og uretfærdigt (verden er uretfærdig) og det, der er ondt er selvfølgelig stadig ondt og uretfærdigt. Når man erkender, at alle ånder kan optræde, som uretfærdige og onde, så kan man bedre forstå, hvorfor mange mennesker til alle tider har vendt religionerne ryggen og forsøgt, at udskifte det ene hold guder med et andet - nissen forbedre sig ikke bare fordi, han får et andet navn. - Det vi mennesker kan gøre er, at arbejde med os selv og vores indre udvikling og selvfølgelig, at tage afstand for ondskab. Der er ånder, der kan hjælpe os og Buddha siger, at man kan tage imod hjælp fra en ånd, hvis man virkeligt tror, at det kan hjælpe, men husk, at selvom nissen kan være hjælpsom, hvilket der er mange historier om - så er nisse en nisse til syvende og sidst og en nisse skal man derfor sig lidt i agt for - gå ind for et princip om, at du gør det, der er godt og rigtigt frem for, at gå ind for en forestilling om gode ånder eller onde guder. Alle ånder er på en og anden måde engageret i, at mennesker ikke skal vinde indsigt om åndernes verden, så alle ånderne deltager i at holde menneskers indsigt ned. Eksempelvis forsøger de kristne ånder at undertrykke, menneskers indsigt ved hjælp af biblen. Faktisk forsøger den kristne treenighed direkte at idiote menneskeheden med biblen og det bringer den i et opløftet stadie af at lyve for mennesker præcis som psykopater bliver maniske af at narre deres medmennesker ( husk at satan er kendetegnet ved, at han vil være værre end den kristne gud, hvis han får magt.).  Nogen ånder kan deles op i, at være sorte og have en specielt negativ indstilling overfor livet og i den sammenhæng skal man holde ekstra godt fast i en rettesnor om ikke at gøre sig til redskab for det onde i verden - ikke lad dig charmere af den kristne religion til, at blive idiot og ikke lad dig charmere af satans påstand om, at være guds modstander, de er to alen af det samme undertrykkende rådne stykke, set fra et menneskeligt synspunkt.

 

401a) Hvis man tager udgangspunkt i hinduismen, så omtales der ca. 12.000 forskellige guder og ånder, der har betydning for mennesker. Shamaner og buddhister har andre måder, at forklare og identificere gode og mindre gode ånderne på, der gør sig bemærket i den energi, der høre til vores ”menneskelige overflade” af verden - imod sætning til resten af den energi, der er i verden.

Nisserne klare sig med meget lidt afveksling i forhold til at følge med i menneskers tilværelse. I århundrede har nisserne fulgt det uendelig triste gårdmands liv, hvor nisserne imellem sig selv og med bonden har diskuteret om der var brænde nok til vinteren eller om der var regndråber nok i regnbyge til, at markerne ville få vand nok. Det hele stor underholdnings bidrag har nok været, hvis nogen i dyre besætningen havde fået tyndskid - ja det har sandelig været noget andet end studere flueknepperi (ironisk).

Forholdet imellem  nisserne, folkene på gården og bonden har selvfølgelig også bidraget til, underholdningen, fordi nissen har kunne drive sit eget magt spil med, at spille menneskene ud imod hinanden. I perioder har vi set et sammenhold blandt folkene på landet, men der har også været perioder, hvor landsby sammenholdet mest har drejet som om, at holde tyendet nede eller der har været ufred i forhold til, det unødvendige fnidder, som nisserne har kunnet skabe med hjælp fra mennesker uden moralsk forstand nok til, at tage afstand fra intriger og sladder som har kunnet forgifte menneskenes samvær. - Menneskenes indbyrdes magtkampe har selvfølgelig interesseret nisserne og givet nisserne muligheder for at drive deres spil om magt over for menneskene på gården. Nisserne har nogen steder haft specielt gode kort på hånden, fordi der som bekendt er nogen mennesker, som vi andre mennesker bare ikke kan stole på - og ja det har også noget med nisserne at gøre. Hver gang man vil forsøge, at give visse utroværdige mennesker ansvar, så svier de en og det er noget vi desværre glemmer i vores moderne verden. Vi har en masse mennesker siddende i stat kommuner og erhvervslivet, men hvor mange af dem kan vi faktisk stole på i forhold til, at de går et ordentligt og ansvarsfuldt arbejde. Det at vise ansvarlighed overfor fællesskabet og vilje til fællesskabet, samt vilje til, at udvikle sig i forhold til, at vinde indsigt i verden er et positivt element i forhold til, at bryde med nissens spil til fordel for menneskeligt samspil og en perspektivrig fremtid.

- Når man snakker om fremtiden, så må man også huske på fortiden, som imod sætning til, hvad nogen tror ikke ungdomsoprøret i 60'erne, men var de mange århundredes håndværker og bondeliv og hvor en videreførelse af bøndernes erfaringer med nisserne, nok har ville kunnet bidrage med meget mere nødvendig viden om verden, end det hashrygning, som kollektiver i 60'erne har "bidraget" med.

 - I gamle dage vidste man alt om gårdene og de forskellige steders særheder og nisse aktivitet og så en evt. køber af en gård ville også være godt informeret om den psykiske energi, der ofte mere eller mindre udgør nisse aktiviteten på gården.

Ånderne er mere eller mindre aktive i forhold til forskellige forhold hos mennesker, som i hvilket omfang, at man er i stand til at samle sig sammen og skabe fornuftig retning i ens liv eller i forhold til, hvad man har af viden om ånderne og deres mange evindelige gentagelse, at det samme vrøvl, så man ikke selv mister holdet i, at man selv kan interessere sig for det der sker i verden og udvikle kreative interesser om den menneskelige dimension af tilværelsen. Nisserne vil forsøge, at få magten over en ens liv uanset, hvilken gård eller om man er født af høj eller lav – sæt derfor selv nogen dagsordner for ting, som du gerne vil prøve eller lære og få noget ud af og dyrk interesser evt. sammen med andre.

- Uanset ånderne så kan vi mennesker have bruge for, at få hjælp fra andre mennesker til og samle os selv sammen og samle vores liv sammen op, hvis det er gået itu. Men selvom vi får andres hjælp og hele vores civilisation er bygget op på et samspil imellem mennesker, så er det til syvende og sidst os selv, der skal ”ville noget” med vores liv og den gnist skal man holde fast i.

Efter som vi mennesker bliver mere modne, så forsøger vi og sætte os ud over, at lade os fange i et barnligt forsøg på, at skulle gøre os bemærket på ”verdens overflade” og vi forstår, der er nogen dybere lag, af skønhed, indhold og fremadrettet perspektiv, som er mere interessant end et skvulp på overfladen, sådan som vi i øvrigt opfatter, at meget af nissens aktivitet (læs nissens skvulp) på det personlige plan - imens den menneskelige historie, fremdrift og kultur forsætter i den nye globale udvikling. Vi menneskers ønsker for os selv, hvis vi altså er kloge er: at lære os selv, at kende og forstå de mekanismer, der ligger bag vores eksistens.

 

Selvfølgelig skal vi også være på vagt og vurdere nisse/ånde aktiviteten i forhold til udviklingerne i politisk og religiøse sammenhænge for, at kunne forstå de problemer, som vi mennesker har. Vi mennesker har forskellig distance til disse sammenhængene, men vi genfinder nogenlunde de samme sammenhænge i alle kulturer for eksempel; så snakker indianerne om forfædrenes ånder og jeg tror ikke de mener, at det er deres forfædre, der går igen, men det er min opfattelse, at de henviser til ånder, som også var stammens ånder (nisser) da deres forfædrene levede.

I vesten oplever vi også at der en samme ånd ved et sted i generationer - samme ånd, som da forfædrene boede der. Jeg tror dog ikke, at det er præcis den samme ånd, men jeg kunne godt forestille mig, at der refereres til et samme "mind" setup, der eksempelvis hænger sammen blandt andet landskabet som søer, hav og andre resurser eller mangel på samme, der kunne tiltrække bestemte ånder eller får ånderne til, at opføre sig på en bestemt måde. Der ligger efter min mening noget bag når nogen linjer for et bestemt område syntes, at gå igen og igen, der er altid en årsag til at strukturere etablere sig og den åndelige aktivitet kan have skabt strukturerne eller de kan evt. udnytte disse strukturere - et bestemt sted vil altid være et samspil og et andet samspil end det nissen fremhæver  - til regnestykker om hvad der kan være statiske årsager, skal man dog lægge den massive forandring, som moderne tider udøver, vores perspektiv forandres med nye positive muligheder på daglig basis, hvis vi er åben overfor forandringer.

Nisser blev ikke kun opfattet, som gode væsner, der var både "gode" og dårlige ånder i blandt dem. Man siger, at forskellen på nisser og mennesker er, at vi mennesker opdrager vores børn til en kultur og dannelse ved at vi sender vores børn i skole for, at de skal blive klogere og det taler til vi menneskers fordel frem for nisserne/ånderne, der ikke opdrager deres ”unger”. På samme måde kan vi se, at der i Kina beskrives husguder, hvor nogen var mere hjælpsomme husguder end andre - nogen ting er nøjagtigt ens over hele verden. Nisser var heller ikke kun ”små folk”, men kunne have mange forskellige størrelser, på en gård kunne nissen have en form, som en sort sky, spøgelse, ånd og på andre steder har man haft forestillinger om nisser som ”småfolk”, sådan som nisser ofte portrætteres uden, at man dog skal lægge mere i det, da det er ånder vi taler om, men igen de optræder ofte med menneskelige former, men også som nogen små ånder der fiser rundt. Vi må forestille os, at man i ældre tider har sat sig ned og diskuteret nisseriet på de forskellige gårde; Som hvordan nisserne kunne sætte forskellig sladder i gang imod bønder på andre gårde med det formål, at gøre det svært for sammenholdet bonden og den enkelte bonde, som skulle forsvare sig imod, at være fremstillet, som en knold, der virker nørdagtig o.l.

 

Det er værd og notere sig at: Nissen ikke flytter med, når vi flytter os fysisk. Når vi flytter os, så flytter vi ind i nye åndelige sammenhænge med nye ånder/nisser, der ikke altid har samme syn på forskellige ting, som det sted vi kom fra. Udtrykket: ”at nissen flytter med” betyder, at vi ikke kan flygte fra os selv eller vores egen historie eller personlighed medmindre, at vi engagere os med et seriøs udviklings program for vores personlighed og hvor vi kan lære, at arbejde med vort sinds natur - Vi kan godt via et godt program ændre os selv og dermed vores egen verden radikalt - ikke sådan, at vi kan få alt, hvad vi ønsker, men så vi kan få mere hold på os selv og retning på det, som vi gør - et udgangspunkt for, at komme i gang. Det med at nissen flytter med, det handler for en del om det psykologiske og ikke om det åndelige landskab, hvor vi i et rimeligt stort omfang kan omplantes i et nyt (åndeligt-) miljø og med en ny start og hvor man ikke nødvendigvis kommer til, at sidde i de samme udfordringer, som før man flyttede. Det kræver selvfølgelig et kritisk syn på en selv, hvis man ikke skal ende som der hvor man kom fra. Vær opmærksom på, at hvis du ikke ønsker, at din dovenskab eller mangel på vilje til, at tage ansvar  skal flytte med, så må du arbejde den ud af dig selv.smiley.gif Mange kan altså finde ud af, at flytte og starte på en frisk et nyt sted, men det kræver noget åndelig og psykologisk erfaring og/eller en hel masse vilje til, at ændre sig - en smut vej kan være, at skifte interesser, venner og gamle vaner.

 

Jeg har taget disse linjer om nissen med, fordi jeg tror, det er godt for mennesker i dag, at tænke over, hvordan vores forfædre tacklede det med den åndelige dimension, når de selv skulle fortolke de åndelige sammenhænge og ikke ukritisk lænede sig op ad og rettede ind efter den af staten påtvungne religion. Vores forfædre valgte altså en beskrivelse af nogle ånder (nisser), som fulgte med i menneskers dagligliv på gården og som kunne være "gode" til husbehov - men som også kunne skabe problemer, hvorfor man forsøgte, at undgå, at komme kant med nisserne. Når jeg tænker på historierne og måden, at beskrive nisserne på, som eksisterede i gamle dage, så føler jeg et "sandheds bånd" til fortiden - en bånd til en mere sand forståelse af verden. Disse "hedenske" sandheder om åndeverden var og er stadig farlige for hele den etablere religion og alle dem der lever af, at sælge kristendommens merchandise og selvfølgelig ånderne, der gemmer deres sande væsen bag en kristendommen skabt maske om, at ånder er rene og hellige, hvis de bekender sig til kristendom eller anden religion. Jeg kan lide en sand fremstilling af åndeverden, frem for religionens falske forestilling af, at diverse nisser skulle være rene ånder, der kan optræde som Jesus og/eller overgud i et falsk religiøst rollespil over for mennesker, som gør det meget svært for mange, at finde sandheden.

 

- Jeg finder det grundlæggende galt, at en menneske religionen kan finde på skabe et billede af en ren gud, som et symbol og billede på hele åndeverden - man kunne ikke gøre det mere misvisende selv, hvis man var ude på, at lyve for mennesker. At åndeverden skulle være ren eller styret af renhed er et helt igennem forløjet billede af det åndelige og dets undertrykkelse af menneskene i forhold til, at komme til indsigt om sig selv og åndeverden. Religioner bør ikke overforenkle forståelsen af det åndelige, så det bliver til et ubrugeligt billede til, at forstå den åndelige verden og den enkeltes virkelighed - det er simpelthen for middelalderligt og her behøves reformer. Tilværelsen for mennesker er for omskiftelig til bare, at blive proppet ind i et forud bestemt religiøst "bibel korrekt" billede, der kun tjener religionen og som fastholder den enkelte i en meget primitiv vinkel til, at forstå sig selv og forandringerne i den menneskelige tilværelse og i samfundet. Alt religion og dets nisser forsøger desværre, at etablere usande billeder for folk om en vej til det hinsides også selvom, at disse billeder af en vej til "sand frelse" står i vejen for menneskers mentale sundhed og udvikling som mennesker!!!

 

Jeg vil ikke forlede nogen til, at tro, at bare fordi man har gennemskuet religionens usande billede af den åndelige verden, at man så straks bliver lykkelig. I den sande opfattelse af åndeverden er ånderne ikke bare alvidende guder og ånderne lever ikke i en perfekt gudeverden, det er alt sammen et falsum. Der imod er åndernes verden som den kommer udtryk i forhold til os mennesker som en lang triviel magt kamp imellem ånder om hvem der skal lyve for menneskene om verdens virkelige indretning. Ånder spendere meget tid på, at opfinde måder, hvor de kan bilde os mennesker ind at de hjælper os imens de i virkeligheden intet gør for os. Ånderne kan godt lide og vade rundt i, hvordan de snyder mennesker i religionernes navn og gør tro til det essentielle, men tro i sig selv indeholder ikke andet end indbildning, der er jo ikke andet indhold til, at tro end netop at tro - det er ånderne mere eller mindre ligegyldigt, hvad det enkelte menneske tror på, så længe det er en indbildning uden for mange vitaminer og at det undertrykker menneskets klarsyn, så mennesker ikke lægger to og to sammen og regner ud hvordan åndeverden i virkeligheden er. Sandheden er til vi menneskers fordel, fordi når vi opdager et mere sandt billede af vores verden og gennemskuer, hvordan tingene hænger sammen, så får vi også nemmere hjælp fra mere venligt stemte ånder til, at arbejder fremad med vores udvikling. - Med indsigt opdager vi først og fremmest, at der er flere ånder, der kan hjælpe en med de mange måder, som man kan engagere sig - positivt - med ens tilværelse. Når man kan se mere nøgternt og fremadrettet på sin situation, så  får man bedre hjælp end man gør, hvis man intet ved og ingen retning har fremad.

Både unge og ældre kan med fordel kigge på ens udvikling og stille sig spørgsmål som: Var der noget bestemt, som gav os mulighed for, at forstå? Hvad gav os en mulighed for, at få et perspektiv på vores fremtiden? Hvilke råd kunne vi bruge af dem vi fik? Hvad hjalp os med, at beholde vores humør??? Hvorfra fik vi et nøgternt overblik over, hvordan tingene hang sammen??? og modsat kunne vi også spørge: Hvor fik vi ikke svar eller svar der kunne hjælpe os videre??? - Ved at stille sådanne spørgsmål til ens problemer, så får vi også et billede af, hvordan svarene i vores tilværelse, må se ud.

- Personligt oplever jeg, at spørgsmål til mig selv, om min egen udvikling har afklaret, at jeg stort set ingen hjælp fik og ingen af de mange muligheder blev afklaret for mig - og måske derfor laver jeg denne hjemmeside...

- Jeg havde ikke nogen som helst svar eller retning på noget som helst, da jeg var ung og i længere periode havde jeg kun livets frustrationer, at underholde mig med. Jeg fik ikke rigtigt forbindelse med mit liv før end, at jeg selv systematisk begyndte, at arbejde med visdom og filosofi via, at læse bøger, praktisere meditation og endvidere fik mig en hobby med, at tegne, som har givet mig en masse oplevelse af det at ville noget, at ville lære at tegne hjalp mig faktisk, at forstå mig selv og mine muligheder i et lidt bredere perspektiv - jeg har stadig ikke lært at tegne, men jeg praktisere stadig denne hobby på daglig basis med stor udbytte alligevel.smiley.gif

 

- Vi bliver som mennesker noget hjulpet noget fra det åndelige, men det er ikke en given ting. Mange gode mennesker med forskellige tro med eller uden religion ender med et sammenbrud, fordi de ikke får gang en indre udvikling, af deres energi og forståelse af deres krop samt en forståelse af det åndelige, men ud af det opdager man måske en personlig skyts ånd eller en ånd der hjælper os med vores indre energier og en meditations vej til indre fred - personligt fandt jeg intet tværtom, så var det en kamp for, at finde en vej til indre fred - eller andre konstruktive spirituelle praksiser. Vi må ikke glemme, at det også en kamp om, at komme videre og finde nye løsninger til de problemer, som man er i, men dette perspektiv på nye muligheder, det forøges heldigvis på daglig basis for tiden. Vi kan også opleve at en ånd , der optræder bag en religion tilbyder, at hjælpe os uden til gengæld, at afkræve os en tro på den ene eller en anden religion. Om tilbud fra ånder om hjælp siger Buddha: at han ikke ville tilbede guderne ved, at bære ved til deres alter, men hvis en gud (læs ånd) tilbød sin hjælp til mennesker og man virkeligt kunne tro, at denne gud ville hjælpe, så kunne man tage imod hjælpen. - Selvfølgeligt skal vi være realistiske om den virkelighed, som vi lever i - vi mennesker kan ikke lukke os ind i alt for firkantende fordomme selvom, at vi selvfølgelig skal forholde os åndernes natur og endvidere have naturen af rigtigt og forkert for øje også når det gælder os selv.

 - Det skader ikke, at orientere sig om ånderne ved, at læse om dem. Jeg kunne personligt godt tænke mig, at vide mere om indianernes forfædres ånder, husguderne i Kina eller de Afrikanske stammers viden om ånder, fordi jeg oplever, at der er viden og erfaringer, der kan oplyse min daglige tilværelse - men man skal altid huske på, at ånderne andre steder i verden og i andre religioner også forsøger, at snyde menneskene ved, at præsentere menneskene for et urealistisk og fejlagtig syn på åndeverden, der kan give åndeverden mere magt overfor mennesker... men man kan uden tvivl også samle meget sand visdom, der kan hjælpe en til, at lægge noget mere til ens forståelse, som kan bruges konstruktivt. Der er også megen viden og mange finurlige måder, at forholde sig til åndeverden, der gået tabt med kristendommens undertrykkelse af de mange andre billeder af åndeverden, som der igennem tiderne er blevet skabt til at forklare åndeverden, bare i vores eget lille Nordeuropæiske kultur område. I dag har vi en temmelig intetsigende religion, hvor ”nisse vinklen” på godt og ondt, helt har været fjernet fra menneskers mulighed for og vurdere, hvad der foregår imellem himmel og jord og vores egen forfædres menneskelige reaktion på og forhold til det åndelige er systematisk blevet holdt nede med bål og brand, der har kun måtte være en  måde, at se verden og det har skullet være den bibelske. Og nu sidder vi så, til dels historieløse og mangler en masse svar om vores egen indre energi og om åndeverden.

 

401b) Jeg tror, at det er vigtigt, at gøre sig klart, at nisserne ikke er blevet skubbet i baggrunden af mennesker eller religion, men at nisserne selv har foretrukket, at udskifte deres navn fra nisse til; Engle, jesus, gud, helligånd m.m. Nisserne har selvfølgelig foretrukket, at fremstå en slags guds hellige ånder i stedet for, at omtales som nogen "værre nisser", som mennesker tit var på kant med. Nisserne på gårdene blev beskrevet i forhold til den ånd, som de skabte på gården. Der kunne godt være perioder med en god ånd og i andre perioder kunne det være mindre godt. Man kunne ikke bare se på nisserne i sort eller hvid men, man måtte snare se nisserne - i overensstemmelse med sandheden -, som en broget sammenhæng og som man ikke umiddelbart bare kan tro på heller ikke selvom, at man syntes, at man er inde i en god periode. Man har nok også brugt, at diskutere de ting, der var sket på gården med nogen ånde/nisse kyndige (clairvoyante) for, at få en ide om, hvad nissen havde gang i.

- Ved og kalde sig kristne engle, så kunne nisserne på en helt ny måde, lave et spin med, at  blande religion og vers fra gamle bøger ind i de menneskelige forestillinger og dermed sløre, hvad ånderne i virkeligheden havde gang i på gården... Kristendommen og biblen blev simpelthen alle tiders mulighed for, at skabe nye bortforklaringer, som nisserne kunne gøre brug af.

 

Jeg mindes nogle sjove historier fra da jeg var barn om, hvordan det gik til, at nisserne ophøjede sig selv til engle, guds søn og guds sendebud m.m. Historien gik ud på, at en bonde, der var blevet sur på nisserne sagde til nisserne, at menneskene efterhånden viste alt om nisserne og deres nisseri og han nok skulle få ramt på dem. Nisserne holdt en rådslagning om hvad de skulle gøre ved bondens trusler og de besluttede så, at hvis bonden ikke ville sige undskyld og trække truslerne tilbage, så ville nisserne gøre sig usårlige ved, at ophøje sig selv til henholdsvis hellige guder.

Derpå fik de fat i bonden og udbad sig en undskyldning, men bonden der udmærket kendte nisserne ville ikke give dem en undskyldning. Så fortalte nisserne bonden, at de så til gengæld ville ophøje sig til guder og at bonden skulle titulere dem som hellige og rene og han ikke mere måtte brokke sig over dem. Bonden grinede af nisserne… men et godt stykke hen ad vejen, må man vidst erkende, at nisserne vandt den omgang. "Moralen" i historien er: At man ikke bare uden grund skal lægge sig ud med nisserne, fordi man risikere at få en dum selvmodsigende religion, at skulle slås med, hvis nisserne får det sidste grin.

 

En anden lignede historie går på, hvordan nisserne brugte det kristne næste kærligheds bud til, at køre rundt med menneskene. Nisserne der boede, der på stedet syntes, at menneskene var blevet noget højrøvet om, hvor kloge de var. Da nisserne ikke syntes, at menneskerne derpå stedet var specielt kloge, så fandt nisserne på, at lokke menneskene med, at de skulle tage næste kærligheds budet helt bogstaveligt. Først opstod der panik i blandt menneskene, hvad var meningen alle vidste jo, at det var helt umuligt, at elske andre som sig selv. Da nu ikke menneskene var så kloge, som de selv troede, så forsøgte de sig med, at leve op til næstekærligheds budet. Forsøget fejlede, men fra da af var menneskene blev lidt mindre højrøvede og måske en anelse desillusionerede om deres egne evner. - Dette resultat passede til gengæld nisserne der på stedet meget fint. Moralen er; Noget er ikke altid godt, bare fordi det lyder godt.

 

Fremstillingen af det åndelige som værende nissers aktivitet, har  gjorde det nemmere for almindelige folk, at skyde skylden for ulykkerne på nisserne og deres nisseri og det har endda resulteret i mundheld, der lyder: "Skyder man skylden på nissen, så går man ikke helt galt i byen."

Det at udgive sig for engle og guds sendebud, har været et perfekt dække for nisserne, der som vi ved af erfaring ikke føler sig bundet til at være sandfærdige overfor menneskene. Set fra vi menneskers synspunkt, så ville det have været rart, hvis vores forfædre var blevet ved med, at snakke om nisserne og deres nisserier fordi, det ville have givet en mere dagligdags fremstilling, af almindelige menneskers relation til åndelige - i stedet er det hele blevet mere verdensfjernt, fordi ånder kan dække sig bag en urelevant totusinde år gammel bog, der på en forældet måde forholder sig til åndeverdenen og menneskene. Endvidere må det have været nemmere, da man snakkede om nisserne, at give ny viden videre om det åndeliges aktivitet her og nu og hvordan det fungere i hverdagen, end det er i dag.…. Med andre ord, efter min mening skulle vores forfædre ikke, have ladet nisserne, slippe af sted med og skifte navn til religiøse navne, som de har kunne bruge til at dække deres virkelige identitet bagved. Det ville have været en fordel, hvis vores forfædre havde forsat med, beskrive den brogede dimension som nisserne udgør. Omkring disse åndelige sammenhænge, der kan man med fordel huske på, at der i det danske samfund generelt ikke er meget åbenhed om den åndelige dimension i forhold til religiøsitet. Ikke mindst den statslige folkekirke er meget lukket og religiøse diskussioner  er i stor udstrækning overladt til de universitets uddannede skriftkloge. Og hvis præster afvigere fra statskirkens opfattelse, så bliver de irettesat eller sat fra embedet. I religiøse sammenhænge er mange alm. mennesker også af den opfattelse, at tro er personligt og  at det er bedst, at være meget forsigtig med, hvem man deler sine inderste forestillinger med om, hvad man helt præcist tror på. Jeg tror. at mange er bange for, at folk tror, at de høre stemmer og at det skulle være en sygdom - hvad det ikke er - og måske på grund af mangel på tradition og kultur omkring, at snakke om tro i forhold til mennesker, så bliver tro mystisk. Tro burde  i stedet for noget man forholder sig i fællesskab og med et videnskabeligt udgangspunkt og på en inkluderende måde, så folks åndelige oplevelser ikke skal presses ind i regi af en forældet bog. Vi skal sørge for folk får hjælp til, at udvikle mere nuancerede forståelser af deres åndelige oplevelser. - men sådan er det ikke; så vi må desværre vente eller arbejde på bedre tider.

 

402) Vi kan ikke forsat være fastholdt i en primitiv forestilling om, at åndeverden skulle være som en far i himlen. Det er min opfattelse, vi på samfunds basis skal have, startet en dialog om den åndelige verden om; hvordan det åndeliges forhold og indflydelse er i relation til menneskehedens trælsomme historiske udvikling i den virkelige verden - vi menneskers standpunkt er at åndeverden er skyld i den hårde skæbne, som vi mennesker har haft og åndernes religioner har holdt en positiv menneskelig udvikling baseret på videnskab tilbage til fordel for overtro og religiøs hjernevask af mennesker.

 Menneskehedens tusinde år lange trælsomme historien viser klart, hvor lidt vi har, at have vores religiøsitet i. Selv de mest banale ting, der kunne have sparet menneskeheden for uendelig lidelser, har vores religiøse anstrengelser ikke kunnet hjælpe os med, det er derimod blevet løst ved hårdt videnskabeligt slid som kirken ofte har forsøgt at sabotere.  

- Medhensyn til forestillinger om et liv efter døden, så tror jeg personligt ikke på det. Hvorfor i alverden skulle der være parallel verden, hvor alting er fantastisk, når jorden og universet er som det er. På mig virker det som helt naturligt, at når vores legeme dør, så dør vi virkeligt og eksistere ikke længere i nogen andre verdner. Troen på en efterverden har efter min mening sit udgangspunkt i; at ånderne i sin tid har bildt menneskene ind at, vi mennesker vil blive som dem, når vi dør, hvilket er helt usandsandsynligt da de er en anden slags liv end mennesker. Livet skabes ustandselig ligesom det helt naturligt udslukkes og der er intet der videnskabeligt eller på anden måde antyder at man lever videre.

For mig at se så har ånderne forsøgt, at knytte mennesker til sig ved, at skabe falske forhåbninger og falske forestillinger om en far i himlen hos mennesker og udnytte enhver lille vildfarelse, som vi har måttet tro på og derfor er det nødvendigt, at få revideret på alt det vrøvl religionerne disker op med. Hvis menneskers tro/forestilling bliver for useriøs, så falder det tilbage på os selv i forhold til, at åndeverden tager os mennesker mindre seriøst. Vi kan - efter min erfaring med det åndelige - med fordel pille fantasteriet ud af religionerne og i stedet fokusere på dette liv og videnskaben om samme.

Jeg tror heller ikke på karma loven, selvom jeg tror på, at mange mennesker og ånder har en samvittighed, der byder dem, at tage hensyn til det gode, som mennesker gør... Det er endvidere min opfattelse, at samvittigheden og skyldfølelse benyttes af åndeverden til, at få styr over bestemte mennesker - ikke mindst mennesker der gør en forskel - så mennesker kan underkues og udsættes for pres for, så man nemmere taber overblikket og gør som ånderne ønsker. Når nisserne i gamle dage blev beskyldt for, at starte sladder imod nogen gårde i landsbyen, så kan det være fordi, at de ville manipulere den åndelige dimension på bestemt gård eller menneskene på gården. Vi bør altid være på vagt overfor, at ånderne kan forsøge, at påvirke og manipulere os sådan, at åndernes egen magt og dagorden til gode ses. Den manipulation, som vi mennesker udsættes for, ligger ofte ud i fremtiden, så det åndelige har god tid til, at bygge en historie op, der gør deres historie svær, at gennemskue og manipulationen svær, at opdage, derfor har så mange problemer også rod i barndommen, hvor vi har været nemme at manipulere, fordi det er nemmere at blide børn ind at der handler om dem og det ikke bare magt politik i forhold til, at øve indflydelse på menneskenes verden på den bedste måde i forhold til åndernes interesse.

 

- Det er en stor fordel hvis, at vi mennesker følger aktivt med i vores tilværelse evt. ved, at skrive vores tankerne ned i en dagbog en gang imellem. Vi kan endvidere have svært ved, at opdage det spil, der køre fordi, selvom vi føler os klare i hjernen og i harmoni med vores følelser, så kan det være i denne situation, at nissen virkeligt har sat os op til at blive narret – der er fornuft i, at reflektere over vigtige beslutninger, det hjælper os til, at se, om der er et mønster, der går igen i forhold til, hvordan tingene udvikler sig for os. Vi behøver også spørge os selv: Hvis alt er politik, hvad får mennesker og ånder ud af det der foregår og hvordan vil udviklingen hvis man forlænger det i gang værende mønster - Alle mennesker føler sig før eller siden snydt af åndeverden på noget som man føler man var blevet lovet, så derfor .

Det er i hvert fald vigtigt, at vi får nuanceret og adskilt de forskellige typer tro, så religion giver mennesket et mere nuanceret tros liv, der skelner imellem tro på erfaringer med regler for mennesker og tro i relation til, hvad og hvor lidt vi kan tro i forhold til åndeverden - det hele er ikke bare en "god guds" plan, men i stedet en plan for magt og undertrykkelse af menneskehedens udvikling. Kernen i tro skal bygge på reel erfaringen med åndeverden og ikke fantasier om en "god gud", det leder kun til blændværk.  Troslære må handle om, hvad tro indeholder for os "her og nu" og i de situationer, som vi kommer til, at stå i.  Vi har fordele ved, at have et erfarings grundlag til, at analysere, hvem der kan have gavn, af de forskellige udfald, som vi engagere os i - tænk evt. hvad kan nissen tænke i situationen eller hvis man forlænger situationen i tid eller omfang, vi behøver ikke nødvendigvis få et svar, men det øge kvaliteten af vores omtanke med det vi gør, at være klarover, at der altid foregår andre planlægninger. - vi skal selvfølgelig, vurdere ud fra os selv, men ligesom vi kan vælge og reflektere over langsigtede sammenhænge, så kan vi også lære, at inddrage scenarioer for hvilken visdom, der evt. kan være i forhold til den åndelige dimension. Religioner kunne være historier om det der  forgår her og nu i vores liv i relation til den åndelige sammenhæng, hvis vi husker at der var flere forskellige ånder i vores barndom, der udgav sig for at være Jesus og de ikke var særligt flinke eller havde travlt med at tælle, hvor mange bremsestreger vi havde haft lavet i underhylderne eller på andet måde gjorde os kede af at vi havde dummet os, så er de ånder nogen dumme svin og det er mere vigtigt for os at finde ud af om ånderne end det hat og briller, der foregik for to tusinde år siden.  

 

403) Jeg kan høre ånderne og tale med dem i mine tanker, men nogen gange er det besværligt og det virker, som at det er personligt, men åndeverden er ofte mere overfladisk og der er nemlig heller ikke megen forskel på mennesker, dyr og ånder, når det gælder om, at projektere sin frustrationer ud på andre - I de sammenhænge kan man bruge sine viden om, at sætte en finger på der, hvor man syntes snakken kommer fra i sit hoved og som regel standse.

- Dårlig stemning breder sig også fra kvarter til kvarter og nisserne har tit noget kørende, der kun er et åndssvagt forsøg på, at irritere gårdmanden - men sjovt nok hjælper det, at komme lidt væk fra det hele og tage en tur til byen. Grunden til at det hjælper, at komme lidt væk skyldes, at man rent fysisk kommer væk fra kilden til den dårlige stemning.

  - Vær opmærksom på, at hvis man skulle føle sig foranlediget til, at kaste med mudder, så er det værd, at huske, at det kan "farve" stemningen længere tid end man tror og dels kan det være nissen, der vil lave ravage for en selv eller andre - desværre er der nogen mennesker, der helt frivilligt spiller med på nissens spil og dermed gør den negative og destruktive side så stærk, at der intet menneskeligt overskud skabes, men bare en nedadgående negativ spiral. Det er ikke sjældent, at folk har troet, at de var ovenpå og levede livet for kun, at opdage at de hele tiden har været i en negativ spiral, som negative åndelige kræfter var skabt og som vi kunne have udskiftet med noget mindre negativt, hvis vi havde tænkt os om.

 

404) Vores samfund er ikke nået særligt langt på mange menneskelige områder og sommetider er det bedst, at holde sine fordele og sin kort ind til sig og ikke anlægge den helt store profil med, at skulle forandre samfundet, det at være lidt neutral vinder tit over at overdrive positivitet og negativitet i forhold til guderne, fordi ånderne kan tage det som en udfordring hvis man overdriver for meget. Der er mange mennesker, der er på tværs i forhold til, at skabe et forbedret samfund fordi, de er styret af negative indstillinger, men også fordi de er styret af økonomiske spekulations interesser, som ikke altid fremskridt som profitabelt selvom det gør det bedre at leve for alle mennesker nogen ser udelukkende på om det er profitabelt for dem selv. Vi kan forsøge, at gøre verden lidt bedre ved; At være venlige og i det hele taget, at opføre os, som dannede personer og ikke være som nisser, der er på tværs for, at være på tværs– engle er også nisser i min definition, det er blot nisser, der gemmer sig bag religion. Vi mennesker kan ved, at opføre os dannet og dermed opnå bedre indføling og perspektiv med udvikling og problemerne - Som Buddha siger tal høfligt, det har en stor indflydelse på vores liv og samfund.

 

405) Jeg så i dag på tv nogle skuespillere i en tv-serie gøre et nummer ud af, at to mennesker kan tilgive hinanden uden, at skulle inddrage nogen nisse guder eller religionernes blændværk. Ganske vidst kan vi mennesker ikke styre om andre får dårlig samvittighed, men vi kan gøre den dårlige samvittighed lettere ved at tilgive andre. At vi kan få dårlig samvittighed er en god ting, men kun når det er retfærdigt og ikke hvis åndeverden kaster sig ind over en hvilken som helst ligegyldighed og gøre en myg til elefant for på den måde få kontrol over det pågældende mennesker. Åndeverden er ikke besjælet af, at handle retfærdigt, deres ønske er, at få magt og forsøge, at gøre sig til guder over for mennesker - i hvert fald for en stor del af ånderne og selvfølgelig for mange af dem, der er en del af religionerne, hvorfor man også siger, at for meget religion kan være farligt.

Det er meget vigtigt at vi mennesker ikke fralægger os vores engagement og det initiativ, som vi kan gøre gældende i tilværelsen i stort og småt i forhold til andre mennesker også selvom, at der findes en åndeverden - men netop på trods af denne åndeverden, skal vi forsøge, at skabe og hævde de løsninger, der gør vores tilværelse, som mennesker bedre også i forhold til at kunne tilgive.

- Det er efter min mening sandt, at mange problemer i verden skyldes nissen, som lige som miljø og familie ikke er noget vi selv er herre over. Selvom disse sammenhænge kan være besværlige og ikke give nogen mening, så giver det mening, at vi selv kan handle og skabe menneskelige sammenhænge i tilværelsen. Jeg så lige et glimt af denne humanistiske ånd i de to skuespillere, da de sagde replikkerne om; at mennesker laver aftaler og skaber mening med hinanden og det altså uden, at vi behøver og inddrage alle mulige religiøse nisser til, at besværge tingene.

Jeg er i øvrigt også meget skeptisk overfor religiøse programmer til og opgive alkohol o.l. Det er min opfattelse, at man står sig bedre ved personligt, at sætte ind på og forbedre sig med, at tilegne sig forståelse og teknik og til, at finde fred i sig selv, samt noget man vil interessere sig for. Vi skal også huske, at vi mennesker ikke overlader til det åndeverden, at kende folk skyldige eller uskyldige i rettet, fordi vi ved, at det kun bliver retfærdigt, hvis vi kan bevise tingene.

 

406) Hvorfor kommer djævlen til, at fremstå, som svag, hvis man støtter sig til ham og omvendt, hvorfor fremstår de hvide guder, som svage, hvis man vender sig imod dem for støtte?

Det virker som om, at uanset hvor mennesket vender sig hen, så er ånderne for svage til rigtigt, at hjælpe en. Der er et ordsprog, der hedder: "At hvis mennesket skal være fri, så må det selv gøre sig fri" og det hedder sig endvidere: "At det ikke kan nytte, at man sætter sig ned og venter på det, som man skal have ud af livet - man er nødt til selv, at arbejde for det".

For mig er der ingen tvivl om, at på trods af åndeverdens indbyrdes uenigheder, så er de er enige om, at for det store flertal af mennesker, der skal den åndelige dimension fremstå som svær, at blive klog på for mennesker.

De fleste har vel opdaget, at i den situationen hvor vi satser på den hvide side, så kommer djævlen hele tiden komme på tværs og omvendt kommer de hvide på tværs af sort. At blive voksen er i den sammenhæng er overraskende nok ikke, at stirre sig blind på den åndelige dimension, men at flytte blikket til sig selv og andre mennesker og spørge sig selv, hvad man selv vil have ud af sit menneskeliv og så i øvrigt, at holde sig på afstand af ondskab. Vi lever i en verden, hvor der er nisser i alle menneskers åndelige dimension, hvor de forsøger, at øve indflydelse på verden ved, at spilde menneskers tid på ligegyldige sammenhænge uden betydning i stedet for, at inspirere mennesker til, at arbejde med sig selv og blive dygtige med et og andet. Hvis man arbejder hårdt med et og andet, så oplever man den tilfredsstillelse, det er, at udvikle sig og blive dygtigere - måske bliver man aldrig rigtigt dygtig i forhold til de bedste, men det ændre ikke på tilfredsstillelsen ved, at udvikle sig.

Selvom ånderne har travlt med, at fremme forskelle og modsætninger imellem mennesker og overordnet drive et spil, der forplumre fornuftige prioriteringer i menneskers liv eller ligefrem forsøge, at fremme undskyldninger for, at være led, misundelig og andre destruktive indstillinger, så skal man huske på, at vi mennesker i forhold til åndeverden står os bedst ved, at lære os selv, at kende, men også at holde fast i os selv som mennesker. Ånderne undertrykker ganske vidst menneskets muligheder for indsigt, fremgang og frigørelse, men det forbliver en del af vi menneskers mål, at opnå, sammen med retten til, at søge lykke, glæde og kærlighed i livet - en af de fornemmeste ting vi mennesker kan er, at vise medmenneskelighed, det er ikke, at være mest religiøs eller dygtigst, men at være medmenneskelig.

I forhold til, at forstå den åndelige nisse dimension, så har jeg før henvist til natur-religioner, kinesiske traditioner om husånder, indianske religion om forfædrenes ånder eller shamanisme om naturånder, som eksempler på menneskers forestillinger om en broget åndeverden, der kan forklare noget af det vi personligt oplever om åndeverden i modsætning til, hvad kristendommen prædiker. Der ikke forklare noget og hvis de kristne endelig kommer ind på dæmoner (læs ånder), så taler de om, at det er fordi de tror, at vi lever i de sidste tider og andet dommedags ævl, der intet forklare om åndeverden egentlige natur.

 

Der er også ikke religiøse, men filosofiske buddhistiske syn, hvor man også tror på eksistensen af forskellige ånde guder, der også forsøger, at bruge religion til, at befæste deres magt over mennesker, hvorfor Buddha netop udtaler: "Jeg vil ikke bære ved til gudernes alter, men jeg vil bære ved til min egen oplysning." - Dette siger Buddha netop for og få folk til og vågne op og se, at de selv kan udvikle sig eksempelvis igennem, at praktisere meditation og søge visdom. I stedet venter mange mennesker desværre på, at de få friheden leveret på et sølvfad. Buddhas chikaneres også af en ond ånd ved navn Maja, der er en ondskaben og blændværkets ånd, men Buddha gør sig fri de onde ånder ved, at styrke sig selv ved meditation, indsigt og visdom og det er en del af buddhismens essens. Det ender med, at Buddha også prædiker for åndeverden.

 

Åndeverdens blændværk:

 

Der findes andre former for blændværk, end den vildfarelse som sort (satan eller andre) kommer med og den kommer i stor udstrækning fra ånder, der hver for sig påstår, at de er frelsere og rene ånder. I virkeligheden er mange af disse frelsende ånder i virkeligheden blot en flok nisser med en bestemt dagsorden, hvor de ønsker, at bruge mennesker og vort arbejde til, at gøre dem selv mere magtfulde. Disse ”hvide ånder” der forsøger ofte, at dække sig bag såkaldte ”positive budskaber” findes i alle filosofier, religioner og politiske vækkelser, hvor de forsøger, at få magt over mennesker.

Forskellige af disse ånder får forskellige tilnavne. En type af ånderne kaldes sommetider sødmælks ånden fordi, deres klamme sødme energi minder lidt om sødmælk og de forsøger, at bruge denne energi til, at smiske sig ind på mennesker - selvom de udmærket ved, at mennesker finder dem klamme. Disse ånder snakker om helhed og et rent hvidt liv, men i realiteten er de optaget af magt, dominans, røve, brune huller og lort og de har eksempelvis ikke det mindste imod, at lyve. De forsøger og føre sig frem, som om de kun lyver for, at hjælpe mennesker med eksempelvis, at dække over menneskers synder - som de har en unaturlig interesse i - og som vi mennesker langt fra er interesseret i, at der bliver dækket over - vi ser masse af kriminalitet, som det er fuldstændigt utroligt, at der har været dække over af det åndelige og at ingen har fattet mistanke eller kunnet komme igennem til nogen med en mistanke. Endvidere skal man være forberedt på en masse vås, hvis man spørger disse ånder om, hvorfor de dækker over kriminelle og det samtidigt med, at ånderne køre på ærlige menneskers samvittighed over petitesser - som med alle andre ånder, skal man være forberedt på en masse vås og løgn, selvom man spørger fornuftigt.

Åndernes blændværk er mangfoldigt og de kan finde på, at narre folk til, at tro, at de er syge og når så, at folk gør sig fri af forestillingen om sygdom, så påstår ånderne bagefter, at de ånderne skulle har helbredt en for sygdommen ved et mirakel - det skal siges, ånderne kan hjælpe, hvis man er syg i noget omfang. Kristendommen er storslemme  med, at forsøge, at gøre sig til årsagen til alt det gode, der sker for mennesker og endda også i tilfælde, hvor det er helt indlysende, at det er mennesket selv, der har gjort noget godt og bør få æren og ånderne har skabt problemerne. Måden som kristendommen kan forsøge, at dominere mennesker på, kan være så fanatisk, at det kan være en virkelig belastning for mennesker i et sådant omfang, at mennesker enten kan forsøge, at blive fanatiske kristne for, at se om det virker eller modsat helt, at opgive og slå sig på flasken - begge dele gør det bare værre og hjælper desværre nissen til mere magt, så bevar ro på og ikke gør noget uoverlagt. I forhold til ånderne, så hold fast på dig selv og dine egne mål og drømme og ændre på dem i forhold til, at du selv oplever, at du modnes og vil noget mere.

-  Både sorte og hvide nisser stiller store følelser om dem selv til skue, hvor de vil udgive sig for, at være frelsere af menneskeheden (lidt som hitler eller kommunisme som åndeverden iøvrigt gladelig bakkede op om.) Man skal huske på, at hvis åndernes følelser var ægte, så ville verden være blevet gjort til bedre og til et mere oplyst sted for lang tid siden. - Mange ånder er selvfølgelig ikke interesseret i oplysning og indsigt i det åndelige for mennesker, men de vil i stedet hellere indføre gamle tiders skik med kirketugt og hvor kirken undertrykte alt, hvad der ikke stod i biblen. - husk at alle hekse er blevet dømt af mennesker med biblen i den ene hånd. Vi lever heldigvis i en tid, hvor man ikke med biblen i hånden kan brænde folk her i landet. Vi lever dog stadig med de sleskede sødmælks ånder, der på skrømt taler om healing og oplysning, alt imens de leder efter undskyldninger for, at overtale folk til, at nøjes med, at læse i biblen, i stedet for, at søge ægte oplysning om dem selv og livet, som kan udvikle dem som mennesker.

 

Der er en ”sydstats ånd”, der er temmelig sexfikseret og som gerne kaster ”skidt” på og i folks seksualitet, fordi den mener, at seksualitet overlever alt, så det er lige meget, hvordan seksualiteten behandles. Denne ånd har også travlt med påstå, at den skulle vide, hvornår mennesker er i ”løbetid” o.l., den er i øvrigt selv noget biseksuel, hvis ikke bøsse, samt optrædende som kristen ånd, hvor en lægger vægt på opfattelsen af mennesker som nogen store syndere, hvis ikke direkte grise.

Nogen mennesker kan godt have både fysiske og psykiske karakter træk, der ligner en ånd uden dog, at sympatisere med åndens opfattelse, men ligner man en bestemt ånd, så kan man godt regne med, at den pågældende ånd har været forbi, hvilket ikke behøver, at være en fordel, ånderne er altså ikke vores "far i himlen" sådan, som den overbevisning Jesus forsøgte, at prakke folk på.

Denne "sydstats ånd" står højt i de kristne ånders hierarki, hvor den bruges til, at rette mennesker ind, blandt andet ved og få dem til, at gøre noget moralsk forkert, som bagefter kan bruges til, at styre dem med deres dårlige samvittighed eller folk kan udsættes for frustrationer om deres seksualitet, der også kan gøre folk let påvirkelige - den ene dag er man et almindeligt barn og den næste dag skal man være forsigtig med, hvad en ond ånd forsøger, at vikle en ind i - og endda en ånd, der er ledende i det religiøse univers. Disse sandheder vil ånderne nødig have bliver til almindelig viden for mennesker, da det sår alvorlig mistro om den åndelige verden også i forhold til den del af den åndelige verden, som skal forestille, at være hellige. Når ånder i religiøst regi kan opføre sig dårligt og endda står bag, at dækker over præster, der opføre sig kriminelt overfor børn, hvad er der så tilbage, at være religiøs omkring - derfor dækkes der systematisk over sandheden om åndeverden fra de religiøse tros samfund - sandheden vil være meget farlig for dem.

- Ondskab forurener både ånder og menneskers sind og både mennesker og ånder har deres, at skulle svare for i forhold til ondskab. Problemet for vi mennesker er, at vi ikke på samme måde kan se åndeverden og eksempelvis opdage deres følelser om uretfærdighed begået overfor mennesker, som mange ånder ikke tager seriøst og som de værste ånder opfatter som underholdning - og der er både sorte og såkaldt "hellige" ånder i blandt dem, der opfatter menneskelig elendighed som underholdning. Vi mennesker er dog i gang med, at ændre på de ting via de mange maskiner, der bliver opfundet til, at se de åndelige energier både i forhold til os mennesker, men også i forhold til, hvordan ånder indbyrdes er forbundet i disse energier. Vi mennesker vil inden længe få helt ny og mere up todate forståelse af åndeverden og hvordan vi er forbundet til den.

Når mennesker siger noget uoverlagt og kommer i problemer, så kan man ofte regne med, at en ånd lige har villet give den pågældende en "dukkert" eller måske ligefrem forsøge, at knække det pågældende menneske. Disse ånder er i virkeligheden samlet i nissebander, som vil narre magten fra mennesket selv. En af grundene til, at vi er så dårligt oplyst skyldes både de ånder, der giver sig ud for, at være sorte "satanister" og dem der giver sig ud for og være "hvide", men som i virkeligheden er sorte i den forstand, at de modarbejder menneskers oplysning. Ånderne ønsker ikke, at menneskene skal have deres egen frihed. Ånderne foretrækker en "religiøs frihed for mennesker" hvor ånderne bestemmer over mennesker sådan, som der er beskrevet i blandt andet kristendommen.… hvis mennesket skal være virkelig frie og oplyste, så må vi selv gøre os frie og det kan blandt være ved igen, at begynde og tale om nisseriet og forske i, at gøre åndelige energier mere synlige. Vi mennesker må også indse, at selvom, der er nogen nisser eller ånder, der tit optræder ordentligt overfor mennesker, så nytter det ikke, at starte en religion omkring dem - før eller siden ender ny typer tro på ånderne præcis som de nisse religioner, vi allerede har.  - Husk Buddhas ord om ikke og ville bære ved til en gudernes alter, men i stedet, at bære ved til sin egen udvikling - vi behøver heller ikke nye altre for ånderne.

- Jeg vil i øvrigt anbefale, at man læser Kafka: Processen. Denne bog omhandler efter min mening om, hvordan nisseriet kan udvikle sig på samfunds basis, hvis menneskene ikke skelner imellem vores egen menneske logik - når den er skarp forstås - og så den måde nisseriet kan køre rundt med os på - Kafka's univers omhandler både nisserne og deres religioner og menneskers indordnede sig under skøre religiøse livs opfattelser. Man kan blot se på det rod af dogmer og umulige læresætninger, som religioner er begravet i og som ingen kan give et entydigt svar på i ret mange sammenhænge og som ikke rigtigt indeholder noget lys for menneskene til og udvikle sig fra. Denne situation med sludder og ingen lys er netop typisk for den situation, hvor vi lader os influere af fra nisserne, der blot køre os rundt manegen indtil vi helt har mistet retnings sansen. –  tag og læs denne bog: Kafka: Processen.

 

407) Nisserne interessere sig ofte for, hvad vi mennesker i virkeligheden ikke ved noget om, men som vi via tradition, religion og tro er kommet til, at føle en stærk tro om og måske endda har fået bildt os ind, at vi ved alt om. I forlængelse af dette kan det nævnes, at nisserne også har travlt med, hvad vi ikke ved om vores forældre, som nisserne kan bruge til at skabe splid og tvivl omkring. Den tvivl nisserne spreder i samfundet kan typisk omhandle ømtålige emner som, hvor tysker venlige vores forældre var under krigen eller lignende i hvert fald forhold til min generation, hvor jeg tror alle har været forvirret om, hvor tysker venlig familien måske kan have været. I sammenhængen skal man tænke på, at der er tale om ca. to og en halv million voksne danskere, som 70'erne ikke var helt sikre på, om man nu også havde fået hele sandheden om familiens indstilling under krigen - det var et mega traume. Så nogen af de indstillinger, som nisserne påvirker i den menneskelige bevidsthed, kan godt have et meget stort omfang. Som følge af omfanget af kan det være godt, at lade den nationale folkeånd analysere og belyse for irrationelle indstillinger og traumer - som kan være påvirket af ånderne, så disse traumers oprindelse og styring klarlægges. Som eksempel på noget der misforstås, så er det tydeligt, at ånderne forvrænger nogen forhold imellem kvinder og mænd således, at forholdet enten præsenteres drømmeagtigt i lyserødt eller som et billede af  to  halvpsykopater, som finder skænderier, vold og manglede kommunikation, som helt naturligt - konklusionen er, at åndernes indflydelse på vores tankegang og billede af tingenes sammenhæng er problematisk og det er endnu mere problematisk, hvis ikke kan eller vil se, at vi manipuleres af det åndelige. I forholdet til barnets situation, som jeg indledte med, så sidder der nisser og sætter billeder ind af forældrene, som barnet bagefter kan jordes af ånderne i forhold til og det kunne 7o'erne typisk være, at en familien havde været nazist. I betragtning af åndernes indflydelse, så kan vi mennesker, som enkelt individer men også som samfundsborgere have en stor fordel ved, at skabe et godt forhold også til andre mennesker - det hele tæller, så der er ingen ide i, at opføre sig som nogen krager, men vi mennesker skal stadig, være vågne og sige fra overfor andre mennesker, hvor det hør og bør.

I de sammenhænge af tro og stærke følelser, kan det også være fornuftigt og tænke over om, at der er en nisse vinkel, hvor en ånd forsøger og opstille ideer, idealer eller forestillinger, som er urealistiske og ubrugelige, men som prakkes mennesker på ærmet med løfter om, at det skulle være rent, helligt, godt for helbredet, uden at det kan praktiseres i virkeligheden.

Nisserne er generelt ikke ude på, at mennesker skal blive klogere og mere uafhængige af åndeverden og i det perspektiv er det altid fornuftigt, at overveje, hvad åndeverden foretager sig. Det er altid værd, at tænke fremad og udover det, som de forskellige sammenhænge umiddelbart ser ud til, at indeholde eller ikke indeholde, af negative vinkler, som nissen vil bruge.  Det kan være positivt, hvis man anlægger en lidt fleksibel holdning i forhold til områder, i ens tilværelse, som man i grunden ikke ved meget om og kan blive for firkantet uden egentligt, at have gennemtænkt indholdet.

- I sammenhæng med nisser så huske altid på, at andre mennesker også kan opføre sig som nisser eller de kan være styret af nisser - de ting vi ikke vil snakke om, de vil ofte blive styret af nisser, måske kommer det ikke til overfladen og måske glemmes det endda af hensyn til personen, men det ændre ikke på, at nisser får nogen styring, afhængig af det enkelte menneskes karakter. Vi mennesker bruger også "nissevinklen" når, vi eksempelvis hænger kravlenisser op i sjove situationer, hvorved vi forsøger, at påvirke den åndelige dimension, med farverige fremstillinger af dem, men denne mening er nok gået tabt for mange mennesker.

– En af de store fordele ved, at være bevidst om det åndelige er, at man med en helt anden energi kan kaste sin fokus og sin koncentration ind i det, som man syntes har værdi og dermed få en tilværelse med mindre nonsens og mere af det indhold, som man selv ønsker sig.  – vi kan selvfølgelig sagtens leve, uden og spekulere over alt ting, men det er værd, at notere den forhøjede værdi, der bliver ved, at tænke over tingene. Erfaring bliver til visdom, der ikke bare gør vores tilværelse lettere men også gør den bedre, at leve.

 

408) Nisser ansås heller ikke for, at være gode i gamle dage, hvor man kunne finde på, at  true børnene med, at hvis de opførte sig uopdragent, så ville nissen ikke kunne kende forskel på uopdragne menneskebørn og hans egene uopdragne nisse unger, så nissen var ude, at indfange sine uopdragne unger, så kunne han nemt komme til, at tage uopdragne menneske børn med sig derfor er det bedst, at opføre sig ordentligt. En af de store forskelle imellem nisser og mennesker er, at menneskeheden, sender sine børn i skole og bygger videre på en civilisation og det gør nissen ikke. Desværre er der nogen mænd og kvinder, der ikke tager den civilisation alvorligt, som vi mennesker har opbygget og i stedet ser ånderne, som forbillede og optræder utidigt nysgerrige eller på andre måder ikke forstår pointen i god kærlig opdragelse og være et godt forbillede for deres børn. Man kan være uenig i måden vores samfund fungere, men man kan ikke bare skabe sig en ironisk distance og mene, at det ikke vedkommer en - vores civilisation handler ikke bare om penge, men også om menneskelige værdier - der skaber indhold ved det, at være menneske.

At nisser som sagt, generelt ikke antages for, at være specielt velopdragne er almindelig kendt. På trods af nissernes dårlige manere, så bør man udvise forsigtighed og respektere de nisserne, der kan og vil hjælpe mennesker - der er noget forskel på dem. Menneskene kan lære forskelligt fra nisserne, som man har kunnet bruge til undgå, at blive snydt af andre mennesker eller nisser fra andre gårde. Der selvfølgelig også mange gårde, hvor nisserne var hjælpsomme og hjalp til med, at få det hele til og glide nemmere…( der var blandt andet en sag fra Falster, hvor en gammel enke fik hjælp til og klare gården… hun blev så dømt til døden som heks, det var dengang kristendommen slippe af sted med den slags), men man skal dog stadig huske på, at nisser ikke er mennesker og at man gør klogest i huske, at der er noget nisset ved alle nisser og at man ikke skal lade sig narre ind i nissen spil.

 - Nisser er jo også dem, der udgiver sig for, at være frelsere i de forskellige religioner. Det siges i øvrigt, at hele det halløj med, at gå i hvidt og lade, som om man er frelser i virkeligheden skyldes, at en pose mel væltede ned over en møllenisse og som det skete var der tilfældigvis nogle mennesker, der så det og de blev meget overvældet respektfulde, da de pludseligt så den ellers usynlige nisse helt i hvidt og de mente, at der nok måtte være tale om et godt himmelvæsen.  Da de andre nisser så, optrinnet lagde mærke til det indtryk som den melede nisse fik og fik straks snakken til, at gå på de astrale nisse telefoner, hvor nisserne diskuterede, hvordan menneskene var blevet af respektfulde af den hvide farve og hvordan det kunne udnyttes. Resultat kan man se i dag, hvor stort set alle guder går i hvidt - moralen er selvfølgelig, at det er ikke alt, der går i hvidt, der er godt, det kan meget vel bare være en møllenisse, der rullet sig i noget mel, som mølleren har spildt. De forskellige nisse religioner som nisserne har skabt vidner også om, at nogen har forsøgt og blæse og have mel i munden.... men på grund af menneskers manglende indsigt, så er nisserne sluppet af sted med det.

 

409) Religion: Uanset hvilken type nisser man har med, at gøre, så kan vi konstatere, at de ikke har ønsket og tænde lyset i de sidste 1200 år. Det har dog ikke hindret bønderne i - efter min mening -, at dyrke et mere sandt billede af ånderne og deres natur i form af forestillingen om nisser - frem for religioners forskellige urealistiske billeder af ånderne. Mennesker har til alle tider overalt i verden, har haft en opfattelse af en åndeverden som nogen ånder (læs nisser). I det store billede af tingene, så oplever vi, at ånderne kan hjælpe mennesker men, at mennesker skal være på vagt, fordi ånderne gerne vil øge deres magtposition overfor mennesker ved, at undlade, at oplyse mennesket om den sande indretning af verden.

Endvidere så har nisserne travlt med, at forvanske forestillingen om det åndelige ved, forvanske religion, der ellers skulle lære mennesket om det åndelige. Nisserne bruger religionerne, som et skjul, hvor de kan dreje menneskets opmærksomhed i helt forkerte retninger. Nisserne skyder i øvrigt også skylden på hinanden i forhold til, at være dem, der hindre menneskehedens udvikling. Sandheden om åndeverden som helhed er, at den har det fint med, at mennesker ikke ved for meget om, hvordan verden egentligt er indrettet - hvis det ikke var sådan, så ville menneskets fremskridt og udvikling være gået meget hurtigere. De nisser der dækker sig bag kristendommen, vil gerne skyde alt skylden på de nisser, der enten ikke vil være med i deres bande eller som ikke kan blive optaget i "banden" sådan, at alt dårligt der sker uanset dets årsag, bliver tilskrevet de nisser, der ikke er dækket ind bag kristendommen. Nisserne vil gerne skyde skylden på hinanden, men i virkeligheden ser scenariet anderledes ud: Mennesket er ikke centrum i disse sammenhænge og nisserne, de astrale ånder, guderne eller hvad man nu måtte ønske og kalde ånderne, er ikke organiserede i forhold til ondt og godt i verden, men de organisere sig efter, hvordan de får deres eksistens til, at fungere for dem selv. Ondt og godt spiller selvfølgelig også en rolle for ånderne i deres indbyrdes sammenhænge på deres eget plan. Religioner er i forhold til mennesker blot instrumenter, som en del af det åndelige har etableret for, at få en nemmere måde og udøve kontrol over mennesker. De forskellige ånder - nogen mere end andre - bidrager i stor stil til diverse religions sammenhænge i forhold til deres egen indstilling og politik i relation til mennesker - hvis der er en sekt, så kan man også være sikker på, at der er ånder, som involvere sig med deres fikse ideer og politik for sekter. Sektens ånder kan være  besnærende i forhold til, at binde mennesker til bestemte personer, oplevelser eller tanker, som på mange strækninger kan virke befriende i forhold til den almindelige knugende tavshed om virkelighedens beskaffenhed, men som på trods af åbenheden er destruktiv og holder mange kult medlemmer fanget i kultens tanke gang mange år efter.

Både religionernes vrøvl, sekternes vanvittige ideer, normal samfundets tavshed og kulde er alt sammen en del af åndernes politik i forhold menneskene og det viser noget om den indflydelse, som åndeverden udøver på vores samfunds indretning og samfunds institutioner.

Åndernes indbyrdes forhold dominere selvfølgelig deres verden og man kan notere, at selv antikkens guder og deres nissevinkler influere menneskelivet meget, så opfattes menneskenes verden alligevel som en verden, med nogen naturlig adskillelse til åndeverden, hvor menneskene et stykke hen ad vejen lever deres eget liv, imens ånderne selvfølgelig lever deres eget liv - men det er fornuftigt, at holde øje med udviklingen i samfundet og spørge sig selv, hvor og hvad nissevinklen er på alt, hvad der sker - et stykke hen ad vejen lære vi også, at opdage de nissevinkler, som nisserne køre på hinanden.

 

410) Det kan somme tider være nogen fjollede oplevelser af verden, som vi kommer til, at sidde fast i, vi kan eksempelvis forledes til, at tro, at nu højere oppe i luften vi forsøger, at kontakte det åndelige nu mere "rent" skulle ånden være, det er selvfølgelig noget nonsens, men hvis ånderne ser, at man "står på tær" for, at kontakte det åndelige, så ser de man er i problemer, hvilket kan betyde en god ånd vil hjælpe, men det kan også sende det signal, at man er på røven, som ikke er et alt for godt signal, at sende ud i åndeverden....ånder kan finde på, at ville stille krav til en hvis man virker alt for krævende i forhold til deres hjælp. Der er dog noget om, at "sort" og "hvidt" ofte placere sig som oppe og nede i vores forestilling, men man skal være klar over, at "hvid" er ikke bare er god, men både det sorte og det hvide felt i realiteten er sort og deres godhed ofte beror på om de tror, at man skader andre ånder, som de kæmper med - i åndernes kamp bliver vi mennesker brugt og vi kommer før eller siden også til, at føle, at de har været totalt ligeglade med vores problemer og som en selvfølgelig lagt til vores problemer imens vi har hjulpet dem. Hvis man tilbyder sig som tjener for gud og jesus m.m. så bliver man også behandlet som tyendet og det samme gælder satan.

 

411) Når det gælder nisserne/ånderne, så vær opmærksom på, at de kan eksempelvis overdrive ens entusiasme, de kan underdrive den eller de kan lade den entusiasmen være normal. Det er altid godt, at tænke over, at alt er på en skala, der henholdsvis kan være overdrev, underdrev eller normalt.

 
Panel title

© 2022 buddha-natur

Antal besøg: 48472

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-0.13581991195679sekunder